Bank zmieniającego się świata
 

fundusze-inventum-tfi

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Na niniejszej stronie znajdują się ogłoszenia i informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych w likwidacji zamieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Likwidatorem funduszy inwestycyjnych jest Bank. W zakładce Reprezentacja znajdują się ogłoszenia i informacje z okresu, w którym bank reprezentował fundusze jako depozytariusz. Reprezentacja stanowiła następstwo wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI S.A. w dniu 7 października 2014 roku.

REPREZENTACJA

W zakładce Reprezentacja znajdują się ogłoszenia i informacje z okresu, w którym bank reprezentował fundusze jako depozytariusz. Reprezentacja stanowiła następstwo wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo w dniu 7 października 2014 roku.

Atlas FIZ AN
 
ATLAS FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
ATLAS FIZ AN Sprostowanie ogłoszenia o z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
ATLAS FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
ATLAS FIZ AN Ogłoszenie z dnia 5.12.2014 o zmianie statutu
Budizol FIZ AN
 
BUDIZOL FIZ AN w likwdiacji Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
BUDIZOL FIZ AN w likwidacji Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
Conerga greenEnergy FIZ AN
 
Conerga greenEnergy FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
Conerga greenEnergy FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
Conerga greenEnergy FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie stautu
 
CONERGA GREENENERGY Ogłoszenie z dnia 22.12.2014 o zmianie statutu
Eternity Capital FIZ AN
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Ogłoszenie z dnia 5.01.2015 o zminie statutu
Idea3 FIZ AN
 
Ogloszenie nr 2 w sprawie zmiany terminu zakonczenia likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji
 
Ogloszenie nr 1 w sprawie zmiany terminu zakonczenia likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji na dzień 8 lipca 2021 roku
Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji na dzień 8 stycznia 2021 roku
Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu
 
Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji na dzień 8 lipca 2020 roku
Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu
 
Ogłoszenie nr 1 z dnia 19.08.2020 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 z dnia 19.08.2020 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.01.2020)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.07.2019)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.01.2019)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.07.2018)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.01.2018)
 
IDEA 3 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
IDEA 3 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
IDEA 3 FIZ AN w likwidacji Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 20.11.2014
 
IDEA 3 FIZ AN WAN na Ci na dzień 31.12.2014
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 12.01.2015 o otwarciu likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji 26.01.2015
 
IDEA 3 FIZ AN. Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji z dnia 9.02.2015
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 26.05.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 30.07.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 4.07.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 4.07.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 3.01.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 3.01.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 11.08.2017 o zwołaniu ZI
Inventum 1 FIZ AN
 
INVENTUM 1 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 1 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 1 FIZ AN Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 5.01.2015
Inventum 2 FIZ AN
 
INVENTUM 2 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 2 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 2 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 2 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji z dnia 10.12.2014
 
INVENTUM 2 FIZ AN Drugie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji z dnia 24.12.2014
 
INVENTUM 2 FIZ AN Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji z dnia 7.01.2015
 
INVENTUM 2 FIZ AN Pierwsze ogloszenie z dnia 16.04.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM 2 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 16.04.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
Inventum 5 FIZ AN
 
INVENTUM 5 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 5 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014. ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 5 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 5 FIZ AN Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 31.12.2014
Inventum 12 FIZ AN
 
INVENTUM 12 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 12 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 12 FIZ AN Ogłosznie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 12 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 5.12.2014o zmianie statutu
Inventum 14 FIZ AN
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 31.10.2014
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014. o zmianie statutu
 
INVENTUM 14 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmiane statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 14 Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 28.11.2014
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 31.12.2014
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 7.01.2015 o zmianie statutu
Inventum 20 FIZ AN
 
INVENTUM 20 FIZ AN WAN na CI na dzień 31.10.2014
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 28.11.14
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie na WAN na CI na 31.12.2014
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 7.01.2015 o zmianie statutu
Inventum Y FIZ AN
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM Y FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 30.11.2014
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na dzien 31.03.2015
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 30.06.2015
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie z dnia 2.07.2015 o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów
 
INVENTUM Y FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 17.07.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 17.07.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na dzień 31.12.2015
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 31.03.2016
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 30.09.2016
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie z dnia 18.01.2017 o zmianie statutu
 
INVENTUM Y FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 17.03.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y Drugie ogłoszenie z dnia 17.03.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Pierwsze ogłoszenie z dnia 16.09.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Drugie ogłoszenie z dnia 16.09.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN PIERWSZE OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI Z DNIA 17 MARCA 2018 ROKU
 
INVENTUM Y FIZ AN DRUGIE OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI Z DNIA 17 MARCA 2018 ROKU
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 30.03.2018
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 29.12.2017
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 29.06.2018
Informacje półroczne
 
(1)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2014
 
(2)Inventum Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2015
 
(3)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2015
 
(4)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2016
 
(5)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2016
 
(6)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2017
 
(7)Inventum Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2017
 
(8)Inventum Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2018
KFC FIZ AN
 
KFC FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
KFC FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
KFC FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
KFC FIZ AN Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 9.12.2014
Trójka FIZ AN
 
Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu TRÓJKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

 
Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu TRÓJKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

 
Komunikat o dokonaniu wyceny aktywów funduszu TRÓJKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
Ogłoszenie nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
Komunikat o dokonaniu wyceny aktywów funduszu TRÓJKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji.
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

 
Ogłoszenie o wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.03.2020 r. funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie o wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.12.2019 r. funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie o wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.09.2019 r. funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
Ogłoszenie nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja pólroczna o stanie likwidacji funduszu na dzień 29.10.2014
 
TRÓJKA FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na dzień 31.12.14
 
TRÓJKA FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na 31.03.2015
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.04.2015
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 15.10.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 15.10.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.04.2016
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 14.10.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 14.10.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 15.04.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 15.04.2017o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 5.10.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 5.10.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
Trójka FIZ AN Drugie ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
Trójka FIZ AN Pierwsze ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.10.2017-29.04.2018)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.04.2017-29.10.2016)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.04.2017-29.10.2017)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.05.2018 na dzień 29.10.2018)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.10.2016-29.04.2017)

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.06.2015PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.09.2015 PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.12.2015PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 31.03.2016PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.06.2016PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.09.2016PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.12.2016PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 31.03.2017PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.06.2017PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.09.2017PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.12.2017PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.03.2018PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.06.2018PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 28.09.2018PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 31.12.2018PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.03.2019PobierzOtwiera się w nowym oknie.

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 28.06.2019PobierzOtwiera się w nowym oknie.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand