Bank zmieniającego się świata

Kryzys walutowy
w Turcji

Alert rynkowy z dnia 10 sierpnia 2018 r.

W ostatnich dniach przybrał na sile kryzys walutowy w Turcji. Poza deprecjacją tamtejszej waluty nastąpił wzrost rentowności tureckich obligacji skarbowych, co oznacza spadek ich cen. Poza polityką monetarną tureckiego banku centralnego, wpływ na powyższe miały między innymi doniesienia prasowe, jakoby Europejski Bank Centralny obawiał się znacznej ekspozycji europejskich kredytodawców na turecki system bankowy.

Geneza obecnej sytuacji w Turcji wywodzi się z nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej prezydenta Erdogana, co doprowadziło m.in. do wysokiej inflacji. Niestety, wysokie poparcie a w rezultacie zmiany ustrojowe pozwoliły tureckiemu przywódcy na wywieranie nacisku na Bank Centralny Turcji. W konsekwencji, wspomniana instytucja prowadzi zbyt luźną politykę monetarną
i tym samym nie prowadzi do ograniczenia inflacji. Dodatkowo, w tle toczy się konflikt dyplomatyczny na linii USA-Turcja, który jest negatywnie odbierany przez inwestorów i tym samym potęguje wyprzedaż tureckich aktywów, a w szczególności tamtejszej waluty.

Powyższa sytuacja trwała od kilku miesięcy, natomiast w ostatnich dniach tendencje te nasiliły się, co było rezultatem doniesień prasowych jakoby Europejski Bank Centralny obawiał się znacznej ekspozycji europejskich kredytodawców na turecki system bankowy. System bankowy w Turcji już wcześniej nie należał do najwyżej ocenianych, a mocne osłabienie liry od początku roku dodatkowo prowadzi do obniżenia wskaźników wypłacalności. W rezultacie EBC obawia się, że lokalny kryzys w Turcji mógłby negatywnie wpłynąć na system bankowy w całej strefie euro.

Nasze dotychczasowe rekomendacje inwestycyjne uwzględniały ryzyko oraz negatywny sentyment względem rynków tureckich, i tym sam nie obejmowały omawianego regionu.

Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do krajowego rynku akcji oraz umiarkowane pozytywne nastawienie do rynków akcyjnych w Europie Zachodniej. Zwracamy jednak uwagę, że kryzys walutowy w Turcji wpływa negatywnie na klimat inwestycyjny i notowania innych walut rynków wschodzących, jak i samego euro. Należy podkreślić, że krajowe aktywa, w tym polska waluta należy do najpłynniejszych w regionie i tym samym mogą rykoszetem doświadczyć negatywnego wpływu sytuacji w Turcji. W związku z powyższym, w najbliższych dniach można oczekiwać handlu o podwyższonej zmienności.

Źródło: Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Konto firmowe w BNP Paribas. Możesz je założyć podczas wideospotkania

Konto firmowe w BNP Paribas. Możesz je założyć podczas wideospotkania

Prowadzisz firmę? Zobacz, jak w wygodny sposób otworzyć rachunek bankowy i otrzymać kartę płatniczą. Jeśli masz własną działalność gospodarczą, wiesz…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Rynek kapitałowy: pierwotny i wtórny

Rynek kapitałowy: pierwotny i wtórny

05-12-2018 Rynek kapitałowy dzielimy ze względu na dokonywane na nim przepływy finansowe: na rynek pierwotny i wtórny.

Czytaj więcej