Bank zmieniającego się świata

Sprawdź, jak działa kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem

Sprawdź, jak działa kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem

Niezmienna wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego przez pierwsze 5 lub nawet 10 lat od wypłaty kredytu bez względu na decyzje Rady Polityki Pieniężnej i zmiany wskaźnika WIBOR- sprawdź na czym polega nowa propozycja Banku BNP Paribas.

Ponad 15,7 tys. umów kredytu hipotecznego opartego o okresowo stałą stopę procentową zawarli kredytobiorcy z bankami w 2021 r. Wśród nich 12,8 tys. stanowiły całkowicie nowe kredyty, reszta to aneksy do zawartych wcześniej umów z postanowieniami o zmiennym oprocentowaniu[1].

Jak podają autorzy „Ogólnopolskiego raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości” (AMRON SARFiN)[2], chociaż tego rodzaju kredyty to ok. 5% wszystkich nowych zobowiązań hipotecznych zaciągniętych w 2021 r., zainteresowanie nimi wzrosło zwłaszcza w jego ostatnim kwartale.

Powód jest prosty – tylko od października do grudnia 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie podniosła stopy procentowe, a od stycznia do kwietnia 2022 r. zdecydowała się jeszcze na cztery kolejne podwyżki. W efekcie, stopa referencyjna poszła w górę z poziomu 0,1% (maj 2020) do 4,50% (kwiecień 2022). Towarzyszący tym zmianom wzrost stawki WIBOR[3], o którą oparte jest oprocentowanie większości kredytów hipotecznych, spowodował, że  wzrosła wysokość rat.

Rada Polityki Pieniężnej to organ Narodowego Banku Polskiego. Uprawnienia w zakresie dokonywania podwyżek stóp procentowych gwarantuje art. 12 Ustawy o Narodowym Banku Polskim[4].

Jak działa kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem w Banku BNP Paribas?

Propozycją dla osób, które nie chcą być uzależnione od zmian poziomu stóp procentowych i stawki WIBOR, są właśnie kredyty hipoteczne, w których oprocentowanie jest stałe przez określony czas kredytowania.

To daje gwarancję, że wysokość raty kredytu nie pójdzie w tym czasie w górę. W zależności od tego, czy Klient wybierze spłatę w systemie rat równych czy malejących, całkowita kwota comiesięcznego zobowiązania może więc pozostać niezmienna lub będzie systematycznie spadać.

Banku BNP Paribas Klient może „zamrozić” wysokość oprocentowania na okres 60 miesięcy (5 lat) lub 120 miesięcy (10 lat) od wypłaty kredytu. W tym czasie nie będzie musiał przejmować się wysokością stawki WIBOR, bo pozostanie ona bez wpływu na spłacane przez niego raty.

WAŻNE: Pamiętaj, że jeśli wybierzesz okresowo stałe oprocentowanie w Banku BNP Paribas, we wskazanym okresie nie będziesz mieć możliwości zmiany oprocentowania na zmienne, czy też skrócenia ani wydłużenia okresu, w którym obowiązuje stałe oprocentowanie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu z okresowo stałą stopą oprocentowania wynosi 9,04%, szczegóły oferty i przygotowaną Kalkulację (dokonaną na dzień 15.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie) znajdziesz na TUTAJ: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-hipoteczny-z-niska-marza/stale-oprocentowanie.

Maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytu hipotecznego z okresowo stałą stopą procentową przez  pierwsze 5 lat od wypłaty kredytu, wynosi 360 miesięcy (30 lat). Minimalny okres kredytowania dla takiego kredytu to 72 miesiące (6 lat, a więc 1 rok powyżej okresu stałego oprocentowania na 5 lat). W przypadku stałego oprocentowania przez pierwsze 10 lat od wypłaty kredytu minimalny okres kredytowania to 132 miesiące (11 lat, a więc 1 rok powyżej okresu stałego oprocentowania).

 

WAŻNE: W przypadku kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem, Bank BNP Paribas nie pobiera żadnych prowizji od wcześniejszej spłaty zobowiązania.

> Możesz więc jednorazowo spłacić całą część kapitałową kredytu i tym samym zamknąć zobowiązanie.

> Możesz też nadpłacać kredyt, a Bank będzie odejmował nadpłacane kwoty od kapitału kredytu i na nowo przeliczał ratę zobowiązania. Pamiętaj jednak, że nadpłata nie zwalnia Cię z obowiązku regularnego spłacania pozostałych rat zgodnie z umową.

