Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt Technologiczny

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstwa

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

Co zyskujesz z Kredytem Technologicznym?

W ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Bank BNP Paribas ma dla Twojej Firmy Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt technologiczny), który stanowi doskonały instrument wsparcia dla firm z sektora MSP planujących wdrożenie inwestycji technologicznych.

Kredyt udzielany jest w ramach Programu Operacyjnego FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny). Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług albo,

wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia, którą wdraża przedsiębiorca z wykorzystaniem Kredytu Technologicznego to technologia w postaci:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników prac rozwojowych,
  • wyników badań przemysłowych,
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

DOFINANSOWANIE

Możliwe jest wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie (Premia Technologiczna) do projektu przyznawane jest w drodze konkursu ogłoszonego przez BGK i może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Premia technologiczna przeznaczana jest w całości na spłatę kapitału Kredytu Technologicznego. Dofinansowanie przyznawane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej, a jego wysokość zależy od województwa, w którym realizowana będzie inwestycja oraz od statusu (tj. wielkości) firmy.

Wielkość kredytu:

Udział Kredytu na Innowacje Technologiczne w finansowaniu Inwestycji Technologicznej może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota kredytu: 
Kwota jest uzależniona od zdolności kredytowej, potrzeb kredytobiorcy oraz wartości przedmiotu inwestycji.

Waluta kredytu: 
Kredyt udzielany jest w PLN

Okres kredytowania: 
Okres kredytowania zależny jest od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym min. od:

  • okresu realizacji inwestycji,
  • okresu karencji w spłacie

Szczegółowe informacje odnośnie zasad przyznawania dofinansowania w postaci premii technologicznej są dostępne pod adresem:

www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/kredyt-technologiczny-feng-2021-2027/ Otwiera się w nowym oknie.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Mikroprzedsiębiorstwa

22 548 29 26

małe i średnie przedsiębiorstwa (Strefa Obsługi Biznesu)

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Centrum Biznesowe MSP

 

Znajdź 

 

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.