Bank zmieniającego się świata

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu – jak go uzyskać?

Dodatek wraz z dopłatą może wynieść maksymalnie 75% miesięcznego czynszu. Jego wysokość nie może przekroczyć jednak 1500 zł.

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do obniżenia domowych budżetów. Osoby, które odczuły negatywne skutki Covid-19 mogą liczyć na wsparcie. Jednym z rządowych programów jest dopłata do czynszu. Jak ją zdobyć? Do kiedy trzeba złożyć wniosek o tę formę pomocy?

Wzrost długów mieszkaniowych

Rok 2020 dla wielu osób nie był łatwym okresem. Wskazują na to m.in. dane dotyczące długów mieszkaniowych.

Zaległości czynszowe Polaków w okresie marzec-wrzesień wzrosły o 28 mln zł. W sumie zadłużenie osób prywatnych związane z rachunkami domowymi przekracza już 162 mln zł*. Blisko jedna trzecia Polaków przyznaje, że zdarzało im się opóźniać płatności w czasie pandemii z powodu obawy przed utratą płynności finansowej.

Dodatkowe pieniądze na opłaty

Żeby pomóc osobom, które zmagają się ze spadkiem dochodów w czasie pandemii i mają trudności z płaceniem za mieszkanie, wprowadzone zostały modyfikacje w przepisach. Weszły one w życie na początku stycznia 2021 r., wraz z opublikowaniem ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Na jakie wsparcie można liczyć? Najemcy i podnajemcy lokali mieszkaniowych mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Tego typu pomoc nie będzie przyznawana osobom, które zamieszkują własne mieszkanie.

Dodatek wraz z dopłatą może wynieść maksymalnie 75% miesięcznego czynszu. Jego wysokość nie może przekroczyć jednak 1500 zł.

Dopłata do czynszu – komu może zostać przyznana?

Żeby mieć prawo do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, trzeba spełnić następujące warunki:

  • w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę był co najmniej o 25% niższy od przeciętnego dochodu w 2019 r. (wartość obliczana na podstawie PIT),
  • osoba ubiegająca się o dodatek nie korzystała wcześniej z dodatku mieszkaniowego,
  • osoba składająca wniosek najmowała lub podnajmowała lokal przed 14 marca 2020 r. (tutaj uwaga – nie musi to być cały czas to samo mieszkanie, z dodatku można też skorzystać, gdy po 14 marca się przeprowadziliśmy),
  • wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego.

Co oznacza ten ostatni podpunkt? Żeby ubiegać się o dopłatę trzeba nie tylko wykazać, że zarabiamy mniej z powodu pandemii. Trzeba też spełnić kryterium dochodowe i metrażowe.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego:

  • średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być równy lub niższy od równowartości 175% najniższej emerytury ZUS (w 2021 r. jest to 2100 zł).

Dla gospodarstwa wieloosobowego:

  • średni miesięczny dochód na jedną osobę w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku musi być równy lub niższy od 125% najniższej emerytury ZUS (w 2021 r. jest to 1500 zł na osobę).

Można się ubiegać o dodatek, jeśli dochód jest wyższy od wskazanych. Wtedy jednak otrzyma się wsparcie obniżone o różnicę między dochodem a limitem.

Ponadto obowiązuje kryterium związane z wielkością lokalu. Dodatek przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni normatywnej:

  • o więcej niż 30%,
  • o więcej niż 50 proc., jeżeli udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej danego lokalu nie przekracza 60%.

Przykładowo, powierzchnia normatywna dla jednej osoby to 35 m2. Dodatek można otrzymać, gdy mieszkanie ma powierzchnię większą o 30% lub 50%, czyli odpowiednio 45,5 m2 lub 52,5 m2. Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2 , a jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, która potrzebuje osobnego pokoju, to o 15 m2.

Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o dopłatę do czynszu?

Wnioski o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu można składać od 5 stycznia 2021 r. Ich przyjmowanie zakończy się 31 marca. Z dokumentami należy się udać do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

* W pandemii przybyło długów czynszowych, businessinsider.com.pl, 12.11.2020 [dostęp 12.02.2021], <https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/dlugi-polakow-w-pandemii-niezaplacone-rachunki-za-czynsz-oplaty-mieszkaniowe/>

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Jakich błędów unikać podczas oszczędzania? Jakich zasad warto przestrzegać, odkładając pieniądze?

Jakich błędów unikać podczas oszczędzania? Jakich zasad warto przestrzegać, odkładając pieniądze?

Oszczędności to środki, które mogą dać Ci poczucie bezpieczeństwa. Zastanawiasz się, jak efektywnie odkładać pieniądze, żeby suma na Twoim koncie…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Karta kredytowa

Jak zmienić okres rozliczeniowy i spłacać kartę kredytową na raty?

Karta kredytowa to narzędzie, które zapewnia Ci stały dostęp do dodatkowych środków finansowych. Pieniądze oddajesz w określonym w umowie terminie.

Czytaj więcej