Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny dla Wymarzonego Konta non profit

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny dla Wymarzonego Konta Non-Profit

Dostępny wyłącznie dla form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa i kancelarie notarialne

  • atrakcyjne oprocentowanie - z 1,50% do 1,20%. - jest ono tym wyższe im więcej środków zgromadzisz na rachunku
  • rachunek rozliczeniowo-lokacyjny może być prowadzony w PLN
  • wypłata środków bez utraty odsetek
  • 0 PLN za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • możliwość lokowania dowolnych kwot.