Oferta
3-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV


Szansa na Premię II

 

oparte na notowaniach Indeksu
Solactive European Deep Value Select 50 Index

Wyniki obserwacji notowaŃ Instrumentu bazowego dla Certyfikatów

Instrument bazowy

Kod (Bloomberg)

Poziom Początkowy

07.05.2019

Dzień Wyceny Wykupu

06.05.2022

iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50

ENDLRP Index

50 124,35 pkt.

 

 

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Szansa na Premię II” zależny jest od notowań indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 (Bloomberg: ENDLRP Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny.

 

iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50

 

 

Zobacz aktualne notowania Indeksu na stronie internetowej.

Warunki emisji certyfikatów

Kod ISIN / Nazwa skrócona GPW XS1926867927 / BNPPENDL0522
Notowanie Certyfikaty są w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=XS1926867927
Okres inwestycji 3 lata
Bariera Wypłaty Kuponu 112% wartości Poziomu Początkowego (Inwestor ma 100% udział we wzroście indeksu, gdy jest on poniżej 112% Poziomu Początkowego)
Kupon 24%
Dzień Wyceny Wykupu 6 maja 2022 r.
Dzień Wykupu 13 maja 2022 r.
Okres subskrypcji od 4 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.
Dzień Obserwacji Początkowej 7 maja 2019 r.
Dzień Emisji 14 maja 2019 r.

 

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Szansa na Premię II” zależny jest od notowań indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 (Bloomberg: ENDLRP Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny.

W Dniu Obserwacji Początkowej, wyznaczany jest Poziom Początkowy.

W Dniu Wyceny Wykupu (na zamknięcie notowań), wyznaczany jest Poziom Zamknięcia.

Jeżeli Poziom Zamknięcia znajdzie się:

  1. na albo powyżej 112% wartości Poziomu Początkowego – Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Kupon w wysokości 24%;
  2. na lub powyżej poziomu wartości Poziomu Początkowego, ale niżej niż 112% wartości Poziomu Początkowego – Inwestorom wypłacone zostanie 100% wartości nominalnej Certyfikatu, powiększone o stopę zwrotu liczoną jako różnica pomiędzy Poziomem Zamknięcia a Poziomem Początkowym (Inwestor ma udział/partycypuje w 100% we wzroście Indeksu);
  3. poniżej Poziomu Początkowego – Inwestorom zostanie wpłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu.

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Zobacz scenariusze

OCHRONA KAPITAŁU

  • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości tj. w 100%, przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia.
  • Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV ”Szansa na Premię II"

  • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed  datą zapadalności (3 lata)
  • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

 

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń