Bank zmieniającego się świata
 

DECYZJA KNF Z 4 LUTEGO 2020 ROKU DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ALTUS TFI S.A.

5/02/2019

W dniu 5 lutego 2020 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank” lub „Depozytariusz”). Decyzji administracyjnej w powyższym zakresie nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny reprezentowany jest przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom.

W związku z nieprzejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo w powyższym terminie fundusze ulegają rozwiązaniu, zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.plOtwiera się w nowym oknie..

Altus FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami
Data Tytuł Pobierz dokument

24/04/2020

godz. 9:30

Ogłoszenie nr 2 z dnia 24.04.2020 r. o zmianie treści Statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami

Ogłoszenie nr 2 z dnia 24.04.2020 r. o zmianie treści Statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami

24/04/2020

godz. 8:00

Ogłoszenie nr 1 z dnia 24.04.2020 r. o zmianie treści Statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami

Ogłoszenie nr 1 z dnia 24.04.2020 r. o zmianie treści Statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami
20/02/2020

Prospekt Informacyjny ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Prospekt Informacyjny ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Akcji w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz ASZ Dłużny

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.
20/02/2020

KIID - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

KIID - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Short

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.
20/02/2020

KIID -ALTUS Subfundusz Short

KIID - ALTUS Subfundusz Short

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Konserwatywny

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.
20/02/2020

KIID - ALTUS Subfundusz Konserwatywny

KIID - ALTUS Subfundusz Konserwatywny

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz ASZ Nowej Europy w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

 

Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.
Altus 44 FIZ w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
7/01/2022

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.11.2021 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.11.2021 roku
16/12/2021

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji funuszu Altus44 FIZ w likwidacji

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji funuszu Altus44 FIZ w likwidacji
16/12/2021

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji funuszu Altus44 FIZ w likwidacji

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji funuszu Altus44 FIZ w likwidacji
31/05/2021

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.05.2021 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.05.2021 roku
11/01/2021

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.11.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.11.2020 roku
11/01/2021

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu ALTUS 44 FIZ w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu ALTUS 44 FIZ w likwidacji
11/01/2021

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu ALTUS 44 FIZ w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu ALTUS 44 FIZ w likwidacji
16/06/2020

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie treści Statutu ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie treści Statutu ALTUS 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji
28/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.05.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.05.2020 roku
05/02/2020

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.

Decyzja KNF z 4 lutego 2020 roku dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI S.A.
 

 

OGŁOSZENIE NR 2
 
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU ALTUS 44 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), w związku z przejęciem funkcji likwidatora Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. o cofnięciu ALTUS TFI S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności, niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu. Data planowanego zakończenia likwidacji ulega zmianie z dnia 02.03.2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r.
 
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie do 02.03.2020 r. jest niedokonanie zbycia aktywów Funduszu w zakładanym terminie.
 
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po zakończeniu procesu:
- zbycia aktywów Funduszu,
- ściągnięcia należności Funduszu,
- zaspokojenia wierzycieli Funduszu.
 
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r.
 
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
 
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
 

 

OGŁOSZENIE NR 1
 
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU ALTUS 44 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), w związku z przejęciem funkcji likwidatora Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. o cofnięciu ALTUS TFI S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności, niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu. Data planowanego zakończenia likwidacji ulega zmianie z dnia 02.03.2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r.
 
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie do 02.03.2020 r. jest niedokonanie zbycia aktywów Funduszu w zakładanym terminie.
 
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po zakończeniu procesu:
- zbycia aktywów Funduszu,
- ściągnięcia należności Funduszu,
- zaspokojenia wierzycieli Funduszu.
 
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r.
 
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
 
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
 

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand