Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Szukasz informacji o zmianach w Twoim Limicie Odnawialnym Allegro?
Szczegóły znajdziesz tutaj.

Szukasz informacji w związku z otrzymaną korespondencją dotyczącą potwierdzania i aktualizacji danych?
Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcę zastrzec kartę Banku BNP Paribas S.A.
Potrzebuję pomocy w obsłudze
Jestem zainteresowany nowym produktem

Kartę Banku BNP Paribas S.A. możesz zastrzec:

Samodzielnie w bankowości GOonline lub GOmobile
Zaloguj
W oddziale Banku BNP Paribas S.A.
Znajdź oddział
Kontaktując się z naszą infolinią
Kontakt

Czy jesteś Klientem indywidualnym czy firmowym?

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą

Którym produktem jesteś zainteresowany?

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Gdzie sprawdzić kwotę dostępnych środków na koncie?

  Kwotę dostępnych środków możesz sprawdzić w:

  • bankowości internetowej GOonline w zakładce „Start” lub w zakładce „Moje finanse” - dodatkowo w tej zakładce widoczne jest również saldo rachunku,
  • aplikacji mobilnej GOmobile, w zakładce „Start” lub w zakładce „Finanse”.

  Dostępne środki to kwota dostępnych środków możliwych do wykorzystania. Uwzględnia ona blokady np. z tytułu płatności kartą wydaną do konta (za zakupy lub wypłatę gotówki z bankomatu).

 • Gdzie sprawdzić historię rachunku?

  Historię rachunku możesz zweryfikować w:

  • bankowości internetowej GOonline w zakładce „Historia”,
  • aplikacji mobilnej GOmobile w zakładce „Finanse” wybierając właściwy rachunek, następnie opcję „Historia”.

   

  W wynikach wyszukiwania można nałożyć filtry według danego rachunku lub okresu.

 • Jak wykonać samodzielnie przelew z konta?

  Przelew z własnego konta możesz wykonać w:

  • bankowości internetowej GOonline w zakładce „Przelewy”,
  • aplikacji mobilnej GOmobile w zakładce „Płatności”.

   

  Koszty związane ze zlecaniem przelewów sprawdzisz w Taryfie Prowizji i Opłat dostępnej tutaj.

 • Czym spowodowane są blokady na koncie? Dlaczego nie mogę korzystać z mojego konta?

  Blokady widoczne na koncie mogą być wynikiem:

  • niezaksięgowanych transakcji, (płatności kartą księgowane są do 30 dni kalendarzowych od daty realizacji),
  • wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku zaległości,
  • zajęcia egzekucyjnego (informację o ewentualnym zajęciu znajdziesz w bankowości internetowej GOonline w zakładce Moje Finanse > Konta).
 • Kursy walut

  Tabelę z kursami walut sprawdzisz tutaj.

 • Opłaty i prowizje

  Informacje na temat opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

 • Co zrobić w przypadku śmierci właściciela rachunku?

  W przypadku śmierci właściciela współwłaściciel lub spadkobiercy udają się do oddziału banku.
  Prosimy o zabranie aktu zgonu właściciela rachunku.

 • W jaki sposób mogę zrezygnować z konta osobistego?

  Rezygnację z konta osobistego możesz złożyć:

  • osobiście w oddziale naszego banku - lista oddziałów dostępna jest tutaj,
  • pisemnie wysyłając rezygnację na adres korespondencyjny banku - ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa,
  • telefonicznie - numery dostępne są tutaj.

   

  Jeśli składasz rezygnację, wysyłając ją na adres korespondencyjny banku, pismo w tej sprawie powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer konta, numer PESEL i podpis zgodny z wzorem podpisów złożonym w banku.

 • W jakich godzinach księgujemy przelewy?
  1. Przelewy przychodzące wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank BNP Paribas) księgowane są na bieżąco (jeżeli zostały złożone przed godziną 20:00) lub z datą najbliższego dnia roboczego (jeżeli zostały złożone po godzinie 20:00, w sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny).

  2. Przelewy przychodzące zewnętrzne (krajowe) księgowane są w dni robocze zgodnie z ustalonymi godzinami sesji systemu rozliczeniowego ELIXIR:
  • I sesja - w godzinach od 11:00 do 12:00,
  • II sesja - w godzinach od 15:00 do 15:30,
  • III sesja – 17:30 do 18:00.

   

  1. Przelewy wychodzące zewnętrzne (krajowe) są księgowane zgodnie z sesjami wychodzącymi (księgowanie w dni robocze):
  • I sesja 8:00,
  • II sesja 11:45,
  • III sesja 14:15.

   

  1. Przelewy przychodzące zewnętrzne (zagraniczne):
  • w przypadku przelewów zagranicznych nie obowiązują określone godziny sesji (jak w przypadku ELIXIR). Przychodzące przelewy zagraniczne księgowane są na bieżąco, do godziny 18:00,
  • przelewy, które wpłyną do banku po godzinie 18:00 księgowane są następnego dnia roboczego.

   

  Godzina księgowania nie jest równoznaczna z datą realizacji, która może być różna w zależności od wybranej waluty/opcji przelewu.

   

  1. Przelewy wychodzące zewnętrzne (zagraniczne):

   

  Nie obowiązują określone godziny sesji. Księgowane są na bieżąco, do godziny 15:00.

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Jak zalogować się do bankowości GOonline?

  W celu zalogowania się do systemu bankowości internetowej GOonline należy użyć loginu nadanego do GOonline lub Pl@net oraz potwierdzić swoją tożsamość zdefiniowaną metodą logowania.

  W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem – potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

  Aby zobaczyć instrukcje wideo jak dokonać logowania przejdź tutaj.

 • Jak aktywować bankowość internetową GOonline?
  1. Wpisz dotychczasowy login na pierwszej stronie logowania i przejdź dalej.
  2. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny. Podczas aktywacji Bank wyśle na numer telefonu wskazany do otrzymywania Kodów SMS jednorazowy kod autoryzacyjny. Po wpisaniu kodu przejdź dalej i wybierz sposób w jaki będziesz się logował do GOonline. Do wyboru masz hasło tradycyjne lub hasło maskowane.
  3. Ustaw hasło. System podpowie czy hasło spełnia zasady bezpieczeństwa.
  4. Zostaniesz poinformowany o pomyślnie zakończonej aktywacji. Możesz przejść do logowania


  Podczas drugiego i kolejnych logowań podaj login oraz potwierdź swoją tożsamość metodą wybraną podczas pierwszego logowania. W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj.  poza aktualnym hasłem – potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

 • Jak odblokować samodzielnie dostęp do Bankowości GOonline?

  Samodzielne odblokowanie konta polega na zrestartowaniu hasła. Na stronie do logowania należy wybrać opcję „Problem z logowaniem” znajdującą się poniżej miejsca do wpisania loginu lub hasła. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją.

 • Gdzie jest dostępny login do Bankowości Internetowej i Mobilnej?

  Zarówno login do Bankowości Internetowej, jak i Mobilnej dostępny jest w dokumentacji wydawanej przy podpisywaniu umowy. Dodatkowo można uzyskać go w oddziale naszego banku – lista oddziałów znajduje się tutaj.

 • Skąd pobrać aplikację mobilną?

  Nasza aplikacja mobilna GOmobile dostępna jest na telefony z systemami Android (w wersjach od 5.0) i iOS (w wersjach od 11.0). Pobierz ją już teraz a więcej informacji odnośnie aplikacji dostępne jest tutaj.

 • Jaki jest kod SWIFT?

  Kod SWIFT Banku BNP Paribas S.A. to: PPABPLPKXXX.

 • Jak włączyć powiadomienia w GOmobile? (informacje o obciążeniach/uznaniach rachunku i transakcje kartą)

  Aby włączyć powiadomienia na urządzeniu z zainstalowaną aplikacją GOmobile należy zalogować się do aplikacji, wybrać zakładkę „WIĘCEJ”, następnie wybrać opcję „Więcej ustawień”„Powiadomienia”. Tam odnajdziemy opcję uruchomienia powiadomień na naszym urządzeniu.

