Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt z GWARANCJą BIZNESMAX BGK

Zagwarnatuj sobie rozwój,
bądź eko

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu oferowaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
w oparciu o umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Uzyskanie gwarancji oznacza również możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.
Gwarancje mogą być udzielane w okresie do 31 grudnia 2023 r. 

Poznaj korzyści Gwarancji BIZNESMAX

Dla kogo przeznaczona jest oferta

 • dla małych i średnich przedsiębiorstw należących w Banku do segmentu MŚP lub Korporacyjnych
 • dla zainteresowanych uzyskaniem w Banku kredytu inwestycyjnego, obrotowego lub kredytu w rachunku bieżącym,
 • dysponujących wystarczającym limitem pomocy de minimis oraz realizujących inwestycje proekologiczne lub mających potencjał innowacyjny.

Dla innowacyjnego przedsiębiorcy, który spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 • będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 • posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 • posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudniam/y co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 • jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 • jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuję/planujemy osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 • w ciągu ostatnich 7 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 • w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 • w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotowałem/odnotowaliśmy w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 • w ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
 • w ciągu ostatnich 7 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
 • w ciągu ostatnich 7 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 • w ciągu ostatnich 7 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie;
 • w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.
 • w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Dla przedsiębiorców realizujących własny lub zlecony przez podmiot trzeci projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:

 • gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

- zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,

- technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,

- technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,

- infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,

- instalacje do recyklingu odpadów;

 • elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
 • odnawialne źródła energii;
 • magazynowanie energii;
 • instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
 • technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
 • technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
 • termomodernizacja budynków znajdujących się w aktywach trwałych przedsiębiorstw;
 • inwestycje w kogeneracje;
 • modernizacją wewnętrznych sieci ciepłowniczych.

Szczegóły produktu

Objęcie kredytu Gwarancją Biznesmax jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy:

- Wartość łączna wszystkich czynnych gwarancji Biznesmax uzyskanych przez przedsiębiorcę w bankach nie przekracza 2,5 mln EUR

- Wysokość i okres gwarancji zależne są od dostępności dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis lub pomocy regionalnej, w zależności od rodzaju złożonego wniosku

- Wysokość dopłaty do oprocentowania uzależniona jest od dostępności limitu pomocy de minimis na moment ubiegania się o dopłatę
 

Więcej szczegółowych informacji na temat produktu znajdziesz tutaj. Otwiera się w nowym oknie. 

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.