Bank zmieniającego się świata

Jak zawiesić działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności nie jest równoznaczne z zamknięciem firmy. Sprawdź, kiedy warto czasowo wstrzymać funkcjonowanie firmy i jak wygląda procedura zawieszania prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Nie musisz uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Powód może być dowolny. Zawieszenie nie równa się likwidacji przedsiębiorstwa, jest czasową przerwą.

Kiedy warto się zastanowić nad wstrzymaniem działania? Na przykład wtedy, gdy Twoja firma boryka się z problemami finansowymi, prowadzisz biznes sezonowy i przychody osiągasz tylko w konkretnych okresach, rozważasz propozycję pracy na etacie lub na prowadzenie firmy nie pozwala Ci sytuacja osobista.

Plusem zawieszenia działalności gospodarczej jest znaczne ograniczenie wydatków. Nie musisz opłacać składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy ani należności wynikających z deklaracji VAT. Z kolei do minusów można zaliczyć utratę prawa do ubezpieczenia zdrowotnego po 30 dniach od zapłaty ostatniej składki oraz brak możliwości osiągania przychodów z tytułu prowadzenia działalności.

 

O czym pamiętać, zanim zawiesisz działalność gospodarczą?

Przerwa w działaniu firmy musi trwać minimum 30 dni (wyjątkiem jest luty, wtedy może to być 28 lub 29 dni). Na ile można zawiesić działalność? Na tak długo, jak chcesz. Co ważne, zawieszenie spółki cywilnej będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zgodzą się na to wszyscy wspólnicy.

Miej na uwadze, że nie możesz zawiesić działalności gospodarczej, jeśli zatrudniasz pracowników:

 • na umowę o pracę,
 • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
 • na spółdzielczą umowę o pracę.

Jeżeli chcesz wstrzymać funkcjonowanie firmy, musisz rozwiązać z nimi umowy i wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy, przy czym pamiętaj, że w tym wypadku rozwiązanie umowy musi być zgodne z przepisami prawa pracy. Nie musisz rozwiązywać umów o dzieło i umów-zleceń.

Działalność możesz zawiesić bez rozwiązywania umów, jeśli pracownicy przebywają na:

 • urlopie macierzyńskim,
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym,
 • urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem u Ciebie pracy.

Może dojść do sytuacji, w której jeden z powyższych urlopów zakończy się w trakcie zawieszenia działalności lub pracownik złoży wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o prawie przedsiębiorców, takiej osobie przysługuje wówczas wynagrodzenie jak za przestój.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej możesz m.in.:

 • przyjmować należności i osiągać przychody za działalność sprzed zawieszenia,
 • zbywać środki trwałe i wyposażenie firmy,
 • powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego,
 • zabezpieczyć źródło przychodów.

Podczas zawieszenia firmy do Twoich obowiązków nadal należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie księgowości,
 • branie udziału w kontrolach,
 • uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych, podatkowych dot. Twojej firmy,
 • składanie corocznych sprawozdań finansowych,
 • uiszczanie opłat publiczno-prawnych (np. podatku od nieruchomości, opłat środowiskowych itp.).

Jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku?

Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową i chcesz wstrzymać funkcjonowanie swojej firmy, najprościej będzie to załatwić przez Internet. Wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej znajdziesz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Po kliknięciu zakładki „Załatw online” wypełniasz formularz, a następnie podpisujesz go profilem zaufanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub podpisem elektronicznym. Wniosek możesz też złożyć w urzędzie miasta lub gminy, wysłać listem poleconym lub telefonicznie (korzystając z Centrum Pomocy, tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32 – opłata za połączenie wg cennika operatora).

Jeżeli jesteś opodatkowany kartą podatkową, możesz:

 • zawiesić działalność przez CEIDG
 • lub zgłosić przerwę w funkcjonowaniu firmy naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.

W przypadku spółki cywilnej proces jest nieco bardziej skomplikowany:

 • na początku zgłaszasz zawieszenie do GUS,
 • następnie o przerwie informujesz urząd skarbowy,
 • na końcu potwierdzasz zawieszenie w CEIDG.

Bez względu na to, jaką działalność gospodarczą prowadzisz, zawieszenie jest darmowe. Koszty poniesiesz tylko wtedy, gdy skorzystasz z pomocy pełnomocnika (opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł).

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Globalne prognozy gospodarcze

Globalne prognozy gospodarcze

07-07-2020 Zapraszamy do zapoznania się z alertem rynkowym na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Nowa matryca VAT. Sprawdź, jak wpłynie na nasze portfele

Nowa matryca VAT. Sprawdź, jak wpłynie na nasze portfele

W nowym zestawieniu towarów znajdziemy szereg produktów spożywczych, w przypadku których autorzy zmian zastosowali niższe obciążenia podatkowe. To np. produkty…

Czytaj więcej