Kontakt

Infolinia GOoptima

801 280 280

+48 22 574 37 00

Infolinia czynna: 8:00 - 20:00 w dni robocze

(Koszt połączenia wg stawki operatora)

O koncie smart

0,01% w skali roku

 

oprocentowanie standardowe zmienne

możesz wpłacić dowolną kwotę

0 zł opłat

 

za prowadzenie konta oszczędnościowego, przelewy i inne dyspozycje

Oprocentowanie

 

oprocentowanie standardowe zmienne 0,01% w skali roku
maksymalna kwota brak
wypłata odsetek pierwszego Dnia Roboczego następującego po zakończeniu każdego miesiąca

 

Pytania i odpowiedzi

 • Nie przesyłamy wyciągów tradycyjną pocztą, ale możesz przeglądać je oraz drukować po zalogowaniu na swoim koncie.

  Aby przejrzeć lub wydrukować wyciąg, zaloguj się na swoim Koncie GOoptima. Z Zakładki „Moje Finanse” lub "Rachunki" wybierz Rachunek Główny, lub inny Rachunek Celowy, z którego chcesz pobrać Wyciąg. Na danym rachunku wejdź w „Szczegóły” a następnie rozwiń wiersz „Zestawienie transakcji (Wyciągi)” Z listy wyciągów wybierz okres, za który chcesz wygenerować Wyciąg. Po kliknięciu przycisku „Pobierz” wyświetli się plik pdf, który następnie możesz zapisać lub wydrukować.

 • Rachunek powiązany, to Twój rachunek bankowy w innym banku, który został powiązany z Twoim Kontem GOoptima - z tego rachunku  pochodził pierwszy przelew do GOoptima, dzięki któremu aktywowałeś swoje konto.

  Kolejne wpłaty na Konto GOoptima mogą pochodzić z dowolnego rachunku bankowego w Polsce i na świecie. Oznacza to, że wpłat na Twoje Konto GOoptima (a także na konta celowe) może dokonywać każdy, kto dysponuje numerem Twojego rachunku w GOoptima. Tylko przelew inicjujący musi pochodzić z rachunku powiązanego.

  W przypadku chęci dokonania zmiany rachunku powiązanego konieczne będzie wykonanie nowego przelewu autoryzacyjnego na kwotę min. 1 PLN przez każdego Posiadacza Konta GOoptima

  Rachunek powiązany jest jedynym rachunkiem na jaki możesz przelewać środki z Konta GOoptima.

 • Wychodzące sesje ELIXIR są realizowane o godzinach 8:00-8:05, 11:45-11:50 i 14:15-14:20. Dyspozycja przelewu powinna być złożona przed godziną graniczną sesji. Np. aby przelew został zrealizowany między 8:00 a 8:05, dyspozycja przelewu powinna zostać złożona przed godz. 8:00.

  Przelewy przychodzące do GOoptima, z innych banków niż BNP, realizowane są w ramach sesji przychodzących po 11:00, 15:00, 17:15 i są widoczne na kontach GOoptima już po kilku minutach od godzin sesji.

  Przelewy wychodzące z GOoptima do BNP są realizowane w czasie rzeczywistym między 2:00 a 20:00.

  Płatności zlecone do innych banków realizowane w GOoptima w dni robocze między 14:15 a 20:00 obciążają rachunek w dniu bieżącym a wysyłane są następnego dnia roboczego w ramach sesji wychodzących. Płatności zlecone w sobotę i niedzielę do innych banków realizowane są następnego dnia roboczego w ramach sesji wychodzących. Najwcześniejszą sesją wychodzącą do innych banków jest sesja o godzinie 8:00.

  Płatności zlecone w GOoptima po godzinie 20:00 w piątek oraz płatności zlecone w sobotę i niedzielę do BNP realizowane są  w bieżącym dniu z datą następnego dnia roboczego.

 • Zgodnie z ustawą, od zysków kapitałowych pobierany jest  podatek w wysokości 19% kwoty zysku.

 • Tak, to prawda. Za przelewy, prowadzenie konta i wykonywanie operacji na produktach GOoptima nie pobiera opłat.

 • Środki zgromadzone na Rachunku Głównym oraz Rachunkach Celowych są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Bank okresowo może wprowadzić wyższe, w stosunku do aktualnie obowiązującej stopy procentowej, stałe w okresie promocji oprocentowanie promocyjne dla całości bądź części środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym i Rachunkach Celowych. Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków na Rachunkach Oszczędnościowych przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. Odsetki od środków na Rachunku Oszczędnościowym są kapitalizowane (dopisywane do Salda) na Rachunkach Głównych i Rachunkach Celowych:

  • pierwszego Dnia Roboczego następującego po zakończeniu każdego miesiąca lub
  • w dniu likwidacji tego Rachunku, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, to w najbliższym następującym po nim Dniu Roboczym.


  Odsetki za dzień, w którym następuje kapitalizacja, zostaną wypłacone w kolejnym cyklu.

   

  Przykład: Jeśli 1 października to środa, to odsetki zostaną wypłacone 1 października za okres od 1 września – do 30 września. W kolejnym miesiącu, tj. w listopadzie, ponieważ 1 listopada jest dniem wolnym, to odsetki zostaną wypłacone 2 listopada za okres od 1 października do 1 listopada. Odsetki za dzień 2 listopada zostaną naliczone w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

Dokumenty do pobrania

 
Tabela Oprocentowania obowiązuje od 4 grudnia 2020 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.