Bank zmieniającego się świata

Inwestycje w metale szlachetne (złoto i srebro)

Inwestycje w metale szlachetne (złoto i srebro)

Spis treści

  Inwestycje w metale szlachetne przynosiły w ostatnich latach nie tylko dobre zabezpieczenie kapitału, ale również bardzo atrakcyjny zysk. Warto jednak pamiętać, że zakup złota lub srebra wiąże się z ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Przed zakupem warto poddać analizie kilka czynników, a w szczególności wysoką inflację, kurs walutowy oraz sytuację geopolityczną.

  Inwestycja w złoto kojarzy się z bezpieczną przystanią, do której uciekają inwestorzy w trudnych sytuacjach. Do takich na pewno można zaliczyć wojnę, pandemię czy spadki na giełdach. Ale czy złoto jest dobrym rozwiązaniem w czasach wysokiej inflacji?

  Rosnąca inflacja bardzo często składnia inwestorów do przeniesienia swojego kapitału w złoto, aby zabezpieczyć majątek przed utratą wartości. Patrząc historycznie, gdy inflacja rośnie w szybkim tempie to i złoto zyskuje na wartości. Jednak, gdy inflacja stabilizuje się, choćby na wysokim poziomie, ten wzrost nie jest już tak oczywisty. Pozostaje również kwestia rzeczywistego zwrotu z inwestycji, czyli tego czy złoto jest w stanie nadążyć lub wyprzedzić inflację. Przy jej aktualnych poziomach jest to zadanie niezwykle trudne i patrząc historycznie, w perspektywie krótkoterminowej raczej nieosiągalne dla tego kruszcu.

  Wiele w kwestii ceny złota zależy od decyzji amerykańskiego banku centralnego – Fed.  Zaawansowany cykl podwyżek stóp procentowych pozytywnie wpływa na walutę tego kraju. Amerykański dolar, podobnie jak złoto, jest uważany za bezpieczną przystań i w przypadku jego aprecjacji, inwestorzy szukający mniejszego ryzyka wolą mieć w portfelu tę walutę, na czym traci złoto.

  Ryzyko walutowe zwiększa nieprzewidywalność inwestycji

  Handel złotem odbywa się w dolarach, więc jest to także zła wiadomość dla polskich inwestorów,  którzy kupując teraz ten kruszec muszą liczyć się z większym wydatkiem. Z kolei sprzedający mogą znajdować się w korzystnej sytuacji nawet przy spadkach cen złota ze względu na mocny wzrost wartości dolara względem złotówki. Inwestujący w metale szlachetne zawsze muszą brać pod uwagę ryzyko walutowe, co czyni taką inwestycję jeszcze bardziej nieprzewidywalną.

  Do minusów można zaliczyć również długie okresy tzw. drawdown, gdzie dla przykładu szczyty z 2011 roku zostały pokonane dopiero w 2021 roku. Inwestor, który zdecydował się na zakup złota po najwyżej cenie w 2011 roku musiał wykazać się ogromną cierpliwością zanim ponownie osiągnęło w dolarach ten sam poziom.

  Rozczarowuje także srebro. Inwestorzy liczyli, że jego szerokie zastosowanie w przemyśle pomoże we wzroście wartości. Niestety do tego nie doszło. Jeśli do tej nieprzewidywalności rynku metali szlachetnych dodamy spore wahania na rynku akcji, to będzie jasne, dlaczego tak wielu inwestorów szuka nowej, bezpiecznej przystani. Znajdują ją np. w długoterminowych obligacjach skarbowych, które oferują coraz lepszy zwrot i mogą być traktowane jako sposób na przeczekanie trudnych czasów. Znany z góry okres zapadalności obligacji daje duże bezpieczeństwo i możliwość odpowiedniego zaplanowania inwestycji na kilka najbliższych lat.

  Rentowność obligacji rośnie

  W bardzo dobrym położeniu znajdują się w tym momencie obligacje skarbowe. Ich bezpieczeństwo porównywalne z lokatami bankowymi, więc jest to produkt o niskim ryzyku. Pod względem stosunku zwrotu do ryzyka w bezpiecznych czasach stabilnego wzrostu gospodarczego mogą wypadać gorzej niż akcje giełdowe, ale w czasach niepewnych ten wynik zmienia się na ich korzyść. Zestawiając je z metalami szlachetnymi, największą zaletą jest łatwość zakupu, brak kosztów utrzymania lub ubezpieczenia, brak ryzyka walutowego w przypadku polskich obligacji dla polskiego inwestora. Próg wejścia też jest znacząco niższy, czyniąc obligacje łatwiej dostępnymi.

  Jeszcze lepsze wyniki można osiągnąć przy inwestycji w obligacje korporacyjne, jednak należy pamiętać, że proporcjonalnie do potencjalnego zysku wzrasta też ryzyko. W najgorszej sytuacji, czyli w przypadku niewypłacalności emitenta, inwestor straci zainwestowany kapitał. Zakup papierów dłużnych warto poprzedzić szczegółową analizą.

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  Konto firmowe w BNP Paribas. Możesz je założyć podczas wideospotkania

  Konto firmowe w BNP Paribas. Możesz je założyć podczas wideospotkania

  Prowadzisz firmę? Zobacz, jak w wygodny sposób otworzyć rachunek bankowy i otrzymać kartę płatniczą. Jeśli masz własną działalność gospodarczą, wiesz…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Inwestycje w nieruchomości w czasach wysokiej inflacji

  Inwestycje w nieruchomości w czasach wysokiej inflacji

  Inwestycja w nieruchomości na wynajem była do tej pory jedną z najpopularniejszych form powiększania majątku. Jednak w czasach wysokiej inflacji…

  Czytaj więcej