Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt Technologiczny

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstwa

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Co zyskujesz z Kredytem Technologicznym?

W ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Bank BNP Paribas ma dla Twojej Firmy Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt technologiczny), który stanowi doskonały instrument wsparcia dla firm z sektora MSP planujących wdrożenie inwestycji technologicznych.

Kredyt udzielany jest w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”. Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo,

wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia, którą wdraża przedsiębiorca z wykorzystaniem Kredytu Technologicznego to technologia w postaci:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników prac rozwojowych,
  • wyników badań przemysłowych,
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie

Dofinansowanie (Premia Technologiczna) do projektu przyznawane jest w drodze konkursu ogłoszonego przez BGK i może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 6 mln PLN. Premia technologiczna przeznaczana jest w całości na spłatę kapitału Kredytu Technologicznego. 
Dofinansowanie przyznawane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej, a jego wysokość zależy od województwa, w którym realizowana będzie inwestycja oraz od statusu (tj. wielkości) firmy.

Wkład własny: 
Minimalny udział własny w inwestycji wynosi 25% kosztów kwalifikowanych

Kwota kredytu: 
Kwota jest uzależniona od zdolności kredytowej, potrzeb kredytobiorcy oraz wartości przedmiotu inwestycji.

Waluta kredytu: 
Kredyt udzielany jest w PLN

Okres kredytowania: 
Okres kredytowania zależny jest od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym min. od:

  • okresu realizacji inwestycji,
  • okresu karencji w spłacie

Szczegółowe informacje odnośnie zasad przyznawania dofinansowania w postaci premii technologicznej są dostępne pod adresem:

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne Otwiera się w nowym oknie.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.