Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Na niniejszej stronie znajdują się ogłoszenia i informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych w likwidacji zamieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Likwidatorem funduszy inwestycyjnych jest Bank. W zakładce Reprezentacja znajdują się ogłoszenia i informacje z okresu, w którym bank reprezentował fundusze jako depozytariusz. Reprezentacja stanowiła następstwo wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI S.A. w dniu 7 października 2014 roku.

 

REPREZENTACJA

W zakładce Reprezentacja znajdują się ogłoszenia i informacje z okresu, w którym bank reprezentował fundusze jako depozytariusz. Reprezentacja stanowiła następstwo wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo w dniu 7 października 2014 roku.