Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Instytucje finansowe

 

Unikalne rozwiązania wspierające działalność klientów

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Nasz zespół jest odpowiedzialny za współpracę z innymi bankami z Polski i zagranicy. Jest to pierwsze miejsce kontaktu dla banków zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Polsce lub banków krajowych szukających partnera dysponującego szeroką siatką relacji bankowych na świecie.

 

W ramach naszych usług oferujemy dostęp do następujących instytucji finansowych

 • Nasz zespół jest odpowiedzialny za współpracę z innymi bankami z Polski i zagranicy. Jest to pierwsze miejsce kontaktu dla banków zagranicznych lub banków krajowych szukających partnera dysponującego szeroką siatką relacji bankowych na świecie.

  Na chwilę obecną prowadzimy rachunki LORO w walucie PLN jedynie dla banków z Grupy BNP Paribas SA. 

  Dzięki automatyzacji procesów, zindywidualizowanemu podejściu do potrzeb klientów oraz pozycji jednego z liderów w transakcjach wymiany walut i płatności zagranicznych, spełniamy najwyższe standardy jakości obsługi  na rynku.

  Bezpieczeństwo operacji naszych partnerów jest dla nas priorytetem, stąd nasze procesy zostały przygotowane z uwzględnieniem regulacji dotyczących przeciwdziałania „praniu pieniędzy”, identyfikacji stron transakcji („poznaj swojego klienta”) i zasad compliance.

   

  Zapraszamy do kontaktu:

  email: head@bnpparibas.pl Otwiera się w nowym oknie.

 • The Correspondent Banking team is responsible for co-operating with other banks from Poland and abroad. This is the first contact point for foreign banks interested in starting a business in Poland or a domestic bank looking for a partner with a broad network of banking relationships in the world.

  At present, BNP Paribas Bank Polska S.A. operates LORO accounts in PLN currency only for BNP Paribas SA Group. 

  Thanks to automation of processes, personalized approach to customer needs and being one of the leaders in foreign exchange transactions, we meet the highest banking service standards in the market.

  The security of our partners' operations is a priority for us, so our processes have been prepared with regard to anti-money laundering regulations, identification of transaction parties ("know your customer") and compliance rules. 

   

  Contact:

   head@bnpparibas.pl