Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Dla Klientów Banku

Centrum Obsługi Przedsiębiorstw

22 860 45 45

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Dla potencjalnych Klientów Banku

22 347 77 66

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540

Centrum Obsługi Biznesu

22 548 99 00

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyty na działalność bieżącą

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Oferta kredytu w rachunku bieżącym pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy, z możliwością wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu.

 • wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej firmy
 • większa elastyczność przedsiębiorcy w kierowaniu firmą
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Wielocelowa linia kredytowa

Wielocelowa linia kredytowa

Wielocelowa linia kredytowa to idealne rozwiązanie dla firm, dzięki któremu można bez trudu przeprowadzić transakcje handlowe i sfinansować bieżące wydatki.

 • wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej firmy
 • jedna decyzja kredytowa
 • indywidualne ustalenia zabezpieczeń dla całej linii
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy (obrotowy odnawialny) to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych firmy.

 • wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • wsparcie w finansowaniu znacznych wydatków niezbędnych dla rozwoju działalności bieżącej firmy
 • możliwość wynegocjowania bardziej korzystnych warunków cenowych u dostawców oraz wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych firmy. 

 • wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • wsparcie w finansowaniu znacznych wydatków niezbędnych dla rozwoju działalności bieżącej firmy
 • możliwość wynegocjowania korzystnych warunków cenowych u dostawców oraz wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Dodatkowe źródła finansowania pozwalają zainwestować w perspektywiczny rozwój przedsiębiorstwa. 

 • długoterminowe finansowanie inwestycji w rozwój firmy
 • udział Banku w finansowaniu aż do 80% wartości planowanych inwestycji
 • wybór systemu spłaty – kredyt można spłacać w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt na refinansowanie

Kredyt na refinansowanie

Kredyt na refinansowanie to oferta dedykowana średnim przedsiębiorstwom na pokrycie wydatków, które przyczyniły się do wzrostu wartości firmy.

 • długoterminowe finansowanie umożliwiające dalszy rozwój firmy
 • wybór systemu spłaty – kredyt można spłacać w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • wygoda w dysponowaniu środkami: uruchomienie kredytu na rachunek bieżący lub na spłatę refinansowanego kredytu
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt Technologiczny

Kredyt Technologiczny

W ramach współpracy z BGK Bank BNP Paribas ma dla Twojej Firmy Kredyt na innowacje technologiczne, który stanowi doskonały instrument wsparcia dla firm z sektora MSP planujących wdrożenie inwestycji technologicznych.

 • dofinansowanie w formie Premii Technologicznej
 • możliwość sfinansowania zakupu oraz wdrożenia nowych technologii kredytem udzielanym przez Bank
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. 

 • możliwość karencji w spłacie kapitału: nawet do 2 lat
 • indywidualnie ustalane zasady spłaty
 • długi okres kredytowania: do 15 lat
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt inwestycyjny ze środków EBI

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI to alternatywna forma finansowania inwestycji wypracowanych przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

 • możliwość łączenia z innymi funduszami UE
 • niższa marża niż w przypadku kredytów bez wsparcia EBI
 • atrakcyjne oprocentowanie
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt Unia+

Kredyt Unia+

Kredyt Unia+ to produkt przeznaczony na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • indywidualne podejście do każdego beneficjenta i wymogów instytucji udzielających dotacji określonych w umowie o dofinansowanie
 • swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji
 • oprocentowanie niższe niż w standardowym komercyjnym kredycie inwestycyjnym
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Finansowanie dla firm agro

Kredyt skupowy

Kredyt skupowy

Obrotowy kredyt skupowy na atrakcyjnych warunkach to pomoc w finansowaniu m.in. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

 • szybkie rozpatrywanie wniosków
 • dogodne warunki spłaty
 • spłata kredytu dostosowana do terminów upłynniania zapasów
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt inwestycyjny linia PR to kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • długi okres kredytowania, nawet do 15 lat
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt Rzeczówka

Kredyt Rzeczówka

Chcesz rozwijać potencjał swojej działalności rolniczej? Weź szybki i wygodny kredyt na finansowanie bieżących zakupów środków do produkcji rolnej.

 • elastyczne formy zabezpieczenia
 • okres kredytowania dostosowany do rodzaju prowadzonej produkcji – do 36 miesięcy
 • szybkie rozpatrzenie wniosku
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń, dla MSP)

Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń, dla MSP)

Potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością? Wybierz Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń dla MSP) udzielany bez zabezpieczeń!

 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (odnawialny lub nieodnawialny)
 • wypłacany na rachunek bieżący klienta - może być w całości wykorzystany w formie gotówkowej
 • minimum formalności
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Specjalna oferta, która pozwoli rozszerzyć działalność Państwa Firmy jak i współpracujących z nią partnerów - producentów rolnych.

 • możliwość kredytowania dostawców lub odbiorców
 • dopasowanie oferty do potrzeb
 • zwiększenie sprzedaży produktów
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

 • zabezpieczenie do 60% kwoty kredytu
 • bez odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
 • zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Leasing

Leasing ruchomości

Leasing ruchomości

Najprostsza i najszybsza forma finansowania inwestycji pozwalająca na korzystanie ze środka trwałego zakupionego przez Bank i oddanego w użytkowanie przedsiębiorcy w zamian za raty leasingowe.

 • szybka decyzja kredytowa
 • proste procedury – minimum formalności
 • elastyczny harmonogram spłat
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości

Alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania zakupu lub budowy nieruchomości, pozwalająca na korzystanie z nieruchomości bez znaczącego uszczuplenia funduszy własnych.

 • długoterminowe finansowanie, stabilny instrument
 • możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych
 • elastyczny harmonogram spłat
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa służy finansowaniu środków trwałych. Mogą z niej skorzystać firmy, które nie są płatnikami VAT i chciałyby połączyć leasing z dotacjami unijnymi.

 • finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
 • minimum formalności i szybka decyzja
 • okres kredytowania do 7 lat
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
EKO Leasing Polseff

EKO Leasing Polseff

Chcesz zmniejszyć zużycie energii w Twojej firmie? Skorzystaj z finansowej Premii Ekologicznej dzięki EKO Leasing Polseff

 • Minimum formalności
 • Pomoc przy wypełnianiu dokumentacji technicznej
 • Finansowanie maszyn i urządzeń z listy LEME
 • Premia Ekologiczna obniżającą całkowity koszt finansowania

premia ekologiczna

Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Faktoring

Faktoring

Faktoring

Faktoring to rodzaj finansowania polegający na nabywaniu należności oraz świadczeniu na rzecz Klientów usług dodatkowych. Faktoring zapewnia:

 • Finansowanie, czyli szybki dostęp do gotówki
 • Bezpieczeństwo, czyli pokrycie ryzyka kredytu kupieckiego
 • Administrację wierzytelnościami, czyli bieżące rozliczenia i raportowość
 • Monitoring, czyli poprawa kultury płatniczej kontrahentów
 • eTrade, czyli elektroniczna wymiana danych
Produkt dostępny:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń