Oferta

Nazwa banku

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546. Kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 PLN w całości wpłacony.

akcjonariat

Struktura akcjonariatu Banku z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na 26 listopada 2018 roku

 

Nazwa podmiotu

         Liczba                akcji  

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu

%udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS łącznie:

130 850 464

88,76%

130 850 464

88,76%

BNP Paribas bezpośrednio

95 360 238

64,69%

95 360 238

64,69%

BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio

35 490 226

24,07%

35 490 226

24,07%

Pozostali

16 568 454

11,24%

16 568 454

11,24%

Razem

147 418 918

100,00%

147 418 918

100,00%

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem
 • Kontakt listowny lub telefoniczny:

   

  BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
  Strona internetowa: www.bnpparibas.pl
  Telefon: +48 22 801 321 123
  +48 22 134 00 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

   

  Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Adres: ul. Twarda 18, 00–105 Warszawa
  Strona internetowa: www.bnpparibas.pl
  Telefon: +48 22 56 69 700

   

 • formularz kontaktowy na stronie internetowej www.bnpparibas.pl
 • kontakt osobisty w oddziałach Banku: lista oddziałów jest zamieszczona na stronie internetowej www.bnpparibas.pl
Język, w którym Klient może się kontaktować z Bankiem i w którym będą mu przekazywane informacje oraz dokumenty

Językiem komunikacji Banku z Klientem jest język polski. W tym języku Bank:

 • sporządza i zawiera z Klientem umowę,
 • sporządza i przekazuje Klientowi inne dokumenty i informacje dotyczące oferowanych instrumentów finansowych i określonych usług inwestycyjnych – w szczególności regulaminy.

 

W niektórych przypadkach, o ile jest to zgodne z ustaleniami Banku i Klienta, Bank może sporządzić i zawrzeć umowę oraz przekazać Klientowi dokumenty, o których mowa powyżej dodatkowo w języku angielskim, przy czym polska wersja językowa jest wiążąca.

Oświadczenie potwierdzające, że Bank posiada zezwolenie na działalność maklerską i działalność powierniczą oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie posiada zezwolenie na prowadzenie:

 1. działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) numer KPWiG-4021-18/2001-6027 z dnia 7 sierpnia 2001 r.,
 2. działalności powierniczej na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) numer KPWiG -4051-1/2002 z dnia 14 maja 2002 r.,
 3. działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFL/404/10/34/1/4/10/KK z dnia 14 września 2010 r.,
 4. działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DRK/WL/404/3/20/14/15/1 z dnia 10 czerwca 2014 r. udzielonej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nazwa organu nadzoru wydającego zezwolenie:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)
ul. Piękna 20, 00-549
tel. +48 22 332 66 00.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń