Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt Unia +

Realizacja projektów inwestycyjnych

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej
Centra Biznesowe MSP

Dla kogo przeznaczony jest Kredyt Unia+?

Kredyt jest przeznaczony dla beneficjentów środków unijnych, w tym przedsiębiorców, realizujących inwestycje m.in. w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Program Rybactwo i Morze, 
 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Polska Wschodnia,
 • Program Polska Cyfrowa,
 • regionalne programy operacyjne.

Jakie są korzyści z Kredytu Unia+?

Kredyt Unia+ to produkt przeznaczony na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Dotacje unijne przekazywane są głównie po zakończeniu projektu, dlatego aby zrealizować zamierzone inwestycje, należy posiadać środki na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia, które można uzyskać dzięki ofercie Kredytu Unia+.

Produkt powstał na bazie doświadczeń banku zdobytych od czasów funduszy przedakcesyjnych. Bank BNP Paribas jest liderem w finansowaniu inwestycji unijnych w sektorze agrobiznesu, a dodatkowo posiada znaczący udział w finansowaniu projektów z dotacją w sektorze non-agro.

Kredyt Unia+ to nie tylko finansowanie. Doradcy, przy wsparciu ekspertów zajmujących się w banku tematyką funduszy unijnych, są gotowi wesprzeć Klienta konsultacjami na każdym etapie aplikacji czy realizacji projektu z dotacją.

Szczegóły oferty

 • Kredyt przyznawany jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie lub złożonego wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu przygotowanego na potrzeby instytucji przyznającej dotację (na potrzeby wydania promesy kredytowej wymagamy projektów tych dokumentów).
 • Kredytem finansujemy całkowite koszty inwestycji (zarówno kwalifikowane, jak nie niekwalifikowane). 
 • Kredyt może być przeznaczony na spłatę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie projektu unijnego w innym banku, a dodatkowo jest możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta.
 • Kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach – w zależności od harmonogramu realizacji inwestycji.
 • Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału – jednak nie dłuższej niż planowany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej inwestycji i nie dłuższej niż 2 lata.
 • Odsetki spłacane są miesięcznie lub kwartalnie, a kapitał w terminach określonych w umowie.
 • Spłata następuje ze środków własnych i środków z dotacji (w uzasadnionych przypadkach Bank może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny cel, związany z prowadzoną działalnością, niekoniecznie na spłatę kredytu).
 • Oprocentowanie Kredytu Unia+ jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M*/3M* WIBOR (lub odpowiednio LIBOR/EURIBOR) powiększoną o indywidualnie negocjowaną marżę Banku, zależną od oceny ryzyka kredytowego, przedstawionych zabezpieczeń i wielkości kredytu.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Centrum
Biznesowe
MSP

Znajdź 

 

Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź

 

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.