Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Znajdź fundusze dla Twojej firmy

Inwestycje z europejskim wsparciem

Zapisz się na powiadomienia
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

Wsparcie dla firm

Naszym celem jest wsparcie rozwoju biznesu i innowacyjności wśród przedsiębiorców poprzez ułatwienie dostępu do środków unijnych.
Zespół naszych specjalistów stale monitoruje bieżące i planowane konkursy, które wspierają szeroki zakres inwestycji, w tym w efektywność energetyczną, badania i rozwój, wdrażanie innowacji, cyfryzację, automatyzację oraz działania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ).
Jeśli chcesz wiedzieć, które programy mogą pomóc sfinansować Twoją inwestycję zapisz się na powiadomienia!
 

 

Co zyskasz? Będziemy informować Cię o zbliżających się konkursach, które odpowiadają Twoim planom inwestycyjnym. Udostępnimy Ci materiały i opracowania poświęcone warunkom i zasadom udziału w naborach. Dodatkowo zyskasz możliwość uczestniczenia w organizowanych przez nas webinariach poświęconych wybranym konkursom. Wraz z ekspertami z renomowanych firm consultingowych szczegółowo omówimy ich kryteria oraz kluczowe informacje dotyczące procesu aplikacji.

Inne finansowanie

Inne możliwości finansowania

Biznesmax Plus - kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie szerokiego zakresu projektów, które obejmują: innowacje oraz rozwój, ekoinnowacje, cyfryzację, automatyzację, robotyzację.

  • bezpłatna gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • dotacja w wysokości 10% lub 20% kwoty kredytu (w zależności od celu projektu).

 

Ekomax - kredyt inwestycyjny, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Zakres projektu musi wynikać ze wskazań audytu energetycznego i zapewniać uzyskanie minimum 30% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w zmodernizowanej części firmy.

  • bezpłatna gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • dotacja w wysokości 20% kwoty kredytu.

 

Unia + - kredyt inwestycyjny przeznaczony na:

  • finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE lub krajowych środków pomocowych,
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych,
  • spłatę kredytów inwestycyjnych o podobnym przeznaczeniu (jeśli dofinansowanie nie zostało jeszcze wypłacone).

Aktualne nabory wniosków o dotację

Monitorujemy rynek dotacji i skupiamy się na głównych programach dotacyjnych, których aktualne harmonogramy znajdziecie na poniższych stronach:

Ogólny portal informacji o Funduszach Europejskich 2021-2027
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).
Fundusze Europejskie dla Regionów (16 programów regionalnych).
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Programy priorytetowe NFOŚiGW

Masz pytania dotyczące funduszy?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata wg taryfy Operatora
Infolinia czynna 24/7

Centrum Biznesowe MSP

Znajdź oddział

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.