Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Transakcje forward

Rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

 • zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
 • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Transakcje forward, oddzwonimy
Swap walutowy

Swap walutowy

Transakcja polegająca na zawarciu dwóch operacji walutowych. W tej operacji ustala się z góry kursy, po jakich następuje początkowa wymiana waluty i wymiana zwrotna w przyszłości (końcowa).

 • zabezpieczenie płynności
 • przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy lub późniejszy
 • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Swap walutowy, oddzwonimy
Opcje walutowe CALL

Opcje walutowe CALL

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu kursów walutowych

 • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • zabezpieczenie kupującego przed wzrostem kursu walutowego
 • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Opcje walutowe CALL, oddzwonimy
Opcje walutowe PUT

Opcje walutowe PUT

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych.

 • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych
 • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Opcje walutowe PUT, oddzwonimy

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

IRS (Zamiana oprocentowania pasywów ze zmiennego na stałe)

IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

 • znajomość przyszłych przepływów
 • elastyczność warunków transakcji
 • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS
CAP (Opcje na stopę procentową)

CAP (Opcje na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych.

 • zabezpieczenie kupującego opcję przed wzrostem stóp procentowych
 • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

FLOOR (Opcje na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych.

 • zabezpieczenie przed spadkiem stóp procentowych
 • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
 • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

CIRS(zamiana waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą oprocentowania zmiennego na stałe lub odwrotnie)

Zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego oraz niekorzystnych zmian oprocentowania.

 • zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych
 • minimalna kwota: 500 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
 • możliwość przedterminowego rozliczenia (zamknięcia) transakcji

Zarządzanie ryzykiem zmian cen towarów

Swapy towarowe

Swapy towarowe

Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru.

 • znajomość przyszłych przepływów
 • elastyczność warunków transakcji
 • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Swapa Towarowego
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Swapy towarowe, oddzwonimy

„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej