Bank zmieniającego się świata

Inwestycje w metale szlachetne (złoto i srebro)

Inwestycje w metale szlachetne (złoto i srebro)

Spis treści

  Inwestycje w metale szlachetne przynosiły w ostatnich latach nie tylko dobre zabezpieczenie kapitału, ale również bardzo atrakcyjny zysk. Warto jednak pamiętać, że zakup złota lub srebra wiąże się z ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Przed zakupem warto poddać analizie kilka czynników, a w szczególności wysoką inflację, kurs walutowy oraz sytuację geopolityczną.

  Inwestycja w złoto kojarzy się z bezpieczną przystanią, do której uciekają inwestorzy w trudnych sytuacjach. Do takich na pewno można zaliczyć wojnę, pandemię czy spadki na giełdach. Ale czy złoto jest dobrym rozwiązaniem w czasach wysokiej inflacji?

  Rosnąca inflacja często skłania inwestorów do przeniesienia swojego kapitału w złoto, aby zabezpieczyć majątek przed utratą wartości. Patrząc historycznie, gdy inflacja rośnie w szybkim tempie, to i złoto zyskuje na wartości. Jednak, gdy inflacja stabilizuje się, choćby na wysokim poziomie, ten wzrost nie jest już tak oczywisty. Pozostaje również kwestia rzeczywistego zwrotu z inwestycji, czyli tego czy cena złota jest w stanie nadążyć lub wyprzedzić dynamikę inflacji. Przy jej dwucyfrowych poziomach jest to zadanie niezwykle trudne i patrząc historycznie, w perspektywie krótkoterminowej, raczej nieosiągalne dla wspomnianego kruszcu.

  Wiele w kwestii ceny złota zależy od decyzji amerykańskiego banku centralnego – Rezerwy Federalnej (Fed).  Zaawansowany cykl podwyżek stóp procentowych pozytywnie wpływa na walutę tego kraju. Amerykański dolar, podobnie jak złoto, jest uważany za bezpieczną przystań. Jednak w przypadku jego aprecjacji, czyli wzrostu wartości, inwestorzy szukający mniejszego ryzyka wolą mieć w portfelu tę walutę, na czym traci złoto.

  Ryzyko walutowe zwiększa nieprzewidywalność inwestycji

  Handel złotem odbywa się w dolarach amerykańskich. Jest to niekorzystna wiadomość dla polskich inwestorów, gdyż biorą na siebie dodatkowo ryzyko zmiany kursów walutowych. Powyższe wprowadza do procesu inwestycyjnego większą niepewność, gdyż kurs walutowy co do zasady trudno przewidzieć. Wzrost notowań kursu USD/PLN powinien wspierać wynik z inwestycji w złoto zakupione za dolary. Natomiast w scenariuszu spadku notowań pary USD/PLN, w skrajnym scenariuszu może nastąpić sytuacja, kiedy inwestycja może zakończyć się stratą, mimo wzrostu cen kruszcu. Inwestujący w metale szlachetne zawsze muszą brać pod uwagę ryzyko walutowe, co czyni taką inwestycję jeszcze bardziej nieprzewidywalną.

  Do minusów można zaliczyć również długie okresy tzw. drawdown (obsunięcia kapitału), gdzie dla przykładu szczyty z 2011 roku zostały pokonane dopiero w 2021 roku. Inwestor, który zdecydował się na zakup złota po najwyższej cenie w 2011 roku, musiał zatem wykazać się ogromną cierpliwością, zanim ponownie osiągnęło ono w dolarach ten sam poziom.

  Dobrym przykładem jest również srebro, którego ceny znajdują się nadal ok. 50% niżej względem szczytów z 2011 roku. W ostatnich latach inwestorzy liczyli, że jego szerokie zastosowanie w przemyśle, w tym w odnawialnych źródłach energii, pomoże we wzroście wartości. Niestety do tego nie doszło. Jeśli do tej nieprzewidywalności rynku metali szlachetnych dodamy spore wahania na rynku akcji, to będzie jasne, dlaczego tak wielu inwestorów szuka nowej, bezpiecznej przystani.

  Znajdują ją np. w długoterminowych obligacjach skarbowych, które oferują coraz lepszy zwrot i mogą być traktowane jako sposób na przeczekanie trudnych czasów. Znany z góry okres zapadalności obligacji daje duże bezpieczeństwo i możliwość odpowiedniego zaplanowania inwestycji na kilka najbliższych lat.

  Rentowność obligacji najwyższa od ponad dekady

  Obecne otoczenie makroekonomiczne oraz niepewność rynkowa zwiększa atrakcyjność obligacji skarbowych. Pod względem stosunku zwrotu do ryzyka, w bezpiecznych czasach stabilnego wzrostu gospodarczego, mogą wypadać gorzej niż akcje giełdowe, ale w czasach niepewnych ten wynik zmienia się na ich korzyść.  W ostatnich miesiącach, które owocowały w nieprzewidywalne wydarzenia (m.in. pandemia, wojna, podwyższona inflacja), rentowność 10-letnich krajowych obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od ponad kilkunastu lat. Jednocześnie mimo uspokojenia nastrojów rynkowych, wspomniane rentowności nadal pozostają w okolicy szczytu z 2011 roku.

  Należy w tym miejscu podkreślić, że są to instrumenty o niskim ryzyku, a ich bezpieczeństwo jest relatywnie wyższe nawet w porównaniu do lokat bankowych. Zestawiając je z metalami szlachetnymi, największą zaletą jest łatwość zakupu, brak kosztów przechowywania lub ubezpieczenia, brak ryzyka walutowego w przypadku polskich obligacji dla polskiego inwestora. Próg wejścia również jest znacząco niższy, czyniąc obligacje łatwiej dostępnymi.

  Teoretycznie lepsze wyniki można osiągnąć przy inwestycji w obligacje korporacyjne, czyli emitowane przez przedsiębiorstwa. Jednak należy pamiętać, że proporcjonalnie do potencjalnego zysku wzrasta też ryzyko. W przypadku obligacji korporacyjnych, poza ryzykiem stóp procentowych (analogicznym jak dla obligacji skarbowych), istotne jest też ryzyko upadłości emitenta. W takiej sytuacji inwestor narażony jest nie tylko na ryzyko nieotrzymania należnych odsetek, ale również może utracić część lub całość zainwestowanych środków. Dlatego zakup papierów dłużnych warto poprzedzić szczegółową analizą.

  Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas

   

  Nota prawna

  • Nadzór nad naszym Biurem Maklerskim sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Ten materiał ma wyłącznie charakter informacyjny – opracowaliśmy go na potrzeby naszych Klientów, ale bez uwzględnienia Ich indywidualnych potrzeb.
  • Ten materiał udostępniamy za darmo na stronie naszego banku: bnpparibas.pl Nie udostępnialiśmy nikomu materiału przed datą jego publikacji na tej stronie.
  • Ten materiał jest publikacją handlową, o której mowa w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Nie ma daty ważności ani nie został przygotowany zgodnie z wymogami, które zapewniają niezależność badań inwestycyjnych. Nie podlega także zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
  • Ten materiał nie jest:

  – rekomendacją, o której mówi Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku,

  – ofertą, o której mówi art. 66 Kodeksu cywilnego,

  – ofertą ani nakłanianiem do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentów finansowych,

  – usługą doradztwa inwestycyjnego, o którym mówi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,

  – poradą inwestycyjną, poradą podatkową lub księgową ani pomocą prawną.

  • Nasze Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności, aby zawarte w tym materiale informacje:

  – były prawidłowe i prawdziwe w dniu ich publikacji,

  – zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne.

  Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje te są wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Nie odpowiadamy także za ewentualne szkody, które poniesiesz, ponieważ wykorzystasz zawarte w tym materiale informacje.

  • Jako inwestor podejmujesz decyzje inwestycyjne samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego doradcy podatkowego.
  • Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Musisz się liczyć z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych pieniędzy.
  • Prognozy gospodarcze w tym materiale wynikają z analizy Biura Maklerskiego oraz jego założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. To opinie naszego Biura Maklerskiego z dnia sporządzenia tego dokumentu – mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia.

   

  Nasze dane

  Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Adres: ul. Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

   

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Adres: ul. Kasprzaka 2

  01-211 Warszawa

  KRS: 000 001 1571

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XIII Wydział Gospodarczy

  NIP: 526 10 08 546

  Kapitał zakładowy: 147 593 150 zł

  W całości wpłacony

   

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  Konto firmowe w BNP Paribas. Możesz je założyć podczas wideospotkania

  Konto firmowe w BNP Paribas. Możesz je założyć podczas wideospotkania

  Prowadzisz firmę? Zobacz, jak w wygodny sposób otworzyć rachunek bankowy i otrzymać kartę płatniczą. Jeśli masz własną działalność gospodarczą, wiesz…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Inwestycje w nieruchomości w czasach wysokiej inflacji

  Inwestycje w nieruchomości w czasach wysokiej inflacji

  Inwestycja w nieruchomości na wynajem była do tej pory popularną formą powiększania majątku. W czasach wysokiej inflacji mnożą się jednak…

  Czytaj więcej