Bank zmieniającego się świata

Podatek PIT za 2021 r. Sprawdź, co możesz odliczyć od dochodu

Podatek PIT za 2021 r. Sprawdź, co możesz odliczyć od dochodu

Zastanawiasz się, jakie ulgi podatkowe mogą wpłynąć na podatek dochodowy, który zapłacisz od pieniędzy zarobionych w ubiegłym roku? Zastanów się, czy niektóre z wydatków nie kwalifikują cię do ulg podatkowych. Skorzystasz też nich, jeżeli np. jesteś krwiodawcą lub oszczędzasz na emeryturę w trzecim filarze.

Do końca kwietnia każda osoba, która w 2021 r. osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu, powinna złożyć roczną deklarację PIT (najczęściej PIT-36 lub PIT-37) i rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Zobacz przykłady ulg podatkowych, z których możesz skorzystać pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Każda z nich pozwala obniżyć wysokość dochodu, od którego liczy się kwotę zobowiązania.

Rodzaje ulg podatkowych

  • Ulga internetowa – to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych w Polsce. Wystarczy, że korzystasz z internetu i potrafisz udowodnić wydatki poniesione na ten cel.. Maksymalna kwota ulgi internetowej to 760 zł – możesz ją odliczyć jednorazowo lub w przez dwa lata następujące po sobie.
  • Ulga dla młodych – nie ukończyłeś 26. roku życia? Sprawdź, czy jesteś objęty tzw. zerowym PIT-em. Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie z pracy na etacie lub np. umowie zlecenia i nie przekroczyłeś progu przychodów na poziomie
    85 528 zł rocznie, to najpewniej jesteś zwolniony z podatku PIT. Od 2021 r. ulgą są też objęte dochody z tytułu praktyk i staży.
  • Ulga IKZE 2021 – to dość ciekawe rozwiązanie dla osób, które oszczędzają na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeżeli w 2021 r. wpłaciłeś środki na swój rachunek w IKZE, możesz odliczyć tę kwotę od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ważne: w IKZE obowiązują limity wpłat, a więc jednocześnie kwota możliwa do odliczenia jest ograniczona. W 2021 r. było to 6 310,80 zł (9 466,20 zł dla samozatrudnionych).

Przeczytaj więcej o tym, jak oszczędzać na emeryturę w trzecim filarze IKE lub IKZE oraz jakie wiążą się z tym korzyści: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/emerytura/ikze-bnp-paribas-fio

 

  • Ulga za darowizny – jeżeli w 2021 r. przekazałeś pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego, możesz odliczyć tę kwotę od dochodu. Musisz jednak posiadać dowody wpłat. Fundacje zwykle wysyłają swoim darczyńcom dokumenty potwierdzające otrzymanie środków. Z ulgi możesz też skorzystać, jeżeli w 2021 r. przekazałeś pieniądze na cele kultu religijnego – potocznie nazywa się to „ulgą kościelną”. W tym przypadku również powinieneś zachować dowody wpłat.

 

  • Ulga dla krwiodawców – jeżeli honorowo (bezpłatnie) oddajesz krew, możesz odliczyć od dochodu jej ekwiwalent. Wartości różnią się od siebie zależności od dokładnego rodzaju oddawanej substancji – warto sprawdzić je np. w punkcie krwiodawstwa.

 

Ważne: Ulgi w zakresie darowizn (w tym dla krwiodawców) również mają swoje limity. Z ich tytułu możesz łącznie odliczyć max. 6% dochodu.

 

  • Darowizna laptopów – do wspomnianego limitu 6 proc. dochodu nie wlicza się przekazanie laptopa (tabletu) na rzecz placówki oświatowej. Istotne jest jednak to, że powinieneś przekazać konkretną rzecz oraz posiadać umowę darowizny.
  • Ulga rehabilitacyjna – jeżeli masz orzeczenie o niepełnosprawności, możesz odliczyć od dochodu koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tego, które z wydatków są limitowane, a które nie.
  • Ulga na leki – warto pamiętać o tym, że jako osoba niepełnosprawna możesz też odliczyć od dochodu część kosztów poniesionych na zakup leków. Ulga obejmuje wydatki po przekroczeniu granicy 100 zł miesięcznie. Powinieneś jednak posiadać zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków, które będą objęte ulgą podatkową.

 

Każdej z opisanych przez nas ulg podatkowych towarzyszą reguły, np. w zakresie limitów czy dokumentacji potrzebnej do tego, by z danego odliczenia skorzystać. Dlatego zanim zdecydujesz się na niektóre z wymienionych rozwiązań, warto zapoznać się z jego szczegółami. Pomocny w tym zakresie może okazać się np. serwis Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/

 

Artykuł ma jedynie charakter informacyjny i na jego wyłącznej podstawie nie należy podejmować żadnych decyzji.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Edukacja finansowa dzieci. Od czego zacząć bycie Samodzielniakiem?

Edukacja finansowa dzieci. Od czego zacząć bycie Samodzielniakiem?

Na pytanie: kto Pana/Pani zdaniem, jest przede wszystkim odpowiedzialny za edukowanie społeczeństwa na tematy związane z ekonomią i finansami? Aż…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Open banking, czyli bankowość cyfrowa bez ograniczeń

Open banking, czyli bankowość cyfrowa bez ograniczeń

Open banking to otwarta bankowość, która pozwala Klientom banków na bezpieczne udostępnienie swoich danych wybranym instytucjom finansowym. Dlaczego? By wygodniej…

Czytaj więcej