Bank zmieniającego się świata

Poznaj swoje moce rodzinnie – niezwykłe warsztaty dla dzieci i ich rodziców

Poznaj swoje moce rodzinnie – niezwykłe warsztaty dla dzieci i ich rodziców
Chcemy, aby każde dziecko poznało swoje supermoce! Ruszamy więc w niezwykłą podróż z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek. Tym razem wykorzystując nowe technologie i możliwość prowadzenia wydarzeń on-line.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu online „Poznaj swoje moce rodzinnie”. Spotkanie adresowane do dzieci w wieku 6-12 lat, ich rodziców i starszego rodzeństwa, dostępne na FB w dwóch terminach:
07.11.2020
 14.11.2020
Wydarzenie jest częścią programu Banku BNP Paribas „Misja Edukacja”.
„Misja edukacja” to projekt, który obejmuje szereg działań edukacyjnych z zakresu finansów, ekologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości czy psychologii. Bank BNP Paribas we współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami merytorycznymi będzie prowadził takie działania edukacyjne, łącząc pokolenia i kierując swoje propozycje do dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów.