Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zrównoważone finansowanie

Kredyt z Gwarancją Ekomax

Umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie kredytu inwestycyjnego z zabezpieczeniem w postaci gwarancji Ekomax oraz uzyskania dotacji w postaci dopłat do kapitału w wysokości 20% wykorzystanego kredytu.

Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt z Gwarancją Ekomax, oddzwonimy

Program Eko Firma z Zyskiem

W ramach programu oferujemy firmom usługę:

 • dokumentacji audytów energetycznych
 • ekspertyz energetycznych
 • dodatkowej dokumentacji technicznej

Dzięki programowi Klient może uzyskać dofinansowanie 90% kosztów brutto do dokumentacji technicznej audytu energetycznego, w tym audytu energetycznego i ekspertyzy energetycznej związanej z planowanym projektem.

Dostępność:Centra Biznesowe MSP

Kredyt Ekologiczny

Dla firm na realizację inwestycji ekologicznej. Zyskujesz m.in.:

 • bezpłatne wsparcie naszych specjalistów ds. transformacji energetycznej, na etapie planowania inwestycji.
 • możliwość uzyskania premii do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt Ekologiczny, oddzwonimy

ESG Rating-Linked Loan

Kredyt na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju to m.in.:

 • podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju w firmie przez powiązanie finansowania z aspektami ESG
 • korzystniejsze warunki finansowe dzięki poprawie wskaźników ESG
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer ESG Rating-Linked Loan, oddzwonimy

Sustainability-Linked Loan

Kredyt z niższą marżą powiązaną z realizacją celów ESG. Zyskujesz także:

 • poprawę jakości zarządzania kwestiami ESG w przedsiębiorstwie
 • podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju w firmie przez powiązanie finansowania z aspektami ESG
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Sustainability-Linked Loan, oddzwonimy

Leasing z Premią EBI

Atrakcyjna oferta leasingu dla Klientów BNP Paribas Banku Polska S.A. dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:

 • proste procedury: umowa zawierana jest tylko ze spółką leasingową (wymagana umowa rachunku z BNP Paribas)
 • niższa marża niż w przypadku produktów leasingowych bez wsparcia EBI
 • atrakcyjne oprocentowanie – Premia EBI obniża oprocentowanie w całym okresie finansowania
Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Leasing z Premią EBI, oddzwonimy

Gwarancja Biznesmax BGK

To bezpłatna forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego umożliwiająca dostęp do finansowania oraz dopłatę do oprocentowania udzielonego kredytu. Gwarancje udzielane do 31 grudnia 2023 r.

Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Gwarancja Biznesmax BGK, oddzwonimy

Finansowanie działalności bieżącej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Możliwość finansowania potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • utrzymanie bieżącej płynności finansowej
 • indywidualnie ustalane zasady spłaty kredytu
 • szeroki wachlarz zabezpieczeń
 • dopasowanie do profilu i specyfiki działalności każdego Klienta
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt obrotowy, oddzwonimy
Wielocelowa Linia Kredytowa

Wielocelowa Linia Kredytowa

Idealne rozwiązanie dla firm, w których zarządzanie bieżącą działalnością wymaga dużej elastyczności oraz szybkich decyzji. Dodatkowo WLK ma najlepsze zastosowanie, gdy perspektywy rozwoju współpracy z Bankiem są jasno określone oraz stosunkowo rozległe w czasie.

 • szerokie możliwości wyboru formy kredytowania
 • środki finansowe w postaci globalnego limitu
 • odnawialny charakter
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

Finansowanie inwestycji

Kredyt z Gwarancją Biznesmax Plus

Umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie kredytu inwestycyjnego z zabezpieczeniem w postaci gwarancji Biznesmax Plus oraz uzyskania dotacji w postaci dopłat do kapitału w wysokości 10% lub 20% wykorzystanego kredytu.

Dostępność:Centra Bankowości KorporacyjnejCentra Biznesowe MSP
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa, restrukturyzację lub modernizację majątku trwałego.

 • środki na powiększenie majątku obrotowego
 • poprawa płynności finansowej
 • podniesienie rentowności kapitału własnego
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt inwestycyjny, oddzwonimy
Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. 

 • długi okres kredytowania: do 15 lat
 • indywidualnie ustalane zasady spłaty
 • możliwość karencji w spłacie kapitału: nawet do 2 lat
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Kredyt ze środków EBI

Kredyt ze środków EBI

Alternatywne formy finansowania inwestycji wypracowane przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • proste procedury: umowa zawierana tylko z Bankiem
 • możliwość łączenia kredytu z linii EBI z finansowaniem zewnętrznym (np. środki z Unii Europejskiej)
 • niższa marża niż w przypadku kredytów bez wsparcia EBI
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt ze środków EBI, oddzwonimy

Finansowanie nieruchomości

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm

Finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na budowę lub nabycie nieruchomości komercyjnych.

 • indywidualne dopasowanie do potrzeb Klienta i charakteru obiektu
 • wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów
 • możliwość uczestnictwa w konsorcjum finansowym
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt hipoteczny dla firm, oddzwonimy

Finansowanie dla Firm Agro

Kredyt skupowy

Kredyt skupowy

Atrakcyjne warunki kredytu obrotowego na finansowanie m.in. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

 • szybkie rozpatrywanie wniosków
 • dogodne warunki spłaty
 • możliwość połączenia kredytu z faktoringiem
 • zapewnienie środków finansowych nawet na okres do 3 lat
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt skupowy, oddzwonimy
Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt preferencyjny - Linia PR

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • długi okres kredytowania, nawet do 15 lat, z uwzględnieniem 2 lat karencji
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Kredyt preferencyjny - Linia RR

Kredyt preferencyjny - Linia RR

Preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • długi okres kredytowania
 • brak opłat i prowizji
 • długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Kredyt preferencyjny - Linia K01

Kredyt preferencyjny - Linia K01

Finansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • udzielany w 12 miesięcy od daty oszacowania szkód
 • brak opłat i prowizji
 • długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Kredyt preferencyjny - Linia K02

Kredyt preferencyjny - Linia K02

Finansowanie nakładów rzeczowych koniecznych do wznowienia produkcji w rolnictwie, z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • brak opłat i prowizji
 • kredyt udzielony w ciągu 12 miesięcy od daty oszacowania szkód
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Kredyt Unia+

Kredyt Unia+

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE. Dotacje unijne przekazywane są głównie po zakończeniu projektu, dlatego aby zrealizować zamierzone inwestycje, należy posiadać środki na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia, które można uzyskać dzięki ofercie Kredytu Unia+.

 • swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji (w indywidualnych przypadkach).
 • okres kredytowania nawet do 15 lat
 • udział własny już od 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia
 • możliwa karencja w spłacie kredytu do 2 lat.
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Kredyt Unia+, oddzwonimy
Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Finansowanie powiązań produkcyjnych w rolnictwie

Specjalna oferta, która pozwala rozszerzyć działalność firmy i współpracujących z nią partnerów - producentów rolnych.

 • możliwość kredytowania dostawców lub odbiorców
 • zwiększenie sprzedaży produktów
 • pozyskanie najlepszych producentów

Inwestycje kapitałowe banku

Inwestycje kapitałowe banku

Inwestycje kapitałowe banku

Wspieramy Klientów w pozyskiwaniu inwestycyjnych środków finansowych poprzez zakup mniejszościowych akcji / udziałów bez ingerowania w bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • możliwość uzyskania środków na określony projekt bądź inwestycję
 • zapewnienie firmie dynamicznego rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej
 • pozyskanie stabilnego akcjonariusza
 • kwota inwestycji to od 4 do 30 milionów zł w jedną spółkę
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

Sektor publiczny i instytucje

Sektor publiczny i instytucje

Sektor publiczny i instytucje

W ramach oferowanych usług nasi Klienci instytucjonalni mogą korzystać ze wsparcia zespołu profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę na temat aspektów prawnych i organizacyjnych instytucji.

 • gwarancja długofalowych i przejrzystych działań
 • wsparcie najlepszych ekspertów z zakresu obsługi sektora publicznego i instytucji
 • zgodność z zasadami etyki
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej

gwarancja fgr BGK

gwarancja fgr BGK

Gwarancja FGR BGK

Gwarancja FGR jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego lub obrotowego powiązanego z inwestycją otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR.

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji

do 10 mln zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Gwarancja de minimis BGK

Wygodna forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

 • kwota gwarancji de minimis: do 5 mln zł i do 60 % kwoty kredytu
 • koszt to tylko 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym
 • stabilność: udzielana na max. 60 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 120 miesięcy (kredyt inwestycyjny)
Dostępność:OddziałyTelefonCentra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Gwarancja de minimis BGK, oddzwonimy

GWARANCJA PŁYNNOŚCIOWA BGK

Gwarancja płynnościowa BGK

Gwarancja Płynnościowa może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na zapewnienie płynności finansowej firmie odczuwającej skutki epidemii COVID 19.

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln złotych.
 • udzielana na max 27 miesięcy.
 • minimum formalności: gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym.
Dostępność:OddziałyCentra Bankowości Korporacyjnej

Gwarancja kryzysowa BGK

Gwarancja kryzysowa jest przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw odczuwających bezpośrednie lub pośrednie skutki wpływu na gospodarkę rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, nałożonych przez Unię Europejską i jej partnerów gospodarczych sankcji i wprowadzonych środków odwetowych, spełniających definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

 • Zabezpiecza do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln złotych.
 • Udzielana na max 72 miesiące.
 • Gwarancja zabezpieczona jest wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK lub oświadczeniem o podaniu się egzekucji.
Dostępność:OddziałyCentra Biznesowe MSP
Masz pytania?
Zostaw numer Gwarancja kryzysowa BGK, oddzwonimy

Leasing

Leasing ruchomości

Leasing ruchomości

Najprostsza i najszybsza forma finansowania inwestycji pozwalającą na korzystanie ze środka trwałego bez uszczuplenia funduszy własnych, zakupionego przez Bank i oddanego w użytkowanie do Firmy w zamian za raty leasingowe.

 • szybka decyzja kredytowa
 • możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Leasing ruchomości, oddzwonimy
Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości

Alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania zakupu lub budowy nieruchomości, pozwalającą na korzystanie z nieruchomości bez znaczącego uszczuplenia funduszy własnych.

 • długoterminowe finansowanie, stabilny instrument
 • możliwość finansowania okresu budowy
 • struktura finansowania tworzona indywidualnie pod projekt
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Leasing nieruchomości, oddzwonimy
Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa służy finansowaniu środków trwałych. Mogą z niej skorzystać firmy, które nie są płatnikami VAT i chciałyby połączyć leasing z dotacjami unijnymi.

 • finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
 • minimum formalności i szybka decyzja
 • okres kredytowania do 7 lat
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Pożyczka leasingowa, oddzwonimy
EKO Leasing Polseff

EKO Leasing Polseff

Chcesz zmniejszyć zużycie energii w Twojej firmie? Skorzystaj z finansowej Premii Ekologicznej dzięki EKO Leasing Polseff

 • Minimum formalności
 • Pomoc przy wypełnianiu dokumentacji technicznej
 • Finansowanie maszyn i urządzeń z listy LEME
 • Premia Ekologiczna obniżającą całkowity koszt finansowania
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer EKO Leasing Polseff, oddzwonimy

Faktoring

Faktoring

Faktoring

Finansowanie polegające na nabywaniu należności oraz świadczeniu na rzecz Klientów usług dodatkowych.

 • zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego
 • zarządzanie należnościami – ewidencjonowanie należności i rozliczanie spłat od kontrahentów; bieżące informacje udostępniane są w formie raportów
 • monitoring płatności – windykacja miękka prowadzona za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki jaką jest firma faktoringowa
Dostępność:Centra Bankowości Korporacyjnej
Masz pytania?
Zostaw numer Faktoring, oddzwonimy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.