Bank zmieniającego się świata

Rynek pracy w Polsce w 2020 roku – jak zarabialiśmy w czasie pandemii?

Jacy specjaliści byli poszukiwani przez pracodawców?

Gospodarka w 2020 r. musiała się zmierzyć z pandemią koronawirusa. Jak Covid-19 wpłynął na poziom zatrudnienia w Polsce? Czy lockdown odcisnął swoje piętno na zarobkach? 

Poziom zatrudnienia w Polsce w 2020 r.

Sytuację na rynku pracy obrazują m.in. dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zatrudnienia. Jakie zmiany zachodziły na przestrzeni 2020 r.?

Wpływ pandemii najwyraźniej było widać w pierwszej połowie roku, kiedy wprowadzone zostały pierwsze obostrzenia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wynosiła 5,4%. W kwietniu wzrosła do 5,8%, a w maju do 6%. W kolejnych miesiącach, od czerwca do listopada, utrzymywała się na poziomie 6,1%*.

Bezrobocie w grudniu znowu nieznacznie wzrosło, do 6,2%, jednak było to zjawisko typowe dla końca roku, obserwowane również w latach wcześniejszych (na przykład w 2019 r., kiedy to zmieniło się z 5,1%w listopadzie do 5,2% w grudniu)**. Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w województwie wielkopolskim (3,7%), zaś najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1%).

Mimo procentowego wzrostu bezrobocia, dane z ostatniego miesiąca 2020 r. mogą dawać powody do optymizmu. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w liczbach bezwzględnych zwiększyło się o ponad 10 tys. osób i był to najwyższy grudniowy wzrost od 2017 r.

Jacy specjaliści byli poszukiwani przez pracodawców?

O tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację na rynku pracy, pokazuje też liczba ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych. W drugim kwartale, czyli w momencie wejścia w życie pierwszych obostrzeń, firmy zamieściły o ponad 20% mniej ofert w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy 2020 r. W dalszej części roku nastąpiło wyraźne odbicie. Liczba ofert pracy zarówno w trzecim, jak i w czwartym kwartale była wyższa w porównaniu do okresu sprzed pandemii***.

Kogo poszukiwali pracodawcy? Najchętniej rekrutowano specjalistów zajmujących się handlem i sprzedażą (33% wszystkich ogłoszeń), obsługą klienta (18%), IT (14%), finansami (13%) oraz inżynierią (10%). Branże, które najczęściej prowadziły nabór to bankowość i finanse (11%), handel i sprzedaż detaliczna (9% ), produkcja FMCG (9%), IT (7%), handel hurtowy (7%) oraz budownictwo i inżynieria (6%).

Najwięcej ogłoszeń pochodziło z województwa mazowieckiego – aż 21% spośród wszystkich. Na drugim miejscu uplasowało się województwo dolnośląskie (10%), a na kolejnych wielkopolskie, śląskie i małopolskie (po 9%). Najmniej ofert pracy było w województwie podlaskim (2%).

Stabilne stanowisko coraz ważniejsze

Pandemia koronawirusa wpłynęła na postawy Polaków dotyczące zatrudnienia. Zmieniają się przyczyny, dla których chcemy znaleźć inne miejsce pracy.

Tak samo, jak w latach wcześniejszych, najchętniej decydujemy się na przejście do nowej firmy ze względu na perspektywę wyższych zarobków. W 2020 r. był to decydujący czynnik dla 69% osób., co oznacza spadek w stosunku do 2019 r. o 7%.

Na drugim miejscu znalazło się stabilne i bezpieczne zatrudnienie – na tę odpowiedź wskazało 58% osób, o 1% więcej w porównaniu do roku wcześniejszego. Czynnikiem, który najbardziej zyskał na znaczeniu, jest stabilna sytuacja firmy mimo zmian na rynku. Możliwość pracy w przedsiębiorstwie, które działa bez przeszkód w czasie pandemii byłaby decydującym impulsem do zmiany stanowiska dla 51% osób (w 2019 r. dla 41%)****.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2020 r.

Niełatwa sytuacja ekonomiczna wywołana Covid-19 nie przełożyła się na spadek wynagrodzeń. Wręcz przeciwnie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że pod tym względem było lepiej niż w latach wcześniejszych.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu 2020 r. wyniosło 5973,75 zł. W stosunku rok do roku było wyższe o 6,6%. Dla porównania, średnie zarobki Polaków listopadzie wynosiły 5484,07 zł, w październiku 5458,88 zł, zaś we wrześniu 5371,56 zł. Najmniej zarabialiśmy w maju, czyli po pierwszej fali koronawirusa – średnio 5119,94 zł.

Mediana zarobków w 2020 r. w górę

W przypadku średniego wynagrodzenia trzeba brać pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, informacje podawane przez GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw. Dane nie obejmują małych firm, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Po drugie, średnie wynagrodzenie nie pokazuje, jaka wysokość pensji jest najczęściej spotykana, czyli ile tak naprawdę zarabia przeciętny Kowalski. Pod tym względem lepszym wskaźnikiem jest mediana. Jak jest obliczana?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2020 r. mediana płac wyniosła 5100 zł brutto miesięcznie******. Była wyższa w porównaniu do 2019 r. o 315 zł brutto. Mężczyźni zarabiali przeciętnie 5731 zł. Kobiety sporo mniej, bo 4500 zł.

Mediana zarobków pokazuje też, że 25% Polaków zarabia nie więcej niż 3820 zł. Jedna czwarta najlepiej zarabiających może liczyć na pensję wynoszącą przynajmniej 7600 zł.

Jeśli popatrzymy na województwa, to najwięcej zarabia się w mazowieckim (mediana 6200 zł), dolnośląskim (5500 zł) i małopolskim (5349 zł). Na drugim końcu tabeli znalazły się województwa podkarpackie (4203 zł), lubelskie (4200 zł) oraz świętokrzyskie (4150 zł).

Widać wyraźne dysproporcje między zarobkami w dużych przedsiębiorstwach oraz mikrofirmach. Mediana pensji w biznesach zatrudniających 1000 osób i więcej wyniosła 6000 zł. W niewielkich przedsiębiorstwach środkowa wartość wypłaty to 3850 zł.

Na najwyższe zarobki mogą liczyć specjaliści od technologii informatycznych, w których przypadku mediana w 2020 r. była na poziomie 7004 zł. Na wypłaty powyżej 6000 zł często mogły liczyć osoby zatrudnione w bankowości i telekomunikacji. Na przeciwnym biegunie znalazły się takie branże, jak usługi dla ludności, nauka i szkolnictwo czy kultura i sztuka. W tym przypadku mediana zarobków oscyluje wokół 4000 zł.

 

*Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku, stat.gov.pl, 21.01.2021 [dostęp 12.02.2021], <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2020-roku,3,109.html>

** Szacunek MRPiT: 6,2% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2020 r., gov.pl, 8.01.2021 [dostęp 12.02.2021], <https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/szacunek-mrpit-62-wyniosla-stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-grudniu-2020-r>

*** Rynek Pracy Specjalistów 2020. Rok wielkich wyzwań, pracuj.pl, 13.01.2021 [dostęp 12.02.2021], <https://media.pracuj.pl/122709-rynek-pracy-specjalistow-2020-rok-wielkich-wyzwan>

**** jw.

***** Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku, stat.gov.pl, 21.01.2021 [dostęp 12.02.2021], <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2020-roku,3,109.html>

****** Jagoda Jurczak, Podsumowanie ogólnopolskiego badania wynagrodzeń w 2020 roku, wynagrodzenia.pl, 22.01.2021 [dostęp 12.02.2021], <https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-ogolnopolskiego-badania-wynagrodzen-w-2020-roku>

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Program Ambasadorskie Duety, czyli co dwie głowy to nie jedna!

Program Ambasadorskie Duety, czyli co dwie głowy to nie jedna!

Program Ambasadorski jest jednym z narzędzi budowania wizerunku pracodawcy, czyli podnoszenia świadomości na temat marki wśród przyszłych pracowników oraz przedstawienia…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Odbioru technicznego mieszkania możesz dokonać samodzielnie. Jeżeli nie masz doświadczenia w kwestiach związanych z budownictwem, możesz wynająć do pomocy fachowca, na przykład doświadczonego majstra lub inżyniera z uprawnieniami inspektora.

Odbiór mieszkania z rynku pierwotnego – na co zwrócić uwagę

Zakup mieszkania to poważna inwestycja. Jako nabywca masz prawo oczekiwać, że Twoje lokum będzie w odpowiednim stanie technicznym. Na co…

Czytaj więcej