Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

INFORMACJA O ZMIANIE SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ORAZ MOBILNEJ
DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ROLNICY)

 

12 – 14 kwietnia 2024 r. przeniesiemy obsługę produktów prowadzoną:

- w systemie bankowości internetowej GOonline Biznes do GOonline
- w aplikacji mobilnej GOmobile Biznes do GOmobile

Zmiana dotyczy Klientów biznesowych, z którymi 15 lutego skontaktowaliśmy się w tej sprawie przez GOonline Biznes.

 


Prosimy, aby zapoznali się Państwo z praktycznymi informacjami, które ułatwią pierwsze logowanie i korzystanie z dostępnych funkcjonalności.

 

Proste logowanie

W bankowości elektronicznej GOonline proponujemy Państwu m.in. takie funkcje i usprawnienia:

 • możliwość korzystania z płatności BLIK w Internecie oraz w sklepach stacjonarnych, z wpłat i wypłat z bankomatu,
 • możliwość otwarcia konta pomocniczego i oszczędnościowego,
 • platforma do prowadzenia księgowości i finansów GOksięgowość,
 • możliwość skorzystania z konsultacji na czacie,
 • możliwość zresetowania i odblokowania samodzielnie dostępu do GOonline i GOmobile,
 • zastrzeżenie, czasowa blokada lub odblokowanie kart płatniczych,
 • włączanie i wyłączanie funkcji zbliżeniowej kart płatniczych,
 • możliwość zdefiniowania zaufanego odbiorcy,
 • proste wykonywanie przelewów i płatności split payment,
 • samodzielne ustawianie limitów przelewów,
 • możliwość korzystania z jednego systemu elektronicznego, aby obsługiwać rachunek firmowy i rachunek osobisty, jeśli są Państwo naszymi Klientami indywidualnymi (dwa profile).

bankowość internetowa

Dotychczas używany system: GOonline Biznes

 

System bankowości internetowej GOonline Biznes, z którego do tej pory Państwo korzystali, zastąpiliśmy GOonline. Do nowego systemu przenieśliśmy Państwa dostępy do rachunków.

 

Jak zalogować się do GOonline?

 

 1. Prosimy, aby weszli Państwo na stronę www.bnpparibas.pl, kliknęli Zaloguj i wybrali kafel GOonline.
   
 2. Prosimy, aby użyli Państwo takiego loginu, jaki dostali Państwo przy zakładaniu rachunku*. Jeśli zmienili Państwo ten pierwszy login i nie pamiętają go, prosimy, aby skorzystali Państwo z sekcji "Najczęściej zadawane pytania".
   
 3. W wiadomości SMS otrzymają Państwo jednorazowe hasło do pierwszego logowania.
   
 4. System poprosi o zdefiniowanie nowego indywidualnego hasła, które od tej pory będzie służyło Państwu do logowania do GOonline.

    *Z wyjątkiem nielicznej grupy Klientów, którzy utracili możliwość korzystania z dotychczasowego identyfikatora/loginu. Tę grupę poinformowaliśmy o nadaniu nowego identyfikatora.

Do nowych systemów mogą Państwo logować się od poniedziałku, 15 kwietnia 2024 roku.
Przy pierwszym logowaniu do nowego systemu nie mają Państwo możliwości skorzystać z mechanizmów zapamiętujących hasła w przeglądarce. Ze względów bezpieczeństwa login należy wpisać ręcznie. Jeśli nie pamiętają Państwo swojego identyfikatora, prosimy, aby sprawdzili go Państwo w dokumentach, które przekazaliśmy podczas zakładania rachunku. Mogą Państwo także skontaktować się z doradcą w oddziale.

Podczas kolejnych logowań nie rekomendujemy korzystania z funkcji zapamiętywania loginów, identyfikatorów i haseł w przeglądarkach. Może to spowodować niebezpieczeństwo przejęcia danych do logowania do Państwa konta.

 

Bezpieczne logowanie

Sam wybierz sposób logowania:

 • hasło tradycyjne każdorazowo wymaga podania całego hasła
 • hasło maskowane wymaga podania losowo wybranych znaków, innych podczas każdego logowania. Reszta znaków będzie maskowana
 • logowanie aplikacją mobilną - potwierdzasz logowanie do GOonline w aplikacji mobilnej GOmobile
 • logowanie dwuetapowe – połączenie hasła tradycyjnego lub maskowanego z autoryzacją jednorazowym kodem przesłanym sms-em lub mobilnym tokenem.

W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym możesz zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie mobilnej autoryzacji lub kodu sms.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Do systemu GOonline przeniesiemy Państwa:

  • numery rachunków prowadzonych przez nasz bank i informacje o nich
  • historię transakcji
  • wyciągi bankowe z ostatnich 18 miesięcy
  • zlecenia stałe i zautoryzowane zlecenia z przyszłą datą realizacji
  • zdefiniowanych odbiorców
  • informacje o kartach
  • informacje o kredytach
  • komunikaty od 1.01.2022 roku (znajdą się w zakładce Wiadomości lub oznaczonej dzwonkiem)
 • Numery rachunków nie zmieniły się.

