Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Wymarzone konto dla biznesu non profit


Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.
 

Oferta skierowana jest do: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, szkół i przedszkoli publicznych, osób prawnych kościoła, nadleśnictw i kancelarii notarialnych.

 • 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego
 • 0 zł za prowadzenie rachunków pomocniczych
 • 0 zł za prowadzenie atrakcyjnie oprocentowanego rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego z nielimitowaną liczbą bezpłatnych przelewów wewnętrznych
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe w PLN, wykonane przez bankowość internetową lub Mobilny Bank z rachunku bieżącego lub pomocniczego,
 • 0 zł za wszystkie wypłaty w bankomatach sieci Euronet w kraju w PLN oraz za wszystkie wpłaty we wpłatomatach sieci Euronet zlokalizowanych w placówkach Banku w PLN.

OPROCENTOWANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH

RACHUNEK ROZLICZENIOWO-LOKACYJNY W PLN:

 • codzienne naliczanie odsetek
 • nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych z rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego na rachunek bieżący

LOKATY TERMINOWE:

 • długość trwania lokaty: 1, 2, 3, 6, 12 miesięcy
 • waluty: PLN, USD, EUR, GBP

Specjalna oferta lokat negocjowanych dostępna w Centrum Telefonicznym oraz w Oddziale.

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach rozliczniowo-lokacyjnych naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane.

DODATKOWE KORZYŚCI

Wraz z atrakcyjnymi warunkami dodatkowo zyskujesz:

 • BANKOWOŚĆ INTERNETOWA USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Online lub Online Biznes to łatwy, bezpieczny i szybki sposób zarządzania kontem przez Internet. To możliwość dokonywania szybkich płatności i przelewów; doładowania telefonu czy zamówienia karty.

 • MASSCOLLECT

MassCollect - płatności masowe. MassCollect jest usługą zaprojektowaną do przetwarzania wielu płatności przychodzących. W przypadku wspólnot, każdy lokator otrzymuje swój indywidualny numer rachunku, na który wpłaca czynsz i inne opłaty eksploatacyjne. Rozwiązanie to stworzone jest dla przyśpieszenia spływu należności firmy oraz jednoznacznej identyfikacji płatności. Usługa obsługiwana w Online Biznes.

 • FUNKCJA HOLDING

Funkcja Holding. Możliwość pobierania wyciągów w postaci jednego pliku dla wszystkich rachunków bieżących obsługiwanych przez danego administratora. Akceptowanie paczek przelewów zleconych z różnych wspólnot / jednostek w jednym miejscu bez konieczności przelogowania się na konto każdej wspólnoty/ jednostki oddzielnie. Pobieranie raportów płatności masowych dla wszystkich wspólnot obsługiwanych przez administratora w jednym miejscu. Usługa dostępna w Online Biznes.