Porozmawiaj o szczegółach kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem

Warunki cenowe kredytu hipotecznego uzależnione są także m.in. od korzystania z  dodatkowych produktów lub usług finansowych banku. Dostępność zawarcia umowy obejmuje Oddziały oraz kontakt telefoniczny (Infolinia).

O szczegóły możesz również zapytać naszego doradcę. Z doradcą możesz spotkać się bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić się na wirtualną wizytę w Banku BNP Paribas.

Zaplanuj wirtualne spotkanie z doradcą, klikając tutaj: https://www.bnpparibas.pl/kontakt/formularz-umawiania-wizyt-wirtualnych

Więcej na temat usługi wirtualnych wizyt w Banku BNP Paribas przeczytasz na naszym blogu: https://www.bnpparibas.pl/blog/wirtualne-wizyty-w-banku-bnp-paribas-nowa-usluga-ktora-oszczedzi-twoj-czas

Jeżeli jednak chciałbyś osobiście spotkać się z doradcą Banku BNP Paribas w centrum Klienta, pamiętaj, że możesz zaplanować wizytę za pośrednictwem aplikacji Booksy.

Na bezpośrednie spotkanie możesz też umówić się telefonicznie. Numery telefonów oraz listę centrów Klienta Banku BNP Paribas znajdziesz TUTAJ: https://www.bnpparibas.pl/kontakt

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu z okresowo stałą stopą oprocentowania wynosi 9,04%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 308 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 596.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 401.000,00 zł; oprocentowanie stałe przez pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu w wysokości 7,50% (oprocentowanie jest podwyższane o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a w pozostałym okresie kredytowania – oprocentowanie zmienne w wysokości 7,36%, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 5,51% wg stanu na dzień 15.04.2022 r. oraz marża 1,85%; całkowity koszt kredytu hipotecznego 576.704,51 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 496.524,35 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.996,40 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.080,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od utraty pracy oferowanego za pośrednictwem banku w wysokości 59.917,16 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem banku w wysokości 13.767,60 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 977.704,51 zł, płatna w 308 miesięcznych ratach po 3.204,89 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.941,77 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania) oraz po 2.909,87 zł (w okresie obowiązywania zmiennej stopy oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku Pakietu ubezpieczeń Cardif obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu oraz utraty pracy w okresie 3 lat; koszt pakietu ubezpieczeń to 0,60% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty; (2) posiadają albo otworzą w banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania; (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania; koszt miesięczny ubezpieczenia to 0,0075% sumy ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych.

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową, po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne, które wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

 

Źródła:

Informacja prasowa:

https://media.bnpparibas.pl/pr/731768/bank-bnp-paribas-z-nowa-oferta-kredytow-hipotecznych-ze-stala-stopa-procentowa-10-lat-bez-zmiany-oprocentowania

[1] Raport AMRON-SARFiN 4/2021: https://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin, dostęp 25.04.2022

[2] Raport AMRON-SARFiN 4/2021: https://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin, dostęp 25.04.2022

[3] WIBOR – to stopa procentowa, po której banki udzielają sobie wzajemnych pożyczek. Stawka WIBOR jest wyznaczana na konkretne okresy, np. WIBOR 3M (na 3 miesiące) lub WIBOR 6M (na 6 miesięcy). Administratorem tego wskaźnika jest GPW Benchmark S.A.  Określony wariant wskaźnika WIBOR (np. 3M) jest najczęściej składową oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych o oprocentowaniu zmiennym. By wyliczyć całkowite oprocentowanie w skali roku, stawkę WIBOR powiększa się o określoną w umowie marżę banku.

[4] https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/rada.html, dostęp 25.04.2022

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Bankowe oferty przyszłości

Bankowe oferty przyszłości

Banki uważnie śledzą wszelkie nowinki technologiczne, aby oferować swoim Klientom nowe, oparte na cyfrowych rozwiązaniach, produkty. W najbliższej przyszłości należy…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Elektromobilność – czym jest?

Elektromobilność – czym jest?

Pięć milionów aut elektrycznych jeżdżących dzisiaj po drogach Europy to skromny początek rewolucji w motoryzacji. Wkrótce ich liczba wzrośnie trzydziestokrotnie.

Czytaj więcej