Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

KOMUNIKAT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. O ZAKOŃCZENIU PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTANTA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności SATURN Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy od daty cofnięcia towarzystwu funduszy inwestycyjnych depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom. Bank informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. upłynął termin pełnienia funkcji reprezentanta przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dla funduszy inwestycyjnych, dla których Bank pełnił funkcję depozytariusza na moment cofnięcia zezwolenia dla SATURN Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.W związku z nieprzejęciem zarządzania przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w ww. terminie fundusze: − InMedica FIZ, − Corvus FIZAN, − Enigma FIZAN, − Saturn Dynamiczny FIZ, − Stability Fund 17 FIZAN, − Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ ulegną rozwiązaniu po przeprowadzeniu procesu likwidacji funduszy.

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom.

W zawiązku z nieprzejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo w powyższym terminie fundusze ulegają rozwiązaniu, zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl.

Aria Nieruchomościowo- Pożyczkowy FIZ AN w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Aria Nieruchomościowo-Pożyczkowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Aria Nieruchomościowo-Pożyczkowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Avia Capital I FIZ AN w liwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Centauris 4 NS FIZ w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Centauris 4 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Centauris 4 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Centauris Windykacji NS FIZ

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu CENTAURIS WINDYKACJI Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Niniejszym, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w treści ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu CENTAURIS WINDYKACJI Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Omyłka polegała na błędnym wskazaniu daty sporządzenia aktu notarialnego.

Prawidłowa treść to: „udokumentowanej Aktem Notarialnym z dnia 17 marca 2020 r.”.

 

Data Tytuł Pobierz dokument
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu CENTAURIS WINDYKACJI Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu CENTAURIS WINDYKACJI Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
18/11/2019

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Centauris Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Centauris Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
15/11/2019

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Centauris Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Centauris Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Centauris Windykacji NS FIZ

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Centauris Windykacji NS FIZ
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Corvus FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
7/08/2020

20190925 Informacja o WAN/CI

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

20190925 Informacja o WAN/CI
4/06/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 21.05.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 21.05.2020 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Corvus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Corvus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
07/01/2020

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Corvus FIZ AN w likwidacji

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Corvus FIZ AN w likwidacji
19/12/2019

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Corvus FIZ AN w likwidacji

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Corvus FIZ AN w likwidacji
05/12/2019

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Corvus FIZ AN w likwidacji

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Corvus FIZ AN w likwidacji
26/11/2019

Informacja o przyczynie rozwiązania Funduszu Corvus FIZ AN

Informacja o przyczynie rozwiązania Funduszu Corvus FIZ AN
01/10/2019

Corvus  Ogłoszenie zmiana statutu - depozytariusz

CORVUS Ogłoszenie zmiana statutu - depozytariusz
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Corvus FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Corvus FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Debito NS FIZ

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu DEBITO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Niniejszym, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w treści ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu DEBITO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Omyłka polegała na błędnym wskazaniu daty sporządzenia aktu notarialnego.

Prawidłowa treść to: „udokumentowanej Aktem Notarialnym z dnia 17 marca 2020 r.”.

 

Data Tytuł Pobierz dokument
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu DEBITO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu DEBITO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
15/11/2019

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
8/11/2019

Ogłoszenie o zmianie treści Statutu Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniętegoZ

Ogłoszenie o zmianie treści Statutu Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Debito NS FIZ

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Debito NS FIZ
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
InMedica FIZ w likwidacji

   

Data Tytuł Pobierz dokument
21/08/2020

20191112 Informacja o WAN/CI

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

20191112 Informacja o WAN/CI
10/08/2020

20190930 Informacja o WAN/CI

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

20190930 Informacja o WAN/CI
28/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji InMedica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 21.05.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji InMedica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 21.05.2020 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu INMEDICA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu INMEDICA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji
07/01/2020

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji InMedica FIZ w likwidacji

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji InMedica FIZ w likwidacji
19/12/2019

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji InMedica FIZ w likwidacji

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji InMedica FIZ w likwidacji
05/12/2019

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji InMedica FIZ w likwidacji

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji InMedica FIZ w likwidacji
26/11/2019

Informacja o przyczynie rozwiązania INMEDICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Informacja o przyczynie rozwiązania INMEDICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu INMEDICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu INMEDICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych InMedica FIZ

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych InMedica FIZ
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
INVENTUM 14 FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
28/07/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
16/07/2020

20200620 informacja o WAN/CI

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

: 20200620 informacja o WAN/CI
16/06/2020

Informacja o sprostowaniu zmian w Statucie INVENTUM 14 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Informacja o sprostowaniu zmian w Statucie INVENTUM 14 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
03/03/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 01.01.2020 roku

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 01.01.2020 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu INVENTUM 14 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu INVENTUM 14 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

OGŁOSZENIE NR 2

 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU INVENTUM 14 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI ​

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na
wykonywanie działalności likwidatorem INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty
zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 02 stycznia 2020 r. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 02.01.2020 r. jest
niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r.
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie
po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie
określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane
w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku
bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi
adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 


OGŁOSZENIE NR 1

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU INVENTUM 14 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na
wykonywanie działalności likwidatorem INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych
w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji
Funduszu z dnia 02 stycznia 2020 r. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 02.01.2020 r. jest
niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r.
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie
po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie
określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane
w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku
bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi
adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

 


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
INVENTUM 20 FIZ AN w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
21/08/2020

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Inventum 20 FIZ AN w likwidacji

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Inventum 20 FIZ AN w likwidacji
21/08/2020

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Inventum 20 FIZ AN w likwidacji

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Inventum 20 FIZ AN w likwidacji
04/08/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 20 FIZ AN w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 20 FIZ AN w likwidacji
04/08/2020

20200622 Informacja o WAN/CI

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

20200622 Informacja o WAN/CI
03/03/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 01.01.2020 roku

Informacja półroczna o stanie likwidacji INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 01.01.2020 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Inventum 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Inventum 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
MEDFUND FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu MEDFUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu MEDFUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

OGŁOSZENIE NR 2 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MEDFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Medfund Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych  w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 1 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MEDFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Medfund Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych  w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31 grudnia 2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


 
OGŁOSZENIE NR 2
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MEDFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Medfund Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 października 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.10.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
 
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
 
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
 

 

 OGŁOSZENIE

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MEDFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Medfund Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 października 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31 października 2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
 
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
 
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
 
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
 

Warszawa, dnia 11 października 2019 r.

 

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI FUNDUSZU
MEDFUND FIZ AN W LIKWIDACJI
 
Działając w imieniu BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), na podstawie §11 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji Funduszy Inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz. U. 114, poz. 963), niniejszym przekazuje informację półroczną na dzień 3 października 2019 r. dotyczącą likwidacji Funduszu MEDFUND FIZ AN w likwidacji (dalej: „Fundusz”),
 
1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu: 0
2) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: -12,72 zł;
3) suma zobowiązań ogółem: 381 044,99 zł;
4) suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 338,50 zł;
5) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 381 044,99 zł;
6) poniesione koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie wypłacone Likwidatorowi
w danym miesiącu, w podziale na poniesione przez Fundusz lub Towarzystwo: 0,00 zł
 

 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Momentum Trendów Światowych FIZ w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Momentum Trendów Światowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Momentum Trendów Światowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Moorgrove Family FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
05/08/2020

20200801_Informacja półroczna o stanie likwidacji MOORGROVE FAMILY

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

20200801_INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI MOORGROVE FAMILY
20/02/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Moorgrove Family Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Informacja półroczna o stanie likwidacji MOORGROVE FAMILY FunduszInwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Moorgrove Family Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Moorgrove Family Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

OGŁOSZENIE NR 2 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MOORGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 1 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MOORGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 2

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MOORGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 05.11.2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 05.11.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.

 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU MOORGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 05.11.2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 05.11.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie
określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane
w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 


Warszawa, dnia 25 września 2019 r.

OGŁOSZENIE NR 2
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 r. O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU MOORGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, niniejszym ogłasza:

o otwarciu likwidacji funduszu Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”)

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z par. 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu. Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 1 sierpnia 2019 r.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłoszenia Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

 • zbyciu aktywów Funduszu,
 • ściągnięciu należności Funduszu,
 • zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
 • umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.

 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 5 listopada 2019 r.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 5 listopada 2019 r.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 5 listopada 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 


Warszawa, dnia 25 września 2019 r.

OGŁOSZENIE NR 3
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 r. O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU MOORGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, niniejszym ogłasza:

o otwarciu likwidacji funduszu Moorgrove Family Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”)

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z par. 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu. Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 1 sierpnia 2019 r.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłoszenia Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

 • zbyciu aktywów Funduszu,
 • ściągnięciu należności Funduszu,
 • zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
 • umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.

 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 5 listopada 2019 r.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 5 listopada 2019 r.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 5 listopada 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

 


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 


NCI Development FIZ AN

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w treści ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Omyłka polegała na błędnym wskazaniu daty sporządzenia aktu notarialnego.

Prawidłowa treść to: „udokumentowanej Aktem Notarialnym z dnia 17 marca 2020 r.”.

 

Data Tytuł Pobierz dokument
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
18/11/2019

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu NCI DEVELOPMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu NCI DEVELOPMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
10/10/2019

Ogłoszenie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu NCI DEVELOPMENT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych NCI Development FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych NCI Development FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
OSTINATO FUND FIZ AN
Data Tytuł Pobierz dokument
18/11/2019

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
16/10/2019

Korekta ogłoszenia z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Korekta ogłoszenia z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych/a>
10/10/2019

Ogłoszenie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu OSTINATO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych OSTINATO FUND FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych OSTINATO FUND FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Pandora NS FIZ w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu PANDORA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu PANDORA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
ProCapital FIZ AN w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu ProCapital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu ProCapital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Red Buffalo FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
22/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.03.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.09.2020 roku
21/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.09.2019 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 26.09.2019 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Red Buffalo Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Red Buffalo Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji
 

OGŁOSZENIE NR 2 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU RED BUFFALO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności Likwidatorem Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu  z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 1 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU RED BUFFALO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności Likwidatorem Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu  z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30.06.2021 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 2

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU RED BUFFALO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności Likwidatorem Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 października 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.10.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
 
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
 
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
 
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU RED BUFFALO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności Likwidatorem Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 października 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.10.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
 
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
 
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
 
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 


 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
S1 FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
22/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 04.03.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 04.03.2020 roku
21/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 04.09.2019 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 04.09.2019 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

 

Ogłoszenie nr 4 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 418 918 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej Funduszem), reprezentujący Fundusz zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu było podjęcie uchwały o likwidacji Funduszu przez Zgromadzenie Inwestorów. Otwarcie likwidacji nastąpiło  z dniem 4 marca 2019 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W związku z niedokonaniem zaspokojenia wierzycieli Funduszu  wyznacza się nowa datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114,  poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest drugim z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

 


 

Ogłoszenie nr 3 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 418 918 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej Funduszem), reprezentujący Fundusz zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu było podjęcie uchwały o likwidacji Funduszu przez Zgromadzenie Inwestorów. Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 4 marca 2019 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W związku z niedokonaniem zaspokojenia wierzycieli Funduszu wyznacza się nowa datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114,  poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

 


 

OGŁOSZENIE NR 2

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU S1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 12 listopada 2019 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 12.11.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

- zbyciu aktywów Funduszu,

- ściągnięciu należności Funduszu,

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2020 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.


 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU S1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 12 listopada 2019 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 12.11.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

- zbyciu aktywów Funduszu,

- ściągnięciu należności Funduszu,

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 30 czerwca 2020 r.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.


 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
4/06/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 21.05.2020 roku

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 21.05.2020 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Saturn Dynamiczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Saturn Dynamiczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji
07/01/2020

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji
19/12/2019

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji
05/12/2019

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Dynamiczny FIZ w likwidacji
26/11/2019

Informacja o przyczynie rozwiązania Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Informacja o przyczynie rozwiązania Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
10/10/2019

Ogłoszenie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Saturn Dynamiczny FIZ

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Saturn Dynamiczny FIZ
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
29/07/2020

Sprostowanie trzciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji

Sprostowanie trzeciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
29/07/2020

Sprostowanie drugiego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji

Sprostowanie drugiego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
29/07/2020

Sprostowanie pierwszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji

Sprostowanie pierwszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
26/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Saturn Globalny Stabilnego Dochodu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Saturn Globalny Stabilnego Dochodu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji
07/01/2020

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
19/12/2019

Drugi ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji

Drugi ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
19/12/2019

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ w likwidacji
26/11/2019

Informacja o przyczynie rozwiązania Funduszu SATURN Globalny Stabilnego Dochodu

Informacja o przyczynie rozwiązania Funduszu SATURN Globalny Stabilnego Dochodu
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu SATURN Globalny Stabilnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu SATURN Globalny Stabilnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Saturn Stabilny FIZ w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
16/06/2020

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie treści Statutu SATURN Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie treści Statutu SATURN Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Sovereign 1 FIZ AN
Data Tytuł Pobierz dokument
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu SOVEREIGN 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu SOVEREIGN 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu SOVEREIGN 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu SOVEREIGN 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
20/11/2019

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
30/08/2019

Ogłoszenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Sovereign 1 FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Sovereign 1 FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Sovereign 3 FIZ AN
Data Tytuł Pobierz dokument
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu SOVEREIGN 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu SOVEREIGN 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
20/11/2019

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
30/08/2019

Ogłoszenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie treści Statutu Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Sovereign 3 FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Sovereign 3 FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Sputnik 1 FIZ AN w likwidacji

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

Data Tytuł Pobierz dokument
29/07/2020

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
29/07/2020

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
28/07/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
03/03/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 01.01.2020 roku

Informacja półroczna o stanie likwidacji Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 01.01.2020 roku
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Sputnik 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Sputnik 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
31/07/2020

Sprostowanie trzeciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji

Sprostowanie trzeciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji
31/07/2020

Sprostowanie drugiego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji

Sprostowanie drugiego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Stability Fund 17 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Stability Fund 17 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
07/01/2020

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji
19/12/2019

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji
05/12/2019

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stability Fund 17 FIZ AN w likwidacji
26/11/2019

Informacja o przyczynie rozwiązania Funduszu Stability Fund 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Informacja o przyczynie rozwiązania Funduszu Stability Fund 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Stability Fund 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu Stability Fund 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Stability Fund 17 FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Stability Fund 17 FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn
Stabilny Hipoteczny NS FIZ w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
20/05/2020

Informacja półroczna o stanie likwidacji Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Informacja półroczna o stanie likwidacji Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
10/01/2020

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie treści Statutu Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

OGŁOSZENIE NR 2 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU STABILNY HIPOTECZNY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2020 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 1 

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU STABILNY HIPOTECZNY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień  31 grudnia 2020 r. 

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31.12.2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po: 

- zbyciu aktywów Funduszu, 

- ściągnięciu należności Funduszu, 

- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 

- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem. 

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2020 r. 

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu. 

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego. 


OGŁOSZENIE NR 2
W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU STABILNY HIPOTECZNY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 29 sierpnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 29 sierpnia 2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 


Warszawa, dnia 02 października 2019 r.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2019 r. W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU STABILNY HIPOTECZNY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), będący na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. o cofnięciu Saturn TFI SA zezwolenia na wykonywanie działalności likwidatorem Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 29 sierpnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 29 sierpnia 2019 r. jest niedokonanie zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
- zbyciu aktywów Funduszu,
- ściągnięciu należności Funduszu,
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2019 r.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot . Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. – FUNDUSZE SATURN TFI W LIKWIDACJI

DECYZJA KNF Z 20.08.2019 DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SATURN TFI S.A.

 

20 sierpnia 2019 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A., będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W związku z powyższym Depozytariusz z chwilą ogłoszenia decyzji UKNF z dnia 20.08.2019 r. stał się Likwidatorem wszystkich funduszy, dla których przed odbiorem licencji funkcję Likwidatora pełniło Towarzystwo.

 1. AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 2. Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 4. INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 5. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 6. Momentum Trendów Światowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 7. PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 9. Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 10. S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 11. SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 12. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 13. Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 14. ARIA Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 15. MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
UNIDE FIZ AN

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w treści ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Omyłka polegała na błędnym wskazaniu daty sporządzenia aktu notarialnego.

Prawidłowa treść to: „udokumentowanej Aktem Notarialnym z dnia 17 marca 2020 r.”.

 

Data Tytuł Pobierz dokument
19/03/2020

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie Statutu UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
18/11/2019

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie treści Statutu UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
30/10/2019

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie treści Statutu UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
20/09/2019

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych UNIDE FIZ AN

Komunikat w sprawie składania NOWYCH zadań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych UNIDE FIZ AN
20/09/2019

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

Formularz żądania wykupów Certfikatów Inwestycyjnych - Fundusze Saturn

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń