Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt inwestycyjny na zakup środka transportu

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

 

Finansowanie samochodów osobowych oraz małych samochodów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.

 

Korzyści

  • Kwota kredytu 500 000 zł
  • Oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku
  • Okres kredytowania nawet do 84 miesięcy
  • Kapitał i odsetki spłacane są w okresach miesięcznych w ratach malejących lub równych

 

Zabezpieczenie kredytu stanowi przewłaszczenie ułamkowej części środka transportu (samochodu) wraz z cesją z polisy ubezpieczenia AC pojazdu.


Finansujemy zakup następujących środków transportu

  • samochody osobowe oraz małe samochody dostawcze (dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3,5 tony)
  • samochody fabrycznie nowe oraz samochody używane zarejestrowane na terytorium RP.