Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą zabezpieczony polisą KUKE S.A.

Inwestycja prowadzona przez przedsiębiorców za granicą

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą zabezpieczony polisą KUKE S.A.

Polisa zabezpiecza kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorców za granicą / akwizycji:

  • zabezpieczenie do 100% kwoty kredytu,
  • maksymalny termin spłaty kredytu w banku: do 10 lat,
  • spłata kredytu: w równych ratach kapitałowych płatnych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Zabezpieczenie ryzyka braku spłaty kredytu udzielanego inwestorowi lub podmiotowi zależnemu od inwestora (np. spółce celowej założonej w kraju inwestycji) na finansowanie nakładów ponoszonych na inwestycję bezpośrednią za granicą. Bezpośrednia inwestycja za granicą obejmuje w szczególności:

  • nabywanie zagranicznego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • prowadzenie przedsiębiorstwa za granicą;
  • dokonywanie i zwrot dopłat do kapitałów oraz udzielanie przez wspólników pożyczek (np. podporządkowanych);
  • nabywanie własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywach trwałych znajdujących się w kraju inwestycji w związku z prowadzonym za granicą przedsiębiorstwem.

Korzyści

Masz pytania dotyczące produktu?

Departament Finansowania Handlu

tradefinance@bnpparibas.pl

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.