Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

KREDYT POWIĄZANY ZE ZRÓWNOWAŻONĄ TRANSFORMACJĄ BIZNESU

ESG Rating-Linked Loan

Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej
Centra Biznesowe MSP

Wspierając działania przedsiębiorstw, mające na celu transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju, oferujemy naszym Klientom biznesowym ESG Rating-Linked Loan. To kredyt o charakterze zrównoważonym, przeznaczony na cele ogólne lub inwestycyjne, w którym wysokość marży powiązana jest z poprawą wyniku ratingu ESG. By promować najlepsze rozwiązania na rynku i wykorzystać efekt synergii, Bank BNP Paribas nawiązał partnerstwo z globalną agencją ratingową ESG EcoVadis.

Kredyt na cele ogólne lub inwestycyjne udzielany przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

plus

Rating ESG uzyskany przez Kredytobiorcę od Agencji ratingowej ESG.
BNP Paribas Bank Polska S.A. nawiązał strategiczne partnerstwo z renomowaną Agencją ESG EcoVadis.

strzałka

ESG RATING-LINKED LOAN

Zrównoważone finansowanie, połączone z poprawą ratingu ESG

*Kredyt może być udzielony przy zastosowaniu innego ratingu ESG udzielonego przez uznaną na rynku Agencję Ratingową ESG.

JAK TO DZIAŁA?

1

Kredyt + Rating ESG

Bank udziela lub aneksuje kredyt, w którym wysokość marży powiązana jest z poprawą wyniku Ratingu ESG kredytobiorcy.

2

Uzyskanie Ratingu ESG

Przedsiębiorstwo poddaje się ocenie agencji ratingowej (EcoVadis lub innej) i uzyskuje Rating ESG.

3

Poprawa wyniku Ratingu ESG

Kredytobiorca zobowiązuje się poprawiać wynik Ratingu ESG na podstawie ustalonej z Kredytobiorcą ścieżki w okresie trwania kredytu.

4

Mechanizm redukcji marży

Co roku następuje weryfikacja poprawy wyniku Ratingu ESG. Osiągnięcie założonej poprawy skutkuje redukcją marży kredytu. Brak poprawy powoduje powrót do marży bazowej.

CZYM JEST RATING ESG?

Rating ESG to kompleksowa ocena przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju (ESG), dokonywana przez niezależną agencję, realizującą ratingi ESG.

 

 

Analiza obejmuje kwestie:

SPRAWDŹ CO ZYSKUJESZ Z ESG RATING-LINKED LOAN

Informacje na temat kosztu ratingu ESG od EcoVadis można znaleźć na stronie https://ecovadis.com/plans-pricing/

Zarejestruj się z nami na platformie EcoVadis

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dla kogo przeznaczony jest
ESG Rating-Linked Loan?

 

Propozycja dla MŚP, dużych przedsiębiorstw i korporacji:

  • pozyskujących finansowanie ogólnego przeznaczenia lub inwestycyjne do 20 mln EUR,
  • chcących zachować konkurencyjność w łańcuchu dostaw,
  • chcą powiązać rozwój w obszarze ESG z finansowaniem bankowym.

Masz pytania dotyczące produktu?

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się ze swoim doradcą lub zadzwoń:
Strefa Obsługi Biznesu

22 548 29 26

(małe i średnie przedsiębiorstwa)

Centrum Obsługi Biznesu

22 548 29 30

(Mid-Cap)

 

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora.

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.