Bank zmieniającego się świata

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne, to podstawowe ubezpieczenie w przypadku, gdy jesteśmy właścicielem samochodu i chcemy zabezpieczyć się przed skutkami wypadków lub innych zdarzeń losowych. Podstawowymi ryzykami w ubezpieczeniu komunikacyjnym jest ryzyko OC, AC, NNW i assistance. Które z nich są obowiązkowe i gdzie można je wykupić?

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, a dobrowolne ubezpieczenie AC, NNW i assistance

Ubezpieczenie OC (czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) chroni nas przed skutkami szkód komunikacyjnych wyrządzonych bezpośrednio przez nas osobom/przedmiotom osób trzecich. W razie wypadku i szkody na mieniu oraz zdrowiu innych osób, wszelkie koszty zostaną pokryte właśnie z takiej polisy. Niezwykle ważne jest to, że polisa OC jest obowiązkowa i powinniśmy ją wykupić najpóźniej w dniu, w którym rejestrujemy auto. Przy zakupie samochodu używanego możemy polisę OC otrzymać od zbywającego pojazd, o ile jest ważna. W przypadku braku ważnej polisy OC narażamy się nie tylko na kary nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, które wynoszą nawet 4 tysięcy złotych (2019 rok), czy 5 tysięcy złotych (2020 rok), ale w przypadku spowodowania wypadku jesteśmy narażeni na pokrycie z własnej kieszeni nie tylko kosztu naprawy uszkodzonego przez nas pojazdu, ale w przypadku szkody na zdrowiu również do odszkodowania dla poszkodowanych osób.

Ubezpieczenie AC (autocasco) nie jest obowiązkowe, ale warto je wykupić, ponieważ chroni nas przed konsekwencjami szkód powstałych z naszej winy, na naszym samochodzie. Zakres ochrony możemy kształtować w niemal dowolny sposób. Najczęściej takie ubezpieczenie chroni nas (oprócz szkód związanych z kolizjami i kradzieżą) przed skutkami zdarzeń losowych wywołanych przez warunki atmosferyczne (takie jak silny wiatr, grad, pożar), czy też przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą się od siebie różnić, dlatego bardzo ważne jest porównanie parametrów ubezpieczeń takich, jak: zakres ryzyk (kradzież, włamanie, zdarzenia atmosferyczne, kolizje), udział własny w szkodzie, kwota od której wypłacane jest odszkodowanie, wliczenie bądź nie amortyzacji części, możliwość naprawy u autoryzowanego dealera, czy też naprawa na częściach oryginalnych lub zamiennikach. Wszystkie te parametry mają wpływ na cenę ubezpieczenia AC, a przede wszystkim na wartość wypłaconego odszkodowania w przypadku zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW, to także dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie, którego nie należy pomijać, ponieważ zapewnia wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w nieszczęśliwym wypadku komunikacyjnym. Cena ubezpieczenia NNW uzależniona jest zazwyczaj od wybranej sumy ubezpieczenia, która może sięgać nawet 100.000 zł.

Ubezpieczenie assistance gwarantuje pomoc techniczną, medyczną i informacyjną w przypadku sytuacji awaryjnej. Jednym ze świadczeń, z których najczęściej korzystamy w tym zakresie, jest holowanie pojazdu w razie wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego. Większość ubezpieczycieli oferuje darmowe ubezpieczenie assistance (w ograniczonym zakresie) już do ubezpieczenia OC. Natomiast dla zapewnienie sobie pełnego komfortu w podróży należy zapoznać się dokładnie z jego zakresem i w razie ograniczonej oferty zadbać o dodatkowe assistance w pełnym zakresie za opłatą.

 

Gdzie można wykupić ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne można wykupić bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym (oddział, bądź strona www ubezpieczyciela),  w agencji ubezpieczeniowej (przedstawicielstwie ubezpieczyciela).

Istnieje jednak także inne rozwiązanie, które sprawia, że w jednym miejscu jesteśmy obsłużeni kompleksowo. W przypadku gdy kupujemy samochód w leasingu lub w kredycie możemy skorzystać z oferty ubezpieczeniowej towarzystw ubezpieczeniowych z którymi współpracuje  bank jako agent ubezpieczeniowy albo strona umowy ubezpieczenia (ubezpieczający).

Na czym to polega i jakie są z tego korzyści?

Po pierwsze, zostaniemy obsłużeni kompleksowo w jednym miejscu, przez jednego Doradcę. Po drugie ubezpieczenie będzie dostosowane do potrzeb klienta, jak i wymogów banku. Po trzecie, przy korzystaniu z oferty banku, można liczyć na obniżenie prowizji lub na niższe oprocentowanie w leasingu albo w kredycie, o ile przewiduje to oferta banku.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Dobry początek 2020 roku dla GPW

Dobry początek 2020 roku dla GPW

7-01-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Zmiany klimatu kosztują 

Zmiany klimatu kosztują 

Żyjemy na kredyt pod zastaw Ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich.

Czytaj więcej