Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

 

O KONCIE

 
Rachunek pomocniczy z atrakcyjnym oprocentowanie oraz ze swobodą dokonywania wypłat z rachunku w dowolnym czasie bez utraty odsetek.
  • atrakcyjne oprocentowanie – z 1,05% do 1,00%
  • im więcej srodków na rachunku firmowym tym wyższe oprocentowanie,
  • waluty: PLN, EUR, USD,
  • 0 zł za otwarcie,
  • wypłata środków bez utraty odsetek,
  • możliwość lokowania dowolnych kwot,
  • łatwy dostęp do środków za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Online, aplikacji Mobilny Bank, Centrum Obsługi Klienta oraz sieci oddziałów banku.