Bank zmieniającego się świata

4 pomysły, jak zaplanować emeryturę bez problemów finansowych

4 pomysły, jak zaplanować emeryturę bez problemów finansowych

Oszczędzanie środków na tzw. jesień życia deklaruje nawet 40% Polaków. Oszczędzanie na emeryturę to najczęściej plan młodych mieszkańców naszego kraju, bo to oni wykazują największą świadomość w kwestii gromadzenia dodatkowego kapitału na przyszłość. Jak oszczędzać na emeryturę? Ile odkładać na emeryturę? 

 

Planuj, by spełniać swoje marzenia

Emerytura, to wreszcie czas wolny od obowiązków. Pojawiają się wtedy marzenia o podróżach w odległe zakątki świata. Aby mieć środki na realizację planów na emeryturze, trzeba zacząć regularnie oszczędzać już w młodym wieku, a najlepiej pomnażać nadwyżki pieniędzy. Im wcześniej zaczniemy, tym lepsza będzie kondycja finansowa po zakończeniu kariery zawodowej.

 

Young at heart, energetic man relaxes and enjoys beach and surf on a sunny day on an Australian beach

Oszczędności Polaków

Dane CBOS w komunikacie „Polacy o swoich długach i oszczędnościach” wskazują, że najwięcej Polaków lokuje nadwyżki pieniędzy w bezpieczne formy oszczędzania na emeryturę, takie jak oszczędnościowe konto bankowe, czy lokata terminowa. Nie lubimy jednak „zamrażać” środków na długi czas, chociaż zdajemy sobie sprawę, że tylko długoterminowe pomnażanie pieniędzy pozwala generować duże zyski. Co więcej, oszczędności mamy nadal niewiele, a nasze konta oszczędnościowe wskazują najczęściej wartość nie większą niż 10 tysięcy złotych. Oszczędności posiada 55% Polaków, a co trzeci potwierdza, że zgromadzone kwoty wystarczyłyby na godne życie przez 2-3 miesiące. To stanowczo za mało, by cieszyć się komfortowym i spokojnym życiem seniora.

Warto pamiętać, że im wcześniej plan oszczędzania na emeryturę zostanie wdrożony, tym lepszym zabezpieczeniem finansowym będzie można cieszyć się w przyszłości. Osoby aktywne zawodowo, które od emerytury dzieli co najmniej kilkadziesiąt lat, mają do dyspozycji kilka rozsądnych opcji, dzięki którym ich oszczędności będą podlegać korzystnemu pomnażaniu. Wśród instrumentów dedykowanych przyszłym emerytom znajduje się tradycyjne konto oszczędnościowe, IKE, IKZE oraz PPK.

 

Konto oszczędnościowe z długoterminowym planem inwestowania kapitału

Takie konto osobiste jest najczęściej wybieranym instrumentem inwestycyjnym z myślą o przyszłej emeryturze. Wszystko dlatego, że nadal mamy stałą i swobodną kontrolę nad zgromadzonym kapitałem, minimalizujemy do zera ryzyko utraty choćby części oszczędności, a jednak nasze pieniądze zostają pomnażane. Konto oszczędnościowe, to dobra opcja dla tych, którzy chcą bezpiecznie pomnażać nadwyżki pieniędzy w długim terminie, a priorytetem nie jest dla nich jedynie wysokość zysku. Warto tutaj wspomnieć, że tradycyjny rachunek oszczędnościowy choć nie wyróżnia się najwyższym oprocentowaniem, gwarantuje pewny zysk.

Dzisiejsze konta oszczędnościowe oferowane są przez banki na korzystnych warunkach. Takie rachunki zakładane są i prowadzone bezpłatnie, a klient banku ma do ulokowanych środków stały dostęp. Może zwiększać pulę pieniędzy, które mają podlegać pomnażaniu, może je również dowolnie wypłacać. Tego typu konta można dzisiaj zakładać i prowadzić online, co również daje ogromny komfort kontroli własnych pieniędzy.

 

Elastyczne formy oszczędzania na emeryturę

Według ekspertów finansowych wystarczy nawet 50 złotych miesięcznie, by zabezpieczyć swoją przyszłość i życie na emeryturze. Takie środki należy jednak pomnażać, nie wystarczy ich gromadzenie w domowej skarbonce. Coraz chętniej wykorzystywanym instrumentem inwestycyjnym staje się więc IKE oraz IKZE, głównie ze względu na elastyczność wariantów możliwości dokładania kapitału.

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego są jedną z opcji na zabezpieczenie przyszłego świadczenia emerytalnego. Obydwa warianty posiadają cechy wspólne, ale i różnią się pod wieloma aspektami:

 

  • różnice w limitach wpłat. W przypadku IKE jest to trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok, w przypadku IKZE jest to 1,2 krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia,
  • różnice w ulgach podatkowych. IKZE gwarantuje ulgę i zmniejszenie podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu, IKE takich ulg nie przewiduje,
  • różnice w wypłatach zgromadzonego kapitału. Aby wypłacić środki zachowując ulgę podatkową, w przypadku IKE należy mieć ukończone 55 albo 60 lat. Jeśli mowa o IKZE trzeba mieć ukończone 65 lat.

 

Warto nadmienić, że w przypadku obydwu instrumentów zgromadzony kapitał może być dziedziczony. Inwestor, który myśli o zabezpieczeniu emerytalnym, ma też możliwość skorzystania z różnych wariantów wpłat nadwyżek pieniędzy na takie konta. Może to zrobić jednorazowo, ustalić miesięczną wysokość wpłat albo dokonywać tychże wpłat elastycznie, zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi – taką gwarancję daje na przykład konto IKE BNP Paribas FIO, czy IKE Rachunek Oszczędnościowy w BNP Paribas.

 

Nowa forma oszczędzania na emeryturę, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, to kapitałowy system dobrowolnego oszczędzania w długim terminie dedykowany pracownikom, współtworzony i współfinansowany przez zatrudnionego, pracodawcę oraz Państwo. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzenie PPK w firmie zależy od wielkości zatrudnienia w danym miejscu pracy. Od 1 lipca 2019 roku Pracownicze Plany Kapitałowe objęły pracowników w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku obejmą firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, rok później – od 20 do 49 pracowników, a od 1 stycznia 2021 roku – firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników.

Rachunki uczestników PPK zasilane są kwota obligatoryjną, która wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Zatrudnieni mogą dodatkowo wpłacać nie więcej niż 2% wynagrodzenia brutto, pracodawca zaś przekazuje 1,5% wynagrodzenia brutto, ale ma też możliwość uiszczania dodatkowych wpłat do 2,5% wynagrodzenia brutto. Dopłata ze strony Państwa to rocznie 240 złotych, a każdy uczestnik w ramach powitania otrzymuje na rachunek jeszcze 250 złotych.

 

Bez względu na to, jaką formę oszczędzania na emeryturę wybierzemy, pewne jest, że należy rozpocząć pomnażanie nadwyżki pieniędzy jak najszybciej. Tylko w ten sposób udaje się zapewnić sobie godną przyszłość i komfortowe życie po zakończeniu kariery zawodowej.

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

7 zasad bezpieczeństwa bankowości mobilnej

7 zasad bezpieczeństwa bankowości mobilnej

Aplikacje bankowe – wygoda i komfort Statystyki pokazują, że Polacy są bardzo optymistycznie nastawieni do bankowości mobilnej. Do końca czerwca…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

karta bankowa blokowanie zastrzeżanie

Jak zablokować kartę bankową w przypadku kradzieży?

Jak zablokować kartę bankową w przypadku kradzieży? Karta debetowa (jak i kredytowa) może zostać zastrzeżona lub zablokowana. Są to dwie…

Czytaj więcej