Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Finansowanie działalności bieżącej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Możliwość finansowania potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • utrzymanie bieżącej płynności finansowej
 • indywidualnie ustalane zasady spłaty kredytu
 • szeroki wachlarz zabezpieczeń
 • dopasowanie do profilu i specyfiki działalności każdego Klienta
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Wielocelowa Linia Kredytowa

Wielocelowa Linia Kredytowa

Idealne rozwiązanie dla firm, w których zarządzanie bieżącą działalnością wymaga dużej elastyczności oraz szybkich decyzji. Dodatkowo WLK ma najlepsze zastosowanie, gdy perspektywy rozwoju współpracy z Bankiem są jasno określone oraz stosunkowo rozległe w czasie.

 • szerokie możliwości wyboru formy kredytowania
 • środki finansowe w postaci globalnego limitu
 • odnawialny charakter
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Finansowanie inwestycji

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa, restrukturyzację lub modernizację majątku trwałego.

 • środki na powiększenie majątku obrotowego
 • poprawa płynności finansowej
 • podniesienie rentowności kapitału własnego
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. 

 • długi okres kredytowania: do 15 lat
 • indywidualnie ustalane zasady spłaty
 • możliwość karencji w spłacie kapitału: nawet do 2 lat
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt ze środków EBI

Kredyt ze środków EBI

Alternatywne formy finansowania inwestycji wypracowane przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • proste procedury: umowa zawierana tylko z Bankiem
 • możliwość łączenia kredytu z linii EBI z finansowaniem zewnętrznym (np. środki z Unii Europejskiej)
 • niższa marża niż w przypadku kredytów bez wsparcia EBI
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Finansowanie nieruchomości

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm

Finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na budowę lub nabycie nieruchomości komercyjnych.

 • indywidualne dopasowanie do potrzeb Klienta i charakteru obiektu
 • wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów
 • możliwość uczestnictwa w konsorcjum finansowym
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Finansowanie dla Firm Agro

Kredyt skupowy

Kredyt skupowy

Atrakcyjne warunki kredytu obrotowego na finansowanie m.in. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

 • szybkie rozpatrywanie wniosków
 • dogodne warunki spłaty
 • możliwość połączenia kredytu z faktoringiem
 • zapewnienie środków finansowych nawet na okres do 3 lat
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • długi okres kredytowania, nawet do 15 lat, z uwzględnieniem 2 lat karencji
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt preferencyjny - Linia RR

Kredyt preferencyjny - Linia RR

Preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • długi okres kredytowania
 • brak opłat i prowizji
 • długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt preferencyjny - Linia K01

Kredyt preferencyjny - Linia K01

Finansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • udzielany w 12 miesięcy od daty oszacowania szkód
 • brak opłat i prowizji
 • długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt preferencyjny - Linia K02

Kredyt preferencyjny - Linia K02

Finansowanie nakładów rzeczowych koniecznych do wznowienia produkcji w rolnictwie, z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • brak opłat i prowizji
 • kredyt udzielony w ciągu 12 miesięcy od daty oszacowania szkód
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Kredyt Unia+

Kredyt Unia+

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE. Dotacje unijne przekazywane są głównie po zakończeniu projektu, dlatego aby zrealizować zamierzone inwestycje, należy posiadać środki na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia, które można uzyskać dzięki ofercie Kredytu Unia+.

 • swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji (w indywidualnych przypadkach).
 • okres kredytowania nawet do 15 lat
 • udział własny już od 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia
 • możliwa karencja w spłacie kredytu do 2 lat.
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Specjalna oferta, która pozwala rozszerzyć działalność firmy i współpracujących z nią partnerów - producentów rolnych.

 • możliwość kredytowania dostawców lub odbiorców
 • zwiększenie sprzedaży produktów
 • pozyskanie najlepszych producentów
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Inwestycje kapitałowe banku

Inwestycje kapitałowe banku

Inwestycje kapitałowe banku

Wspieramy Klientów w pozyskiwaniu inwestycyjnych środków finansowych poprzez zakup mniejszościowych akcji / udziałów bez ingerowania w bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • możliwość uzyskania środków na określony projekt bądź inwestycję
 • zapewnienie firmie dynamicznego rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej
 • pozyskanie stabilnego akcjonariusza
 • kwota inwestycji to od 4 do 30 milionów zł w jedną spółkę
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Sektor publiczny i instytucje

Sektor publiczny i instytucje

Sektor publiczny i instytucje

W ramach oferowanych usług nasi Klienci instytucjonalni mogą korzystać ze wsparcia zespołu profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę na temat aspektów prawnych i organizacyjnych instytucji.

 • gwarancja długofalowych i przejrzystych działań
 • wsparcie najlepszych ekspertów z zakresu obsługi sektora publicznego i instytucji
 • zgodność z zasadami etyki
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Wygodna forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

 • kwota gwarancji de minimis: do 1,5 mln euro i do 80% kwoty kredytu
 • koszt to tylko 0% kwoty gwarancji w stosunku rocznym
 • stabilność: udzielana na max. 75 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 120 miesięcy (kredyt inwestycyjny)
Dostępność:OddziałyTelefonCentra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Gwarancja Cosme

Gwarancja

Gwarancja Cosme

Wygodna forma zabezpieczenia nowego kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

 • kwota gwarancji COSME 80% kwoty kredytu i do 480 tys. zł
 • koszt to tylko od 0,7% do 1,0% kwoty gwarancji w stosunku rocznym
 • brak rzeczowych zabezpieczeń
 • nie stanowi formy pomocy publicznej
Dostępność:OddziałyTelefonCentra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

GWARANCJA PŁYNNOŚCIOWA BGK

Gwarancja płynnościowa BGK

Gwarancja Płynnościowa może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na zapewnienie płynności finansowej firmie.

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln złotych.1
 • udzielana na max 27 miesięcy.
 • minimum formalności: gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym.
Dostępność:OddziałyCentra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Leasing

Leasing ruchomości

Leasing ruchomości

Najprostsza i najszybsza forma finansowania inwestycji pozwalającą na korzystanie ze środka trwałego bez uszczuplenia funduszy własnych, zakupionego przez Bank i oddanego w użytkowanie do Firmy w zamian za raty leasingowe.

 • szybka decyzja kredytowa
 • możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości

Alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania zakupu lub budowy nieruchomości, pozwalającą na korzystanie z nieruchomości bez znaczącego uszczuplenia funduszy własnych.

 • długoterminowe finansowanie, stabilny instrument
 • możliwość finansowania okresu budowy
 • struktura finansowania tworzona indywidualnie pod projekt
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa służy finansowaniu środków trwałych. Mogą z niej skorzystać firmy, które nie są płatnikami VAT i chciałyby połączyć leasing z dotacjami unijnymi.

 • finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
 • minimum formalności i szybka decyzja
 • okres kredytowania do 7 lat
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy
EKO Leasing Polseff

EKO Leasing Polseff

Chcesz zmniejszyć zużycie energii w Twojej firmie? Skorzystaj z finansowej Premii Ekologicznej dzięki EKO Leasing Polseff

 • Minimum formalności
 • Pomoc przy wypełnianiu dokumentacji technicznej
 • Finansowanie maszyn i urządzeń z listy LEME
 • Premia Ekologiczna obniżającą całkowity koszt finansowania
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Faktoring

Faktoring

Faktoring

Finansowanie polegające na nabywaniu należności oraz świadczeniu na rzecz Klientów usług dodatkowych.

 • zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego
 • zarządzanie należnościami – ewidencjonowanie należności i rozliczanie spłat od kontrahentów; bieżące informacje udostępniane są w formie raportów
 • monitoring płatności – windykacja miękka prowadzona za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki jaką jest firma faktoringowa
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer, oddzwonimy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand