Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt preferencyjny Linia PR

Inwestycje w przetwórstwie rolnym
Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Kredyt linia PR  oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów 
 • Osobom prawnym 
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
  prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność rolniczą lub rybacką, z wyłączeniem dużych przedsiębiorców.

Kredyt dla przetwórstwa produktów rolnych oraz przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków przeznaczony jest na:

 • Na budowę, remont, modernizację budynków i budowli do przetwórstwa i magazynowania 
 • Zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury 
 • Zakup środków transportu, urządzeń lub maszyn 
 • Zakup komputerów i oprogramowań 
 • Koszty transportu do 2% wartości inwestycji 
 •  Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

Co zyskujesz z kredytem preferencyjnym linia PR?

Poznaj szczegóły oferty

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony na zakup maszyn lub urządzeń: 
  • Starszych niż 5 lat ( rok produkcji) 
  • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE. 
  • Jeżeli umowa jest zawarta między: 
   • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby 
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby 
 • Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Warunki skorzystania z oferty

 • WIBOR 3m +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego: 
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu , nie mniej niż 3% 
  • Agencja w pozostałej kwocie 
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych 
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku 
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu 
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta: 
  • Przed udzieleniem kredytu 
  • Po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku 
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca: 
  • Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu 
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania 
  • Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek 
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać: 
  • Cel inwestycji 
  • Lokalizację projektu lub działalności 
  • Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia 
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną) 
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania 
  • Informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji 
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu 
  • Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy 
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych 
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń

Jak otrzymać kredyt z Linii PR?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.