Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

KOMUNIKAT O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

 

W dniu 17 maja 2023 roku Zarząd Ipopema TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając na podstawie art. 40 ust. 2 statutu Funduszu, podjął uchwałę w sprawie rozwiązania IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: „Fundusz”) i otwarcia jego likwidacji z dniem 28 sierpnia 2023r.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa”) w zw. z § 40 ust. 5 statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Bank”), jako depozytariusz Funduszu. Zgodnie z art. 249 ust. 1 Ustawy likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Bankowi jako likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem. Dla uczestników Funduszu został stworzony specjalny adres mailowy:
Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.