Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zrównoważone finansowanie

Kredyt z Gwarancją Ekomax

Umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie kredytu inwestycyjnego z zabezpieczeniem w postaci gwarancji Ekomax oraz uzyskania dotacji w postaci dopłat do kapitału w wysokości 20% wykorzystanego kredytu.

Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt z Gwarancją Ekomax, oddzwonimy

Program Eko Firma z Zyskiem

W ramach programu oferujemy firmom usługę:

 • dokumentacji audytów energetycznych
 • ekspertyz energetycznych
 • dodatkowej dokumentacji technicznej

Dzięki programowi Klient może uzyskać dofinansowanie 90% kosztów brutto do dokumentacji technicznej audytu energetycznego, w tym audytu energetycznego i ekspertyzy energetycznej związanej z planowanym projektem.

Dostępność:Centra Biznesowe MSP

Kredyt Ekologiczny

Dla firm na realizację inwestycji ekologicznej. Zyskujesz m.in.:

 • bezpłatne wsparcie naszych specjalistów ds. transformacji energetycznej, na etapie planowania inwestycji.
 • możliwość uzyskania premii do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt Ekologiczny, oddzwonimy

ESG Rating-Linked Loan

Kredyt na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju to m.in.:

 • podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju w firmie przez powiązanie finansowania z aspektami ESG
 • korzystniejsze warunki finansowe dzięki poprawie wskaźników ESG
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer ESG Rating-Linked Loan, oddzwonimy

Sustainability-Linked Loan

Kredyt z niższą marżą powiązaną z realizacją celów ESG. Zyskujesz także:

 • poprawę jakości zarządzania kwestiami ESG w przedsiębiorstwie
 • podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju w firmie przez powiązanie finansowania z aspektami ESG
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Sustainability-Linked Loan, oddzwonimy

Leasing z Premią EBI

Atrakcyjna oferta leasingu dla Klientów BNP Paribas Banku Polska S.A. dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:

 • proste procedury: umowa zawierana jest tylko ze spółką leasingową (wymagana umowa rachunku z BNP Paribas)
 • niższa marża niż w przypadku produktów leasingowych bez wsparcia EBI
 • atrakcyjne oprocentowanie – Premia EBI obniża oprocentowanie w całym okresie finansowania
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Leasing z Premią EBI, oddzwonimy

Kredyty na działalność bieżącą

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Oferta kredytu w rachunku bieżącym pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy, z możliwością wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu.

 • wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej
 • większa elastyczność przedsiębiorcy w kierowaniu działalnością
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Wielocelowa linia kredytowa

Wielocelowa linia kredytowa

Wielocelowa linia kredytowa to idealne rozwiązanie dla firm, dzięki któremu można bez trudu przeprowadzić transakcje handlowe i sfinansować bieżące wydatki.

 • wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej firmy
 • jedna decyzja kredytowa
 • indywidualne ustalenia zabezpieczeń dla całej linii
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy (obrotowy odnawialny) to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych firmy.

 • wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • wsparcie w finansowaniu znacznych wydatków niezbędnych dla rozwoju działalności bieżącej firmy
 • możliwość wynegocjowania bardziej korzystnych warunków cenowych u dostawców oraz wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt rewolwingowy, oddzwonimy
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych firmy. 

 • wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • wsparcie w finansowaniu znacznych wydatków niezbędnych dla rozwoju działalności bieżącej firmy
 • możliwość wynegocjowania korzystnych warunków cenowych u dostawców oraz wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom

Kredyty inwestycyjne

Kredyt z Gwarancją Biznesmax Plus

Umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie kredytu inwestycyjnego z zabezpieczeniem w postaci gwarancji Biznesmax Plus oraz uzyskania dotacji w postaci dopłat do kapitału w wysokości 10% lub 20% wykorzystanego kredytu.

Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Dodatkowe źródła finansowania pozwalają zainwestować w perspektywiczny rozwój przedsiębiorstwa. 

 • długoterminowe finansowanie inwestycji w rozwój firmy
 • udział Banku w finansowaniu aż do 80% wartości planowanych inwestycji
 • wybór systemu spłaty – kredyt można spłacać w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt inwestycyjny, oddzwonimy
Kredyt na refinansowanie

Kredyt na refinansowanie

Kredyt na refinansowanie to oferta dedykowana średnim przedsiębiorstwom na pokrycie wydatków, które przyczyniły się do wzrostu wartości firmy.

 • długoterminowe finansowanie umożliwiające dalszy rozwój firmy
 • wybór systemu spłaty – kredyt można spłacać w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • wygoda w dysponowaniu środkami: uruchomienie kredytu na rachunek bieżący lub na spłatę refinansowanego kredytu
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt na refinansowanie, oddzwonimy
Kredyt Technologiczny

Kredyt TechnologicznyZIELONY PRODUKT

W ramach współpracy z BGK Bank BNP Paribas ma dla Twojej Firmy Kredyt na innowacje technologiczne, który stanowi doskonały instrument wsparcia dla firm z sektora MSP planujących wdrożenie inwestycji technologicznych.

 • dofinansowanie w formie Premii Technologicznej
 • możliwość sfinansowania zakupu oraz wdrożenia nowych technologii kredytem udzielanym przez Bank
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt Technologiczny, oddzwonimy
Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona EnergiaZIELONY PRODUKT

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. 

 • możliwość karencji w spłacie kapitału: nawet do 2 lat
 • indywidualnie ustalane zasady spłaty
 • długi okres kredytowania: do 15 lat
Kredyt inwestycyjny ze środków EBI

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI to alternatywna forma finansowania inwestycji wypracowanych przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

 • możliwość łączenia z innymi funduszami UE
 • niższa marża niż w przypadku kredytów bez wsparcia EBI
 • atrakcyjne oprocentowanie
Kredyt Unia+

Kredyt Unia+ZIELONY PRODUKT

Kredyt Unia+ to produkt przeznaczony na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • indywidualne podejście do każdego beneficjenta i wymogów instytucji udzielających dotacji określonych w umowie o dofinansowanie
 • swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji
 • oprocentowanie niższe niż w standardowym komercyjnym kredycie inwestycyjnym
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt Unia+, oddzwonimy

Finansowanie dla firm agro

Kredyt skupowy

Kredyt skupowy

Obrotowy kredyt skupowy na atrakcyjnych warunkach to pomoc w finansowaniu m.in. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

 • szybkie rozpatrywanie wniosków
 • dogodne warunki spłaty
 • spłata kredytu dostosowana do terminów upłynniania zapasów
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt skupowy, oddzwonimy
Silosy na zboże

Preferencyjny kredyt skupowy (Linia S)

Skorzystaj z nowego preferencyjnego kredytu skupowego na specjalnych warunkach.

 • oprocentowanie 2% w skali roku płatne przez Kredytobiorcę (pozostałe odsetki płaci ARiMR)
 • maksymalna wartość kredytu 40 mln PLN
 • opłaty i prowizje do 1% kwoty udzielonego kredytu


UWAGA: Kredyt w ofercie dostępny do 30 czerwca 2024 r.

Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt inwestycyjny linia PR to kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • długi okres kredytowania, nawet do 15 lat
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Specjalna oferta, która pozwoli rozszerzyć działalność Państwa Firmy jak i współpracujących z nią partnerów - producentów rolnych.

 • możliwość kredytowania dostawców lub odbiorców
 • dopasowanie oferty do potrzeb
 • zwiększenie sprzedaży produktów

gwarancja fgr BGK

gwarancja fgr BGK

Gwarancja FGR BGK

Gwarancja FGR jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego lub obrotowego powiązanego z inwestycją otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR.

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji

do 10 mln zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

 • zabezpieczenie do 60% kwoty kredytu i do 5 mln zł
 • 0,5% prowizji za udzielenie gwarancji
 • zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK
Dostępność:OddziałyTelefonCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Gwarancja de minimis BGK, oddzwonimy

GWARANCJA PŁYNNOŚCIOWA BGK

Gwarancja płynnościowa BGK

Gwarancja Płynnościowa może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na zapewnienie płynności finansowej firmie odczuwającej skutki epidemii COVID 19.

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln złotych.
 • udzielana na max 27 miesięcy.
 • minimum formalności: gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym.
Dostępność:OddziałyCentra Biznesowe MSP

Gwarancja kryzysowa BGK

Gwarancja kryzysowa jest przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw odczuwających bezpośrednie lub pośrednie skutki wpływu na gospodarkę rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, nałożonych przez Unię Europejską i jej partnerów gospodarczych sankcji i wprowadzonych środków odwetowych, spełniających definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

 • Zabezpiecza do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln złotych.
 • Udzielana na max 72 miesiące.
 • Gwarancja zabezpieczona jest wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK lub oświadczeniem o podaniu się egzekucji.
Dostępność:OddziałyCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Gwarancja kryzysowa BGK, oddzwonimy

Leasing

Leasing ruchomości

Leasing ruchomości

Najprostsza i najszybsza forma finansowania inwestycji pozwalająca na korzystanie ze środka trwałego zakupionego przez Bank i oddanego w użytkowanie przedsiębiorcy w zamian za raty leasingowe.

 • szybka decyzja kredytowa
 • proste procedury – minimum formalności
 • elastyczny harmonogram spłat
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Leasing ruchomości, oddzwonimy
Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości

Alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania zakupu lub budowy nieruchomości, pozwalająca na korzystanie z nieruchomości bez znaczącego uszczuplenia funduszy własnych.

 • długoterminowe finansowanie, stabilny instrument
 • możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych
 • elastyczny harmonogram spłat
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Leasing nieruchomości, oddzwonimy
Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa służy finansowaniu środków trwałych. Mogą z niej skorzystać firmy, które nie są płatnikami VAT i chciałyby połączyć leasing z dotacjami unijnymi.

 • finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
 • minimum formalności i szybka decyzja
 • okres kredytowania do 7 lat
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Pożyczka leasingowa, oddzwonimy

Faktoring

Faktoring

Faktoring to rodzaj finansowania polegający na nabywaniu należności oraz świadczeniu na rzecz Klientów usług dodatkowych. Faktoring zapewnia:

 • Finansowanie, czyli szybki dostęp do gotówki
 • Bezpieczeństwo, czyli pokrycie ryzyka kredytu kupieckiego
 • Administrację wierzytelnościami, czyli bieżące rozliczenia i raportowość
 • Monitoring, czyli poprawa kultury płatniczej kontrahentów
 • eTrade, czyli elektroniczna wymiana danych
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Faktoring, oddzwonimy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.