Bank zmieniającego się świata

Rozliczenie PIT za 2020 rok. Do kiedy złożyć deklarację i jak to zrobić?

Deklaracji nie musisz już wypełniać samodzielnie. Rozliczenia w większości przypadków są przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w ramach usługi e-PIT. W ten sposób sporządzane są deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

Złożenie deklaracji rozliczeniowej to coroczny obowiązek podatnika. Do kiedy trzeba wysłać druk PIT do urzędu skarbowego w 2021 r.? W jaki sposób możesz wypełnić deklarację podatkową?

Czym jest deklaracja PIT?

Druk PIT to dokument urzędowy, który co roku składasz do urzędu skarbowego. Podajesz w nim informacje podatkowe z minionego roku, czyli swoje przychody, koszty, otrzymane zaliczki czy ulgi.

Obowiązek samodzielnego sporządzenia PIT mają wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i w poprzednim roku wykazały przychody. Nie ma tu znaczenia, czy była to złotówka, czy 10 000 zł. W przypadku przedsiębiorców, deklarację składa się także, gdy przychód był zerowy lub rok został zakończony startą.

PIT składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Adres zameldowania czy lokalizacja miejsca pracy nie mają znaczenia.

Jakie są rodzaje PIT-ów i do kiedy trzeba się rozliczyć za rok 2020?

Rodzaj druku PIT, jaki trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, zależy od źródła Twoich dochododów. Inny dokument składasz, gdy jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia, a inny, gdy prowadzisz działalność gospodarczą.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT? Zależy to od tego, jaką deklarację rozliczeniową wypełniasz. W przypadku większości druków ostatnim dniem na złożenie PIT do urzędu za poprzedni rok jest 30 kwietnia. Deklaracje można składać od 15 lutego.

Rodzaje PIT ze względu na źródło dochodu oraz terminy złożenia rozliczenia za rok 2020 wyglądają w tym roku następująco:

  • PIT-37 – umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura lub renta – do 30 kwietnia 2021 r.,
  • PIT-36 – działalność gospodarcza na zasadach ogólnych – do 30 kwietnia 2021 r.,
  • PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym – 30 kwietnia 2021 r.,
  • PIT-38 – zbycie papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych lub realizacja praw z ich tytułu – 30 kwietnia 2021 r.,
  • PIT-39 – zbycie nieruchomości lub realizacja praw związanych z nieruchomościami – 30 kwietnia 2021 r.,
  • PIT-28 – działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 1 marca 2021 r.

W przypadku PIT-28 zwyczajową datą złożenia deklaracji jest ostatni dzień lutego. W związku z tym, że w tym roku miesiąc ten kończy się w niedzielę, data została przesunięta na następny dzień roboczy, czyli 1 marca.

W jaki sposób rozliczyć PIT?

Deklaracji nie musisz już wypełniać samodzielnie. Rozliczenia w większości przypadków są przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w ramach usługi e-PIT. W ten sposób sporządzane są deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

Twoje rozliczenie w formie elektronicznej jest dostępne na stronie e-Urząd Skarbowy. Po zalogowaniu do serwisu przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej mObywatel lub danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów), masz możliwość:

  • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
  • wprowadzić modyfikacje, na przykład zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem, wskazać organizację pożytku publicznego (standardowo jest wpisywana ta, która została podana rok wcześniej) czy zmienić dane w uldze na dzieci,
  • odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

Możesz też wcale nie logować się do wirtualnego urzędu. W takiej sytuacji 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone. Nie dotyczy to PIT-28 i PIT-36, które trzeba zaakceptować samodzielnie i pobrać UPO.

Ważną kwestią jest to, że usługa e-PIT nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz użyć elektronicznego systemu e-Deklaracje lub wypełnić PIT ręcznie. Z metody samodzielnego wypełniania PIT przez e-Deklaracje lub druk papierowy może też skorzystać każdy inny płatnik, nie tylko przedsiębiorca.

Kiedy urząd skarbowy zwróci nadpłacony podatek?

Termin zwrotu nadpłaconego podatku zależy od formy złożenia PIT. Jeśli deklaracja była wypełniona elektronicznie, to urząd skarbowy wyśle pieniądze na wskazany w niej numer rachunku w ciągu 45 dni od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji. W przypadku PIT w formie papierowej, czas oczekiwania na zwrot wynosi do trzech miesięcy .

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

W badaniu “Jaka będzie Polska po epidemii?”, przeprowadzonym przez Instytut Badań Zmian Społecznych, 83% respondentów zadeklarowało, że będzie oszczędzać po pandemii. W grupie tej znalazło się 20% osób, które nie planowało tego wcześniej****.

Budżet domowy Polaków – jak oszczędzamy i na co wydajemy pieniądze?

Wydatki gospodarstw domowych to wskaźnik, który dobrze obrazuje stan gospodarki. Jak swoimi budżetami gospodarują Polacy? Czy pandemia zmieniła nawyki zakupowe…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Program Ambasadorskie Duety, czyli co dwie głowy to nie jedna!

Program Ambasadorskie Duety, czyli co dwie głowy to nie jedna!

Program Ambasadorski jest jednym z narzędzi budowania wizerunku pracodawcy, czyli podnoszenia świadomości na temat marki wśród przyszłych pracowników oraz przedstawienia…

Czytaj więcej