Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Opcje walutowe PUT

Zabezpieczenie przed spadkiem kursów walut

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

Czym są Opcje walutowe PUT?

Kupowane przez Klienta opcje walutowe PUT przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane ze spadkiem kursu walutowego ze względu na posiadane  należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów.

Opcja walutowa PUT jest to umowa dająca:

 • Nabywcy opcji prawo, a nie obowiązek do sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię
 • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna waluty po z góry określonym kursie

Co zyskasz z Opcjami walutowymi PUT?

Warunki korzystania z Opcji walutowych PUT

 • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
 • Koszt opcji - premia 
 • Konieczność m.in. klasyfikacji MIFID, podpisania umowy ramowej, posiadania numeru LEI

Rodzaje opcji walutowych

 • Opcja walutowa europejska 
  Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji 
 • Opcja walutowa amerykańska 
  Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu 
 • Opcje walutowe barierowe 
  • Opcja typu Knock-in 
   • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej 
   • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, umożliwiają zajęcie podobnej pozycji, ale zabezpieczenie ryzyka walutowego rozpoczyna się dopiero w chwili dotknięcia bariery.
  • Opcja typu Knock-out 
   • Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery) 
   • Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu 
   • Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw
 • Opcje walutowe azjatyckie 
 • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji 
 • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony: 
  • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: cena realizacji pomniejszona o średnią cenę instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o zapłaconą premię
  • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię 
  • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie 
  • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego

ryzyka

W przypadku zakupu opcji – poniesiony koszt premii

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Centrum Biznesowe MSP

 

Znajdź 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.