Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt skupowy

Atrakcyjne warunki wsparcia przedsiębiorstwa

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

Oferta

Obrotowy kredyt skupowy na atrakcyjnych warunkach to pomoc w finansowaniu m.in. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

Dla kogo 

Kredyt skupowy oferowany jest osobom prawnym, osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania płodów rolnych, produktów, półproduktów i odpadów z produkcji rolniczej oraz sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, w tym – w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Poznaj korzyści Kredytu skupowego

Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt można przeznaczyć na finansowanie skupu, przechowywanie lub przetwarzanie płodów rolnych, produktów, półproduktów i odpadów z produkcji rolniczej oraz sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego w tym w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz należności za sprzedane produkty z okresem płatności do 3 miesięcy.

Oprocentowanie Kredytu Skupowego

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR/LIBOR/EURIBOR i powiększoną o marżę Banku.

Spłata kredytu 

Sposób spłaty kredytu jest uzależniony od sposobu zabezpieczenia jego spłaty i następuje:

  • Jednorazowo – w odniesieniu do kwoty zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym na środkach trwałych
  • W wysokościach odpowiednich do stanu zapasów powiększonego ewentualnie - jeżeli finansujemy należności - o stan należności z terminem płatności do 3 m-cy za sprzedaż zapasów - w przypadku gdy głównym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie lub zastaw na zapasach
  • W terminach ustalonych z Klientem – w pozostałych przypadkach

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym naliczane są w okresach miesięcznych i księgowane w ciężar rachunku bieżącego

Odsetki od kredytu w rachunku kredytowym naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane w okresach miesięcznych lub kwartalnych, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu

Od przeterminowanego zadłużenia Bank pobiera podwyższone odsetki

Spłata kredytu i innych należności wynikających z umowy kredytu dokonywana jest w formie bezgotówkowej, poprzez obciążenie rachunku bieżącego, na podstawie upoważnienia zawartego w Umowie kredytu

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Centrum Biznesowe MSP

 

Znajdź 

 

Opłaty i prowizje

Rodzaje oraz stawki prowizji i opłat określa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat pobieranych od Klientów instytucjonalnych.​

Waluta produktu

 

  • Złote, euro, dolary

 

  • O możliwość udzielenia kredytu w innej walucie, spytaj Doradcę

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.