Klienci indywidualni oraz Bankowość Premium

W dniach od 1 do 30 sierpnia 2023 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Płynna Energia II”.

01/08/2023

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Płynna Energia II” zależny jest od notowań ropy naftowej (WTI Crude Oil; Bloomberg: CL1 Cmdty; „Surowiec”).

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz daje szansę na kupon zależny od wartości notowania Surowca względem Poziomu Początkowego (maksymalna wysokość kuponu wynosi 30%).

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-plynna-energia-ii

Obsługa Certyfikatów „Płynna Energia II” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.