Bank zmieniającego się świata

13 emerytura – komu się należy i na jakich zasadach?

13 emerytura

Trzynasta emerytura od 2020 r. jest świadczeniem stałym. Komu się ona należy i jaka jest jej wysokość? Dowiedź się czytając nasz artykuł.

Komu należy się trzynasta emerytura?

Tzw. „trzynasta emerytura”, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, została po raz pierwszy wypłacona w 2019 r. Wówczas było to świadczenie jednorazowe. Dodatkowe pieniądze trafiły do blisko 10 mln osób. Począwszy od 2020 r., trzynastka dla emerytów będzie wypłacana ustawowo co roku.

Koszt wypłaty trzynastych emerytur i rent to blisko 12 miliardów złotych. Celem programu jest zmniejszenie nierówności społecznych i ekonomicznych.

Trzynasta emerytura przysługuje Ci, jeśli pobierasz m.in.:

  • emeryturę lub rentę w systemie powszechnym (z ZUS),
  • emeryturę lub rentę rolników (z KRUS),
  • emeryturę lub rentę służb mundurowych (m.in. emerytury mundurowe),
  • emeryturę pomostową,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • rentę socjalną,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • rentę inwalidów wojennych i wojskowych.

Żeby otrzymać dodatkową wypłatę w konkretnym roku kalendarzowym, musisz przejść na emeryturę lub rentę do końca marca danego roku. Przykładowo: po otrzymaniu praw do świadczeń emerytalno-rentowych 31 marca 2020 r. zostanie Ci wypłacona trzynasta emerytura za 2020 r.

Trzynastka nie trafi do osób, które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Dodatkowe świadczenie będą otrzymywać dopiero od 2021 r.

Jaka będzie wysokość trzynastej emerytury?

Trzynastą emeryturę otrzymasz bez względu na wysokość świadczeń, jakie obecnie otrzymujesz. Ponadto dodatkowa wypłata jest dla wszystkich taka sama. Nie jest obliczana indywidualnie.

Trzynastka będzie podlegać rewaloryzacji i będzie wynosić tyle, ile minimalna emerytura 1 marca danego roku. W 2020 r. było to 1200 zł brutto. Faktyczna wysokość trzynastki dla emerytów jest jednak niższa. Po odjęciu podatku dochodowego i składki zdrowotnej „na rękę” emeryci otrzymali 981 zł netto.

Jeśli przysługuje Ci kilka świadczeń, dostaniesz tylko jedną trzynastą emeryturę. Dotyczy to też renty rodzinnej, pobieranej przez kilka osób. Obowiązuje zasada: jedna renta – jedna trzynastka.

Kiedy będzie wypłacana?

Jeśli spełniasz warunki otrzymania trzynastej emerytury, nie musisz składać żadnych wniosków. Zostanie Ci ona przyznana automatycznie i dodana do jednej z miesięcznych wypłat.

Kiedy trzynasta emerytura wpłynie na konto? Wypłaty za 2020 r. ruszyły w kwietniu. Osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, otrzymają pieniądze w maju.

Nie musisz się martwić, że trzynasta emerytura pozbawi Cię dodatkowych świadczeń zależnych od Twoich miesięcznych wpływów. „Trzynastka” nie jest wliczana do dochodu. Co więcej, z jej kwoty nie można dokonywać potrąceń oraz nie podlega ona egzekucji komorniczej.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Zachowek

Wynagrodzenie przeciętne, postojowe i zasadnicze – czym się różnią?

Czym się różni wynagrodzenie przeciętne od mediany, kiedy należy Ci się wynagrodzenie postojowe, dlaczego tak istotne jest wynagrodzenie zasadnicze –…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Emocjonujący tydzień na rynkach surowców

Emocjonujący tydzień na rynkach surowców

14-04-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem tygodniowym Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na…

Czytaj więcej