Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Akredytywa oraz inkaso dokumentowe

Bezpieczne rozliczanie kontraktów

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

O produkcie

Akredytywa dokumentowa to nieodwołalne zobowiązanie banku wobec beneficjenta do zapłaty określonej kwoty, w zamian za zaprezentowane przez beneficjenta dokumenty handlowe, zgodne z warunkami określonymi w akredytywie.

Akredytywy otwierane są w PLN i w walutach wymienialnych, dla których bank ustalił kursy kupna/sprzedaży.

Inkaso dokumentowe to wygodne rozliczanie i zabezpieczanie transakcji handlowych. Jest inicjowane przez eksportera, który zleca bankowi wydanie importerowi za pośrednictwem jego banku dokumentów handlowych.

Dokumenty mogą zostać wydane w zamian za zapłatę (inkaso gotówkowe) lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty poprzez akcept weksla (inkaso akceptacyjne).

Nasza oferta

W ramach akredytyw importowych bank:

 • weryfikuje otrzymane z banku eksportera dokumenty i po stwierdzeniu ich zgodności przekazuje płatność eksporterowi
 • ​wydaje zgodne dokumenty importerowi

W ramach akredytyw eksportowych bank:

 • przekazuje treść akredytywy eksporterowi (awizacja)
 • ​weryfikuje przedłożone przez eksportera dokumenty i przekazuje do banku importera
 • po otrzymaniu płatności od banku Importera przekazuje płatność eksporterowi
 • oferuje eksporterowi potwierdzenie akredytywy lub dyskonto należności z akredytyw

W ramach inkas importowych i eksportowych bank:

 • przekaże dokumenty zgodnie z instrukcjami inkasowymi
 • po otrzymaniu płatności przekaże ją na rachunek wskazany w instrukcji inkasowej

Korzyści

Dla Eksporterów

 • ograniczenie ryzyka braku lub opóźnienia zapłaty
 • zabezpieczenie przed odstąpieniem od umowy przez importera
 • gwarancja otrzymania należności od banku po okazaniu zgodnych dokumentów
 • możliwość uzyskania wcześniejszej wypłaty środków za pomocą dyskonta*

 

* Na czym polega dyskonto?
Bank odkupuje od eksportera należności z akredytywy przed terminem jej płatności, a następnie przekazuje na rachunek eksportera kwotę należności pomniejszoną o odsetki dyskontowe.

Dla Importerów

 • pewność bezpiecznej płatności, przekazanie kwoty następuje tylko po stwierdzeniu przez bank zgodności dokumentów z warunkami akredytywy
 • ograniczenie ryzyka otrzymania wadliwego towaru dzięki wymogowi dostarczenia certyfikatów jakości stwierdzających jakość towaru, wystawionych przez niezależne instytucje
 • zapewnienie terminowych dostaw - poprzez ustalenie w akredytywie terminów wysyłek towarów
 • możliwość negocjacji odroczenia terminu zapłaty - bank gwarantuje płatność importerowi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Z akredytywy dokumentowej warto skorzystać, gdy:

  • nawiązywane są kontrakty handlowe z nowymi partnerami lub na nowych rynkach zbytu,
  • współpraca z dotychczasowymi kontrahentami pogorszyła się,
  • pojawiają się wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta,
  • ważne jest bezpieczne rozliczenie kontraktów,
  • sytuacja polityczna lub ekonomiczna w kraju importera/eksportera nie jest stabilna.
 • Wypłatę realizujemy po stwierdzeniu przez bank otwierający akredytywę zgodności prezentowanych dokumentów z warunkami akredytywy. Do najczęściej prezentowanych dokumentów należą: faktura, list przewozowy (np. konosament), list pakowy, świadectwo pochodzenia, certyfikat jakości. Strony transakcji mogą także uzgodnić szerszy zakres dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy.
   

 • Akredytywy otwierane i obsługiwane są na podstawie zleceń, składanych zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami dotyczącymi akredytyw dokumentowych oraz zgodnie z  „Jednolitymi zwyczajami i praktyką dotyczącymi akredytywy dokumentowej” 2007, publikacja MIH nr 600.

 • Termin wypłaty wynika z warunków akredytywy i może być określony następująco:

  • „at sight” lub inaczej „by payment", czyli po stwierdzeniu przez bank zgodności dokumentów z warunkami akredytywy;
  • „by deferred payment”, czyli w terminie odroczonym np. w określonej liczbie dni po dacie wysyłki towaru lub dacie wystawienia faktury.
 • Jeśli eksporter wyśle towar i przedstawi bankowi dokumenty zgodne z warunkami akredytywy, płatności za nie (czyli w praktyce za towar) dokona bank, który następnie obciąży importera, niezależnie od tego, czy importer odbierze dokumenty czy nie.

 • Inkasa dokumentowe obsługiwane są na podstawie zleceń (w przypadku eksportu) lub instrukcji inkasowych (w przypadku importu), zgodnie z obowiązującymi w banku procedurami dotyczącymi inkas dokumentowych oraz zgodnie z „Jednolitymi Zasadami Dotyczącymi Inkasa”, publikacja MIH nr 522.

 • W zależności od rodzaju inkasa zapłata nastąpi po wydaniu dokumentów importerowi (inkaso gotówkowe) lub w terminie płatności zaakceptowanego weksla (inkaso akceptacyjne).

OBSŁUGA AKREDYTYW ORAZ INKAS W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę akredytyw oraz inkas dokumentowych w module „Finansowanie handlu” w systemie bankowości elektronicznej GOonlineBiznes.

Masz pytania dotyczące produktu?

Departament Finansowania Handlu

tradefinance@bnpparibas.pl

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.