Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Opcje walutowe CALL

Zabezpieczenie przed wzrostem kursów walut

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

Czym są Opcje walutowe CALL?

Opcje walutowe CALL przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów.

Opcja jest formą polisy ubezpieczeniowej, która ma swoją cenę. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię

Opcja walutowa jest to umowa dająca:

 • Nabywcy opcji prawo, nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości
 • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie

Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?

Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL

 • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
 • Koszt opcji - premia
 • Konieczność podpisania umowy ramowej
 • Posiadanie rachunku w walucie transakcji

Rodzaje opcji walutowych

Opcja walutowa europejska Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji

Opcja walutowa amerykańska Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu

Opcje walutowe barierowe

Opcja typu Knock-in

 • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej
 • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, a umożliwiają zajęcie podobnej pozycji

Opcja typu Knock-out

Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery)

Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu

Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw

Opcje walutowe azjatyckie

 • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji
 • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony:
  • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o premię i cenę realizacji
  • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię
  • Opcje azjatyckie są używane szczególnie przez inwestorów na rynkach o niskiej zmienności, jeżeli potrzebują zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym przez pewien okres
  • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie
  • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego

Ryzyka

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Centrum Biznesowe MSP

 

Znajdź 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.