Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt skupowy

Atrakcyjne warunki
finansowania

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Dla kogo 

 
Kredyt skupowy oferowany jest osobom prawnym, osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania płodów rolnych, produktów, półproduktów i odpadów z produkcji rolniczej oraz sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, w tym – w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Poznaj korzyści Kredytu skupowego

Atrakcyjne warunki kredytu obrotowego na finansowanie m.in. skupu i przechowywania płodów rolnych, produktów i odpadów z produkcji rolniczej.

Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt można przeznaczyć na finansowanie skupu, przechowywanie lub przetwarzanie płodów rolnych, produktów, półproduktów i odpadów z produkcji rolniczej oraz sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego w tym w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz należności za sprzedane produkty z okresem płatności do 3 miesięcy.

Oprocentowanie Kredytu Skupowego

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR/LIBOR/EURIBOR i powiększoną o marżę Banku.

Spłata kredytu 

 • Sposób spłaty kredytu jest uzależniony od sposobu zabezpieczenia jego spłaty i następuje: 
  • Jednorazowo – w odniesieniu do kwoty zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym na środkach trwałych 
  • W wysokościach odpowiednich do stanu zapasów powiększonego ewentualnie - jeżeli finansujemy należności - o stan należności z terminem płatności do 3 m-cy za sprzedaż zapasów - w przypadku gdy głównym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie lub zastaw na zapasach
  • W terminach ustalonych z Klientem – w pozostałych przypadkach
 • Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym naliczane są w okresach miesięcznych i księgowane w ciężar rachunku bieżącego 
 • Odsetki od kredytu w rachunku kredytowym naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane w okresach miesięcznych lub kwartalnych, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu 
 • Od przeterminowanego zadłużenia Bank pobiera podwyższone odsetki 
 • Spłata kredytu i innych należności wynikających z umowy kredytu dokonywana jest w formie bezgotówkowej, poprzez obciążenie rachunku bieżącego, na podstawie upoważnienia zawartego w Umowie kredytu

Waluta produktu

 

 • Złote, euro, dolary

 

 • Możliwość udzielenia kredytu w innej walucie, po uzyskaniu zgody Banku, wyłącznie Klientom podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości

Opłaty i prowizje

Rodzaje oraz stawki prowizji i opłat określa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat pobieranych od Klientów instytucjonalnych.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.