Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Finansowanie Handlu w GOonline Biznes

Kompleksowe zarządzanie produktem online

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Poznaj moduł Finansowania Handlu

W ramach bankowości internetowej GOonline Biznes sukcesywnie udostępniamy nowe moduły i udoskonalamy istniejące funkcjonalności dla obszaru Finansowania Handlu. Moduł Finansowania Handlu składa się poszczególnych zakładek:

 • gwarancje własne,
 • akredytywy Importowe,
 • akredytywy Eksportowe,
 • inkasa Importowe,
 • inkasa Eksportowe.

Dodatkowo system umożliwia złożenie wniosku i dyspozycji bez konieczności wizyty w oddziale i całkowicie online m.in:

 • dyspozycja Uruchomienia Kredytu na Finansowanie Handlu,
 • dyspozycja Spłaty Kredytu na Finansowanie Handlu,
 • cykliczne raporty,
 • inkaso importowe – akcept weksla,
 • oświadczenie do gwarancji.

Korzyści

Moduł Finansowania Handlu

 • W bankowości elektronicznej GOonline Biznes udostępniliśmy odrębną sekcję „Gwarancje własne” służącą do zautomatyzowanej obsługi gwarancji i zarządzania nimi. W module gwarancji można kompleksowo zarządzać produktem, od początku trwania gwarancji, aż po jej wygaśnięcie, udostępnione są m.in. poniższe funkcjonalności:

  • zlecanie wystawienia gwarancji i zmiany do gwarancji,
  • automatyczne generowanie draftu gwarancji (dla gwarancji standardowych),
  • dostęp do naliczonych i pobranych opłat i prowizji z tytułu gwarancji,
  • widoczność pozostałej do wykorzystania kwoty limitu,
  • powiadomienia przesyłane różnymi kanałami dot. statusów gwarancji,
  • możliwość zlecenia do Banku weryfikacji i draftu gwarancji bez autoryzacji.
 • Sekcja „Akredytywy importowe” zapewnia kompleksowe zarządzanie produktem. W module akredytyw udostępniliśmy m.in. funkcjonalności:

  • zlecanie otwarcia akredytyw i zmian do akredytywy,
  • draft akredytywy w formie komunikatu swift, dostęp do naliczonych i pobranych opłat i prowizji,
  • widoczność kwoty limitu pozostałej do wykorzystania,
  • możliwość zlecenia weryfikacji i draftu akredytywy,
  • akceptacja niezgodności zaprezentowanych dokumentów,
  • powiadomienia przesyłane różnymi kanałami dot. statusów akredytyw, niezgodności w dokumentach.
 • W bankowości elektronicznej GOonline Biznes udostępniliśmy moduł Finansowanie Handlu - „Akredytywy eksportowe” do obsługi i zarządzania akredytywami. W module akredytyw udostępnione są m.in. funkcjonalności:

  • lista akredytyw eksportowych,
  • możliwość przesłania listu przewodniego do dokumentów,
  • rejestr płatności,
  • informacja o statusie dyskonta,
  • cesja wpływów.
 • Moduł służy do wyświetlania w jednym miejscu informacji o inkasach importowych i eksportowych. Czytelna prezentacja zapewnia komplet informacji o danym produkcie. Dodatkowo dodaliśmy nowe funkcjonalności, tj.:

  • generowanie raportów w formie plików .pdf, .xlsx, .csv z listy inkas oraz z listy opłat i prowizji,
  • informacja nt. opłat i prowizji,
  • szybkie przekierowanie do płatności z tytułu inkasa importowego,
  • powiadomienia dot. zarejestrowania nowego inkasa importowego oraz zapłaty za inkaso eksportowe,
  • pobieranie szczegółów inkasa do pliku .pdf, dostęp do skanów dokumentów dla inkasa importowego.
 • W bankowości GOonline Biznes poza tradycyjnymi zleceniami są dostępne dodatkowe wnioski. Dodatkowe wnioski dla obszaru Finansowania Handlu znajdują się w module „Wnioski i dyspozycje” w sekcji Finansowanie Handlu:

  • Dyspozycja Uruchomienia Kredytu na Finansowanie Handlu – dla kredytów na finansowanie handlu.
  • Dyspozycja Spłaty Kredytu na Finansowanie Handlu - dla kredytów na finansowanie handlu .
  • Cykliczne raporty - cykliczne raporty pod kredyty na finansowanie handlu.
  • Inkaso importowe – akcept weksla - Dyspozycja dotyczy akceptu weksla w inkasie importowym.
  • Inkaso - inna dyspozycja - Dyspozycja dotycząca inkasa importowego (oprócz akceptu weksla) lub inkasa eksportowego.
  • Akredytywa - inna dyspozycja - dyspozycja dotyczy akredytywy importowej (inna niż zlecenie otwarcia lub zmiany) lub akredytywy eksportowej.
  • Gwarancja - inna dyspozycja - dyspozycja dotyczy gwarancji (inna niż zlecenie otwarcia lub zmiany).
  • Oświadczenie dotyczące gwarancji - przekazujey w imieniu Klienta wiążące oświadczenie woli dot. zleceń gwarancji/zmian a także wszelkich oświadczeń dot. Gwarancji.

Masz pytania dotyczące produktu?

Departament Finansowania Handlu

tradefinance@bnpparibas.pl

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.