Bank zmieniającego się świata

Ubezpieczenie GAP dla leasingobiorców

Ubezpieczenie GAP dla leasingobiorców

W przypadku ubezpieczenia pojazdu, jeśli jest on przedmiotem leasingu, możemy zdecydować się dodatkowo na ubezpieczenie GAP. Czym jest takie ubezpieczenie i dlaczego oraz kiedy warto je wykupić?

 

 

Czym jest ubezpieczenie GAP dla leasingobiorców?

Ubezpieczenie GAP to ubezpieczenie od straty finansowej związanej z utratą wartości pojazdu w czasie. Nowe auto, prosto z salonu, traci bowiem bardzo szybko na wartości. Często już po trzech latach możemy je odsprzedać tylko za 50% wartości pierwotnej¹². Ma to także swoje konsekwencje w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, jak kradzież auta lub szkoda całkowita związana z kolizją albo z innym zdarzeniem losowym.

 

 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenia GAP, będąc leasingobiorcą?

Gdy jesteśmy leasingobiorcą i wykupimy ubezpieczenie GAP, polisa pozwoli, po utracie pojazdu na skutek szkody całkowitej czy kradzieżowej uniknąć straty finansowej wynikającej ze spadku wartości pojazdu w czasie. Dzięki temu unikniemy konieczności np.: dokonania dopłaty leasingodawcy. Po wykupie ubezpieczenia GAP i wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC/AC, odszkodowanie jest bowiem obliczane, biorąc pod uwagę wartość rynkową pojazdu.. Odszkodowanie z OC/AC nie pozwoliłoby odzyskać kwoty jaką zapłaciliśmy za samochód. Różnica pomiędzy ceną zakupu pojazdu a ceną pojazdu w dniu zdarzenia, otrzymanym odszkodowaniem z OC/AC wyniosłaby zatem nawet kilkadziesiąt procent. Niektóre oferty GAP zawierają w swojej konstrukcji dodatkowe odszkodowanie związane z pokryciem kosztów rejestracji nowego leasingowanego pojazdu, opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nowym leasingu, czy pierwszego tankowania. Pozwala to na minimalizacje straty wynikającej z utraty leasingowanego pojazdu.

 

 

Rodzaje ubezpieczeń GAP

Ubezpieczenie GAP ma swoje cztery podstawowe odmiany: fakturową, indeksową, finansową oraz casco. W ubezpieczeniu GAP fakturowym, w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (a więc kradzieży lub szkody całkowitej), przez ubezpieczyciela wypłacana jest różnica między ceną auta z faktury a wartością rynkową pojazdu z dnia zdarzenia, czyli wysokością odszkodowania wypłacaną przez ubezpieczyciela OC/AC. GAP indeksowy pozwala na uzyskanie dopłaty do odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela OC/AC i jest to zwykle od 15 do 20% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli chodzi o GAP finansowy, pokrywa on różnicę, która powstała między ratami leasingowymi pozostałymi do spłaty a kwotą odszkodowania uzyskaną z ubezpieczenia OC/AC. Ubezpieczenie GAP casco pozwala natomiast na pokrycie różnicy między świadczeniem, które jest wypłacane z OC lub z AC, z sumą ubezpieczenia – wartością pojazdu, która jest zapisana w polisie AC.

 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP dla leasingobiorcy i kiedy warto je wziąć?

Ubezpieczenie GAP samochodu leasingobiorcy nie należy do kosztownych. W zależności od ubezpieczyciela, okresu ubezpieczenia, wieku pojazdu i rodzaju ubezpieczenia, składka waha się od 0,04 do 1,2% wartości pojazdu rocznie. To relatywnie mało, biorąc pod uwagę to, że w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem nasze straty finansowe mogą być odczuwalne. Na ubezpieczenie GAP powinniśmy się zdecydować szczególnie wtedy, gdy dokonaliśmy niewielkiej wpłaty własnej, która nie przekracza 20-30% wartości pojazdu. Wówczas istnieje ryzyko największej straty finansowej w razie kradzieży lub szkody całkowitej. Samo ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC może nie wystarczyć ani na zapłatę zobowiązania leasingowego ani na sfinansowanie nowego auta w leasingu. Tymczasem odszkodowanie z GAP-a może być przeznaczone na sfinansowanie nowego auta tej samej lub wyższej klasy, spłatę zobowiązania leasingowego, czy pokrycie kosztów finansowania nowego auta.

 

 

Gdzie można wykupić ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP jest oferowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe  można kupić zazwyczaj w salonach dealerskich oraz w bankach, przy okazji korzystania z usług finansowych, takich jak leasing. Jakie są tego korzyści z zakupu oferty GAP w banku? Po pierwsze, zostaniemy obsłużeni kompleksowo w jednym miejscu, przez jednego Doradcę, po drugie ubezpieczenie będzie dostosowane do potrzeb zarówno moich, jak i banku, jeśli stanowi zabezpieczenie finansowania. Po trzecie, przy korzystaniu z oferty banku możemy liczyć na niższe oprocentowanie w leasingu, o ile przewiduje to oferta banku.

 

¹ https://www.auto-swiat.pl/porady/kupno-i-sprzedaz/jak-auta-traca-na-wartosci-czyli-kiedy-tracisz-najwiecej-a-kiedy-mozesz-zyskac/1r6hbnn

² https://www.motofakty.pl/artykul/utrata-wartosci-auta-ile-tracimy-kupujac-samochody.html

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Wzrost inflacji w Polsce

Wzrost inflacji w Polsce

20-01-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Chiński koronawirus zmienia nastroje na światowych giełdach

Chiński koronawirus zmienia nastroje na światowych giełdach

27-01-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej