Bank zmieniającego się świata

Co to jest WIBOR i jak wpływa na wysokość rat kredytu hipotecznego?

Co to jest WIBOR i jak wpływa na wysokość rat kredytu hipotecznego?

WIBOR jest wskaźnikiem o kluczowym znaczeniu dla całego polskiego systemu finansowego. Jednocześnie jak żaden inny ma istotny wpływ na życie statystycznego Kowalskiego. Wahania w jego wysokości mogą na przykład spowodować wzrost lub obniżenie rat kredytu hipotecznego. Wyjaśniamy, co to jest WIBOR i jakie znaczenie ma dla kredytobiorców.

Wskaźnik WIBOR – co to jest?

Czym właściwie jest WIBOR? Skrót pochodzi od nazwy Warsaw Interbank Offered Rate i określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Na podstawie stopy procentowej WIBOR banki komercyjne zgadzają się udzielać sobie nawzajem pożyczek. Co ważne, wysokość wskaźnika jest zmienna – ustalana na nowo niemal codziennie, co ma kluczowe znaczenie dla całego rynku finansowego.

Od czego zależy wysokość WIBOR?

W uproszczeniu – stawkę określa się, obliczając średnią arytmetyczną ze stóp procentowych wskazanych przez banki (po odrzuceniu skrajnych wartości). Dla większości terminów (np. Wibor 1-miesięczny, 3-miesięczny) stawkę ustala się w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 (Stawki O/N i tommorow/next ustala się o godzinie 17:00), a proces wyznaczenia stawki WIBOR to tzw. fixing.

Warto wiedzieć: WIBOR jest jedną z wielu stawek referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na świecie. Inne wskaźniki to np. LIBOR (stopa oprocentowania transakcji międzybankowych na rynku w Londynie dla wybranych walut) i EURIBOR (określana dla rynku międzybankowego strefy euro).

Stawka WIBOR a raty kredytu hipotecznego

Jeśli kiedykolwiek zaciągałeś w banku zobowiązanie, skrót WIBOR nie powinien być Ci obcy. Do tego wskaźnika odnosi się każda umowa kredytu hipotecznego, dla której przewidziane jest oprocentowanie zmienne. WIBOR to jeden z elementów, na podstawie których bank oblicza oprocentowanie. Aktualna stawka WIBOR ma wpływ na wysokość rat przez cały czas trwania umowy kredytowej – mogą one wzrosnąć lub znacząco się obniżyć.

Ponieważ stawka WIBOR zmienia się w czasie, zaciągając kredyt hipoteczny, nie będziesz znać dokładnej kwoty wszystkich rat. Bank aktualizuje wysokość oprocentowania zwykle raz na trzy miesiące (WIBOR 3M) lub rzadziej – raz na pół roku (WIBOR 6M). Informacja o tym, na której z tych stawek będzie opierać się oprocentowanie, powinna znaleźć się w umowie. Dzięki temu kredytobiorca ma pewność, że kwota raty kredytu hipotecznego ustalona przez bank nie zmieni się co najmniej przez najbliższe 3 lub 6 miesięcy.

Od aktualnej stopy WIBOR zależą oferty kredytów, które bank może zaproponować klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Wysokość WIBOR jest taka sama dla wszystkich instytucji finansowych. Oznacza to, że wpływa tak samo na wszystkie oferty kredytów hipotecznych w danym momencie.

Ciekawostka: Stawka WIBOR jest istotna nie tylko w kontekście kredytów hipotecznych. Banki biorą ten wskaźnik pod uwagę również przy określaniu rat leasingu z opodatkowaniem zmiennym. Od stopy WIBOR zależy też m.in. wartość obligacji skarbowych i korporacyjnych.

Bezpieczniejszy WIBOR– co to oznacza dla kredytobiorców?

Aktualnie trwają pracę nad dostosowaniem ustalania stawki WIBOR do nowych standardów, które wprowadziła Unia Europejska w rozporządzeniu BMR ws. kluczowych wskaźników referencyjnych. Nowe regulacje chronią użytkowników stawki WIBOR przed manipulowaniem jej wysokością. Dzięki temu stopa referencyjna będzie bezpieczniejsza i przejrzystsza dla banków oraz kredytobiorców.

 

Źródło:

WIBOR od 2020 r. w nowym standardzie. Ma gwarantować bezpieczeństwo kredytobiorców, „aleBank.pl”, 14.08.2019 [dostęp: 05.02.2020], <https://alebank.pl/wibor-od-2020-r-w-nowym-standardzie-ma-gwarantowac-bezpieczenstwo-kredytobiorcow/>.
Co to jest WIBOR, „direct.money.pl”, 17.12.2019 [dostęp: 05.02.2020], <https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-wibor.html>.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Słaby wynik krajowego rynku akcji

Słaby wynik krajowego rynku akcji

31-08-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem tygodniowym Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Jak i kiedy można zmienić limity na karcie płatniczej?

Jak i kiedy można zmienić limity na karcie płatniczej?

Limit płatności to zabezpieczenie ograniczające liczbę i wysokość transakcji dokonywanych przy użyciu karty. Sprawdź, jakie są rodzaje limitów, dlaczego się…

Czytaj więcej