Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje

udzielana przez BGK z Funduszu Gwarancji Kryzysowych

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej
Centra Biznesowe MSP

Gwarancja kryzysowa jest przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw odczuwających bezpośrednie lub pośrednie sutki wpływu na gospodarkę rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, nałożonych przez Unię Europejską i jej partnerów gospodarczych sankcji i wprowadzonych środków odwetowych, spełniających definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz:

 

  • nie mają zadłużenia przeterminowanego w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 3 000 zł lub nie miały takich zaległości na 1 lutego 2022 r. 
  • nie mają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS lub nie miały takich zaległości na 1 lutego 2022 r.
  • nie mają negatywnego wpisu w bankowym rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych, wykorzystywanych przez bank do oceny zdolności kredytowej
  • Objęcie kredytu Gwarancją Kryzysową jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.

KORZYŚCI GWARANCJI KRYZYSOWEJ BGK

 

Gwarancja kryzysowa może zabezpieczać kredyt obrotowy lub inwestycyjny przyczyniający się do poprawy płynności finansowej firmy.

W związku z tym, Gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, w tym m.in.:. 

  • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
  • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy;
  • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

 

Dowiedz się więcej

Zamów rozmowę z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

1W przypadku kredytów udzielonych w walucie obcej kwotę takiej gwarancji wyraża się w złotych, a wartość ustala się na podstawie kwoty kredytu w walucie obcej, przeliczonej na złote według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.