Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Transakcja terminowa forward

Transakcja terminowa forward

Rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

 • zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
 • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Swap walutowy

Swap walutowy

Transakcja polegająca na zawarciu dwóch operacji walutowych. W tej operacji ustala się z góry kursy, po jakich następuje początkowa wymiana waluty  i wymiana zwrotna w przyszłości (końcowa).

 • zabezpieczenie płynności
 • przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy lub późniejszy
 • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Swap walutowy, oddzwonimy

Opcje walutowe CALL

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu kursów walutowych.

 • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • zabezpieczenie kupującego przed wzrostem kursu walutowego
 • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Opcje walutowe CALL, oddzwonimy
Opcje walutowe PUT

Opcje walutowe PUT

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych.

 • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych
 • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Opcje walutowe PUT, oddzwonimy

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

CAP (opcja na stopę procentową)

CAP (opcja na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych.

 • zabezpieczenie kupującego opcję przed wzrostem stóp procentowych
 • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
FLOOR (opcja na stopę procentową)

FLOOR (opcja na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych.

 • zabezpieczenie przed spadkiem stóp procentowych
 • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Interest rate swap (IRS)

IRS (Zamiana oprocentowania pasywów ze zmiennego na stałe)

IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

 • znajomość przyszłych przepływów
 • elastyczność warunków transakcji
 • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS

Zarządzanie ryzykiem zmian cen towarów

Swapy towarowe

Swapy towarowe

Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru.

 • znajomość przyszłych przepływów
 • elastyczność warunków transakcji
 • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Swapa Towarowego
Dostępność:Centra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Swapy towarowe, oddzwonimy

„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej