Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Wynajem długoterminowy jest kierowany do Kientów prowadzących działalność gospodarczą.
Program pozwala na użytkowanie samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony na zasadach wynajmu długoterminowego.

 

Dostawcą Wynajmu Długoterminowego jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – lider na rynku fleet management w Europie. Arval jest częścią grupy BNP Paribas.

All inclusive - wszystkie korzyści w cenie stałej, miesięcznej opłaty:

 

 • brak wymogu wkładu własnego i opłaty wstępnej
 • stałe koszty przez cały okres wynajmu
 • samochód zawsze w najlepszym stanie technicznym
 • sieć preferowanych warsztatów i oryginalne części
 • nielimitowane opony
 • karty paliwowe
 • ubezpieczenie OC i zielona karta, AC zniesione ryzyko GAP i ryzyko utraty wartości, NNW
 • raportowanie online dzięki aplikacji MyArval
 • likwidacja szkód i samochód zastępczy,
 • Assistance 24h
 • dowolność w kwestii wykupu auta po zakończeniu umowy

Przewagi wynajmu długoterminowego aut nad leasingiem:

brak wymaganego wkładu własnego
brak niespodziewanych wydatków
(np. naprawy, wzrost składek za ubezpieczenie)
brak ryzyka szybkiej utraty wartości pojazdu

Jak skorzystać z wynajmu długoterminiowego ARVAL

Przyjdź do oddziału

Jeśli jesteś klientem banku
Skontaktuj się ze swoim doradcą lub odziałem

Znajdź oddział

Najczęściej zadawane pytania

 • Limit przebiegu dla całego okresu kontraktu wynosi 210 000 km. Limity roczne inne niż standardowe określone w ofercie (15 000, 25 000, 35 000 km) klient może zadeklarować przy składaniu zamówienia, będzie się to jednak wiązało z przekalkulowaniem wysokości średniomiesięcznego czynszu

 • Przy procedurze standardowej wpłata własna nie jest wymagana. Może być wymagana na skutek decyzji analityka, głównie w celu obniżenia raty i wskaźnika DTI do akceptowalnego poziomu. Przy finansowaniu start-up zawsze wymagana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznej raty brutto.

 • Istnieje możliwość skrócenia terminu finansowania (zwrócenia Pojazdu przed terminem). Zgodnie z Umową Najmu, Klient jest zobowiązany wówczas do zapłaty świadczenia pieniężnego z tytułu skrócenia okresu finansowania obliczonego na podstawie pomnożenia ilości dni pozostałych do końca okresu finansowania wynikającego z Umowy przez stawkę wskazaną w Warunkach Szczegółowych jako Opłata za „dzień".

 • Klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie standardowym, co oznacza stan jak z dnia wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Warto zapoznać się z dostępnym na stronie Arval Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, który szczegółowo określa i obrazuje dopuszczalne zużycie samochodu. Przy zwrocie pojazdu sporządzany jest protokół zwrotu pojazdu zawierający opis stanu pojazdu oraz licznika kilometrów, który będzie wiążący dla celów rozliczenia. Każdorazowo, w przypadku, gdy stan samochodu odbiegać będzie od stanu standardowego koszty przywrócenia ponosi Klient.

 • Każdy, kto ma ważne prawo jazdy z oznaczoną kategorią. Warunek ten nie wymaga dodatkowej zgody Arval.

 • Tak. Tego rodzaju zmiany wymagają pisemnej zgody Arval. Po zakończeniu okresu najmu najemca zobowiązany jest do niezwłocznego przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zmiany.

 • Pełny pakiet ubezpieczenia zawiera: OC i zieloną kartę, AC i NNW oraz Assistance 24/7. Ubezpieczenie uwzględnia także ochronę GAP.

 • Gdy w okresie najmu limit zostanie przekroczony o 15% Arval przeszacuje ratę wynajmu uwzględniając nowy limit kilometrów obliczony na podstawie faktycznie wyliczonego przebiegu. Możliwe jest także rozliczenie przekroczenia kilometrów na koniec kontraktu po stawce określonej w Warunkach Szczegółowych.

 • W pierwszej kolejności klient przesyła pracownikowi Arval niezbędne dane finansowe do przeprowadzenia procesu oceny zdolności kredytowej. Następnie podpisuje umowę ramową o współpracy z Arval – MHA. A na koniec podpisuje zamówienie wybranych przez siebie pojazdów w Arval.

 • Tak, Klient może odkupić samochód. Każde auto może zostać  wycenione po zakończeniu kontraktu. 

 • Rekomendujemy proponowanie klientom samochodów z oferty standardowej, w której ceny najmu są bardzo korzystne. Możemy przygotować wycenę innego samochodu w dowolnej konfiguracji i dowolnej marki ustalonej z Klientem, z wyłączeniem aut luksusowych wykluczonych z finansowania przez Arval z przyczyn biznesowych lub rynkowych. Oferta niestandardowa każdorazowo wiąże się z indywidualnym procesem wyceny, a cena najmu, z uwagi na mniej preferencyjne ceny zakupu samochodów, może być znacząco wyższa od cen z oferty standardowej.

Dla klientów posiadających w BNP Paribas Bank Polska S.A. rachunek bieżący z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy. Podana kwota oszczędności 3600 zł dotyczy najmu na okres 3 lat.

W ofercie dostępne także inne pojazdy o masie całkowitej do 3,5tony.

Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ma charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu właściwej umowy. Wynajem długoterminowy aut jest kierowany do Klientów prowadzących działalność gospodarczą o rocznych przychodach ze sprzedaży na poziomie od 4 MLN PLN do 60 MLN PLN. Podane opłaty są cenami netto za miesiąc i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na okres 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nie obejmuje w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa), e) opony nielimitowane. Warunkiem skorzystania z programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań

Dostawcą usługi jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819, NIP 521-30-33-865 o kapitale zakładowym w wysokości 11.500.000 złotych. Arval jest częścią grupy BNP Paribas. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony, jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów najmu w ramach wynajmu długoterminowego.

Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z wszelkiej odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta.

Szczegółowe informacje o wynajmie długoterminowym dostępne w oddziałach Banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.