Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Opcje walutowe CALL

Zabezpieczenie przed wzrostem kursów walut

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Czym są Opcje walutowe CALL?

 

Kupowane przez Klientów opcje walutowe CALL przeznaczone są dla Klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania walutowe, przede wszystkim dla importerów.

 

Opcja walutowa CALL jest to umowa dająca:

 • Nabywcy opcji CALL prawo,  a nie obowiązek do kupna  waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię.
 • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do sprzedaży waluty po z góry określonym kursie.

Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?

Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL

 • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
 • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
 • Koszt opcji - premia
 • Konieczność m.in. klasyfikacji MIFID, podpisania umowy ramowej, posiadania numeru LEI

Rodzaje opcji walutowych

 • Opcja walutowa europejska 
  Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji 
 • Opcja walutowa amerykańska 
  Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu 
 • Opcje walutowe barierowe 
  • Opcja typu Knock-in 
   • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie bariery tj określonego kursu waluty; jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej 
   • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, umożliwiają zajęcie podobnej pozycji walutowej, ale zabezpieczenie ryzyka walutowego rozpoczyna się dopiero w chwili dotknięcia bariery.
  • Opcja typu Knock-out 
   • Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery) 
   • Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu 
   • Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw

Opcje walutowe azjatyckie 

 • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji 
 • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony: 
  • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o cenę realizacji i zapłaconą premię
  • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię 
  • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie 
  • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego

Ryzyka

W przypadku zakupu opcji - poniesiony koszt premii

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.