 • Tak. Gdy zalogują się Państwo do GOonline, domyślnie zobaczą Państwo profil osobisty (rachunki indywidualne). Aby zmienić widok na rachunki firmowe należy wybrać profil firmy w prawym górnym rogu z listy rozwijanej.

 • Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dot. zmiany bankowości elektronicznej, prosimy o kontakt:
  1)  ze swoim doradcą lub 
  2)  naszą infolinię pod nr'+48 500 970 345 Infolinia czynna 8:00-20:00 w dni robocze (Koszt połączenia wg stawki operatora)
   

 • 12-14 kwietnia 2024 r. (piątek - niedziela)

 • 15.04.2024 r. (poniedziałek)

 • Prosimy o kliknięcie na "Przypomnienie loginu" -> pokaże się kolejny ekran

 • Hasło nadają Państwo sami. Poniżej przedstawiamy instrukcję:
  1. Wpisz nadany przez bank login (informacja o logowaniu sie jest w poprzedniej pozycji - pytań i odpowiedzi)
  2. Podaj jednorazowy kod SMS. Wyślemy go na zaufany numer telefonu do kodów SMS. 
  3. Ustaw hasło, którym zalogujesz się do GOonline: tradycyjne lub maskowane
  4. Możesz przejść do logowania.

 • Proszę kliknąć na "zresetuj hasło/odblokuj dostęp" - pokaże się ekran jak wyżej.

 • Czy płatności internetowe kartą zrealizuję w trakcie migracji (12-14.04.2024 r.) płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą działać prawidłowo.

  Nie zrealizują Państwo płatności internetowej kartą z potwierdzeniem autoryzacji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

 • Do 11 kwietnia 2024 dokumenty można pobrać zgodnie z załącznikiem Dokumenty Polskiego Funduszu Rozwoju.

bankowość internetowa

Dotychczas używany system: GOmobile Biznes

 

Jeśli korzystali Państwo z aplikacji mobilnej GOmobile Biznes, po zmianie systemu mogą Państwo korzystać z aplikacji GOmobile.

 

Co z dotychczasową aplikacją GOmobile Biznes?

 

12 kwietnia 2024 r. aplikacja GOmobile Biznes przestanie działać. Prosimy, aby do tego czasu odinstalowali ją Państwo i pobrali z Google Play lub App Store aplikację GOmobile, a następnie aktywowali ją.

Jak mogę zalogować się do aplikacji GOmobile?

 

     

Jak mogę zalogować się do GOmobile?

 

Jak aktywować aplikację GOmobile?

 

 1. Mogą Państwo użyć loginu* do systemu wskazanego w dokumentacji przy otwieraniu rachunku.

 2. Jeśli nie mają Państwo lub nie pamiętają loginu, proszę wybrać opcję „Nie mam loginu”, podać PESEL lub numer paszportu.

 3. Następnie aplikacja poprosi, aby wprowadzili Państwo nazwisko rodowe matki.

 4. Po wykonaniu tych kroków w wiadomości SMS otrzymają Państwo hasło tymczasowe do aktywacji aplikacji.
   
 5. W ostatnim kroku system poprosi, aby zdefiniowali Państwo nowy indywidualny kod PIN.

    *Z wyjątkiem nielicznej grupy Klientów, którzy utracili możliwość korzystania z dotychczasowego identyfikatora/loginu. Tę grupę poinformowaliśmy o nadaniu nowego identyfikatora.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Do GOmobile przeniesiemy:

  • numery rachunków prowadzonych przez nasz bank i informacje o nich
  • historię transakcji
  • wyciągi bankowe z ostatnich 18 miesięcy
  • zlecenia stałe i zautoryzowane zlecenia z przyszłą datą realizacji
  • zdefiniowanych odbiorców
  • informacje o kartach
  • informacje o kredytach
  • komunikaty od 1.01.2022 roku (znajdą się w zakładce Wiadomości lub oznaczonej dzwonkiem)
 • Aplikacja GOmobile Biznes od 12 kwietnia br. przestanie działać – dlatego prosimy, by do tego czasu ją Państwo odinstalowali. Następnie prosimy pobrać z Google Play lub App Store aplikację GOmobile i ją aktywować. 

 • Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dot. zmiany bankowości elektronicznej, prosimy o kontakt:
  1)  ze swoim doradcą lub 
  2)  naszą infolinię pod nr'+48 500 970 345 Infolinia czynna 8:00-20:00 w dni robocze (Koszt połączenia wg stawki operatora)
   

 • Jeśli są Państwo użytkownikami FX Pl@net, prosimy, aby pobrali Państwo z Google Play lub App Store aplikację GOdealer, a następnie aktywowali ją.