 • Do jakiej kwoty można wykonywać transakcje BLIK?

  Maksymalne limity dzienne transakcji BLIK:

  dla transakcji BLIK w terminalach płatniczych: 500 zł

  dla transakcji BLIK internetowych: 5000 zł 

  dla wypłat BLIK z bankomatów: 2000 zł.

 • Jakie są limity kwotowe dla przelewów w GOmobile?

  Limit dzienny dla pojedynczej transakcji zlecanej za pośrednictwem aplikacji mobilnej wynosi 5000 PLN.

  Limit dzienny dla pojedynczej transakcji w przypadku przelewów zdefiniowanych autoryzowanych bez logowania nie może przekroczyć 1 000 PLN.

  Maksymalny limit dzienny nie może przekroczyć 10 000 PLN.

 • Jaki jest limit ilościowy dla transakcji BLIK?

  W aplikacji mobilnej uruchamianej bez użycia Kodu PIN dla aplikacji mobilnej – 3, a z użyciem kodu PIN - bez limitu.

 • Czy można zwiększyć / zmniejszyć limity kwotowe BLIK?

  Nie, limity kwotowe nie podlegają zmianie.

 • Czy można zmienić limity kwotowe przelewów?

  Tak, można zmniejszyć limity dla transakcji w bankowości GOonline w zakładce Profil Osobisty ->Transakcje.

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Jaki jest termin dostarczenia zamówionej karty?

  Karta płatnicza jest dostarczana przesyłką pocztową na adres korespondencyjny w terminie do 14 dni roboczych.
  Możesz zamówić kartę w trybie przyśpieszonym –przesyłką kurierską, dyspozycja jest jednak płatna zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat - dostępną tutaj.

 • Jak aktywować kartę i nadać jej PIN?

  W celu aktywacji karty i nadania jej PIN należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • w bankowości internetowej GOonline

  Zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu: Moje Finanse > Karty > Aktywuj > Nadaj PIN

   

  • w aplikacji mobilnej GOmobile

  Zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Finanse > Karty > Aktywuj > Zmień PIN

   

  • w Centrum Telefonicznym

  Zadzwoń pod numer (22) 134 00 00 lub +48 500 990 500 (opłata za połączenie według cennika operatora)

   

  W celu aktualizacji nowego PIN-u na karcie, pierwszą operację po jego nadaniu najlepiej wykonać poprzez umieszczenie karty w terminalu lub dokonując transakcji w bankomacie (np. sprawdzenie salda lub wypłata gotówki).

 • Jak zmienić PIN do karty?

  PIN do karty możesz zmienić wybierając jedną z poniższych opcji:

  • w bankowości internetowej GOonline

  Zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu: Moje Finanse > Karty > Szczegóły> Zmień PIN

   

  • w aplikacji mobilnej GOmobile

  Zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Finanse > Karty > Zmień PIN

   

  • w Centrum Telefonicznym

  Zadzwoń pod numer (22) 134 00 00 lub +48 500 990 500 (opłata za połączenie według cennika operatora)

   

  W celu aktualizacji nowego PIN-u na karcie, pierwszą operację po jego nadaniu najlepiej wykonać poprzez umieszczenie karty w terminalu lub dokonując transakcji w bankomacie (np. sprawdzenie salda lub wypłata gotówki).

 • Czy do karty wznowionej należy nadać nowy PIN?

  Karta wznowiona posiada PIN taki sam jak do poprzedniej karty.

 • W jaki sposób można aktywować wznowioną kartę?

  Kartę wznowioną można aktywować:

  • podczas zakupów - włóż kartę do terminala i wpisz PIN
  • w aplikacji mobilnej GOmobile

  zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Finanse > Karty > Aktywuj

  • w bankowości internetowej GOonline

  zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu: Moje Finanse > Karty > Aktywuj

  • w dowolnym bankomacie - wypłać środki lub sprawdź saldo
  • w Centrum Telefonicznym - zadzwoń pod numer (22) 134 00 00 lub +48 500 990 500

  (opłata za połączenie według cennika operatora)

 • Jak samodzielnie zmienić limity karty?

  Limity karty możesz samodzielnie zmienić:

  • w bankowości internetowej GOonline

  zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu: Moje Finanse > Karty > Szczegóły > Limity transakcyjne > Zmień limity

  • aplikacji mobilnej GOmobile

  zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Finanse > Karty > Zmień Limity

 • Jak zastrzec kartę na stałe lub zablokować ją czasowo?

  Zastrzeżenie karty oraz czasową blokadę można wykonać samodzielnie korzystając z poniższych opcji:

  • w bankowości internetowej GOonline

  Zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu: Moje Finanse > Karty > Blokuj kartę (do wyboru opcja Blokuj czasowo lub Blokuj trwale – Zastrzeż)

  • w aplikacji mobilnej GOmobile

  Zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Finanse > Karty > Blokuj kartę lub Zastrzeż kartę

   

  Blokada czasowa

  Należy ją wybrać jeśli nie masz pewności gdzie w danej chwili znajduje się Twoja karta lub czy jest bezpieczna. Odblokowanie blokady czasowej można wykonać w dowolnym momencie.

   

  Zastrzeżenie karty

  Należy wybrać jeśli podejrzewasz, że Twoja karta została skradziona, może być użyta bez Twojej zgody, została zgubiona lub zniszczona. Zastrzeżenie karty jest nieodwracalne. Po samodzielnym zastrzeżeniu karty automatycznie zostanie wydana nowa karta, którą wyślemy na adres korespondencyjny podany w banku.

   

  Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z dokonaniem blokady lub zastrzeżeniem karty, skontaktuj się z naszą infolinią - numery kontaktowe dostępne są tutaj.

 • Czy jest możliwość korzystania z odnalezionej karty?

  Tak, masz możliwość z korzystania z odnalezionej karty, o ile Twoja karta została zablokowana czasowo i zostanie odblokowana.

  Odblokować kartę można samodzielnie:

  • w bankowości internetowej GOonline

  Zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu: Moje Finanse > Karty > Odblokuj

  • w aplikacji mobilnej GOmobile

  Zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Finanse > KartyOdblokuj

   

  Jeśli Twoja karta została zastrzeżona na stałe to operacja jest nieodwracalna, nie ma możliwości odblokowania karty i ponownego korzystania z niej.

 • Czy z karty można korzystać za granicą?

  Tak. Karty są akceptowane we wszystkich punktach, które posiadają logo Organizacji Płatniczej Mastercard lub Visa.

 • Co zrobić, gdy zauważę na koncie transakcje, które nie zostały wykonane przeze mnie?

  Jeśli zauważysz na swoim koncie transakcje kartą, których nie rozpoznajesz jak najszybciej skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 548 29 40 (Infolinia czynna jest 24/7, koszt połączenia wg stawki operatora).

 • Jak dodać kartę do Apple Pay?

  Informacje dotyczące dodania karty do Apple Pay uzyskasz tutaj.

 • Jak dodać kartę do Google Pay?

  Instrukcja dodania karty do Google Pay znajduje się tutaj.

 • Jak dodać kartę do Garmin Pay?

  Instrukcja dodania karty do Garmin Pay znajduje się tutaj.

 • Jak dodać kartę do Fitbit Pay?

  Informacje dotyczące dodania karty do Fitbit Pay uzyskasz tutaj.

 • Jak dodać kartę do SwatchPAY?

  Informacje dotyczące dodania karty do SwatchPay uzyskasz tutaj.

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Jak sprawdzić dostępne środki na karcie kredytowej?

  Dostępne środki sprawdzisz w bankowości internetowej GOonline w zakładce „Moje Finanse”, a następnie „Karty”. Dodatkowo dostępne środki widoczne są w aplikacji mobilnej GOmobile w zakładce „Finanse”.

 • Jak rozłożyć zakupy na raty?

  Rozłożenie zakupów na raty dostępne jest w bankowości internetowej GOonline lub przy dokonywaniu płatności kartą. Po zalogowaniu, wejdź w zakładkę Moje finanse > Karty > Rozłóż na raty.

 • Gdzie sprawdzić liczbę punktów mamBonus?

  Liczbę dostępnych punktów programu mamBonus sprawdzisz w bankowości internetowej GOonline (w zakładce „Moje Finanse”) i aplikacji mobilnej GOmobile (w zakładce „Finanse”) oraz po zalogowaniu na dedykowanej stronie internetowej dostępnej tutaj.

 • Jaki jest termin dostarczenia zamówionej karty?

  Karta kredytowa dostarczana jest do 21 dni roboczych na adres korespondencyjny. Masz możliwość zamówienia karty w trybie przyśpieszonym za co naliczana jest opłata zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat - dostępna tutaj.

 • Jak samodzielnie zmienić kod PIN?

  Kod PIN do karty możesz zmienić za pośrednictwem:

  • bankowości internetowej GOonline. Wybierz zakładkę Moje finanse > Karty > Szczegóły > PIN > Nadaj PIN,
  • w aplikacji mobilnej GOmobile wybierz opcję Finanse > Karty > Zmień PIN. 

   

  Po zmianie kodu PIN pierwsza operacja może zostać odrzucona - w takim przypadku zapłać kartą poprzez włożenie jej fizycznie do terminala lub sprawdzając saldo/dokonując wypłaty w bankomacie.

 • Jak samodzielnie aktywować kartę?

  Aktywuj kartę w bankowości internetowej GOonline (w zakładce „Moje finanse”) lub aplikacji mobilnej GOmobile (w zakładce „Finanse”). Możesz to zrobić również wykonując operację w bankomacie lub transakcję w terminalu, autoryzując kartę kodem PIN.

 • Jak samodzielnie zmienić limity transakcyjne na karcie?

  Limity na karcie możesz zmienić:

  • w bankowości internetowej GOonline. Wybierz opcję Moje Finanse > Karty > Szczegóły > Limity transakcyjne > Ustawienia („Zmień limity”),
  • w aplikacji mobilnej GOmobile wybierz zakładkę Finanse > Karty > Zmień Limity.

   

  Zmiana limitów będzie obowiązywała nie później niż od następnego dnia roboczego.

 • Jak samodzielnie zastrzec kartę na stałe lub zablokować ją czasowo?

  Zastrzec lub zablokować kartę możesz:

  • w bankowości internetowej GOonline wybierz zakładkę Moje finanse > Karty > Zastrzeż/ Zablokuj czasowo,
  • w aplikacji mobilnej GOmobile wybierz zakładkę Finanse > Karty > Zastrzeż/ Zablokuj czasowo.

   

  Blokada czasowa

  Jeśli nie masz pewności gdzie w danej chwili znajduje się Twoja karta lub czy jest bezpieczna, możesz ją zablokować czasowo i odblokować w dowolnym momencie.

  Stałe zastrzeżenie

  Jeśli podejrzewasz, że Twoja karta została skradziona, może być użyta bez Twojej zgody albo została zgubiona lub zniszczona, zastrzeż ją.

   

  Zastrzeżenie karty jest nieodwracalne

  Po samodzielnym zastrzeżeniu karty automatycznie zostanie wydana nowa karta, którą wyślemy na adres korespondencyjny podany w banku. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z dokonaniem blokady lub zastrzeżeniem karty, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszą infolinią - numery kontaktowe dostępne są tutaj. Koszt połączenia wg stawki operatora. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

 • Czy jest możliwość odblokowania i korzystania z odnalezionej karty?

  Tak, masz możliwość z korzystania z odnalezionej karty, o ile Twoja karta została zablokowana czasowo. Jeśli Twoja karta została zastrzeżona na stałe to jest to operacja nieodwracalna - w przypadku takiej sytuacji nie możesz korzystać ze znalezionej karty. W przypadku zablokowania karty czasowo masz możliwość jej odblokowania oraz dalszego korzystania.

  Odblokowanie jest możliwe w:

  • bankowości internetowej GOonline: Moje finanse > Karty > Odblokuj,
  • aplikacji mobilnej GOmobile: Finanse > Karty > Odblokuj (przy wybranej karcie).
 • Czy karta będzie działać za granicą?

  Tak, z karty możesz korzystać za granicą. Działanie karty jest powiązane z terminalem obsługującym transakcję. Aby karta mogła być używana, terminal musi obsługiwać kartę danej organizacji kartowej, którą posiadasz (MasterCard lub Visa).

 • Podejrzane operacje

  Jeśli zauważysz na swoim koncie transakcje kartą, których nie rozpoznajesz jak najszybciej skontaktuj się z nami pod numerem telefonu dostępnym tutaj. Koszt połączenia wg stawki operatora. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

 • Jak zrezygnować z karty kredytowej?

  Jeśli jesteś głównym posiadaczem karty kredytowej, możesz zrezygnować z niej w następujący sposób:

  • wysyłając skan pisma (lub fotografię odręcznego pisma) elektronicznie na adres kontakt@bnpparibas.pl,
  • sporządzając pisemną rezygnację podpisaną odręcznie). Rezygnację należy dostarczyć do oddziału banku lub wysłać na adres siedziby banku: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
  • w oddziale naszego banku (lista oddziałów dostępna jest tutaj)
  • poprzez złożenie wypowiedzenia w bankowości GOonline

   

  Dokument powinien spełnić następujące warunki:

  • musi być podpisany odręcznie,
  • musi być wysłany z adresu e-mail widniejącego w kartotece banku. Dyspozycje wysłane z innego adresu nie będą realizowane,
  • w treści zgłoszenia (lub na piśmie) muszą być podane informacje: imię i nazwisko, PESEL, numer umowy kredytowej lub numer rachunku, którego dotyczy dyspozycja,
  • dyspozycja musi wyraźnie wskazywać Twoje oczekiwania (wypowiedzenie, odstąpienie itp.),
  • może być złożona tylko przez Posiadacza, czyli osobę, która zawierała umowę kredytową,
  • w dyspozycji może być również wskazany numer rachunku Klienta (krajowy), na który będzie można dokonać przeksięgowania ewentualnej nadwyżki po wykonaniu dyspozycji wypowiedzenia/odstąpienia.
 • Jak dodać kartę do Apple Pay?

  Informacje dotyczące dodania karty do Apple Pay uzyskasz tutaj.

 • Jak dodać kartę do Google Pay?

  Instrukcja dodania karty do Google Pay znajduje się tutaj.

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Na jaki rachunek powinny być wpłacane raty kredytu?

  Raty kredytu należy spłacać zgodnie z harmonogramem na indywidulany rachunek wskazany w harmonogramie oraz na pierwszej stronie umowy zwany „Rachunkiem do spłaty”. W umowie wskazany jest także „Rachunek do przedterminowej spłaty”, który służy do wcześniejszej spłaty kredytu (całkowitej lub częściowej).

 • Zwrot prowizji przy przedterminowej spłacie:

  Szczegóły na temat zwrotu prowizji znajdują się tu: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/zwrot-prowizji

 • Jak otrzymać nadpłatę na kredycie?

  Nadpłatę można odebrać w kasie oddziału lub zlecić jej przeksięgowanie na inne konto bankowe – w tym celu wystarczy udać się do Oddziału.

  W przypadku posiadania rachunku Konta osobistego w Banku BNP Paribas S.A, jest możliwość otrzymania nadpłaty na ten rachunek – w celu ustalenia szczegółów wystarczy kontakt z infolinią banku numery dostępne są tutaj.

 • Czy można zrezygnować z ubezpieczenia do kredytu?

  Tak, w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej można zrezygnować z ubezpieczenia. Wystarczy złożyć pisemną dyspozycję rezygnacji.

  Rezygnacja z ubezpieczenia może wpłyną na stawkę oprocentowania umownego – w zależności oraz w zgodzie z warunkami opisanymi w umowie.

 • W jaki sposób uzyskać potwierdzenie spłaty kredytu?

  Aby otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu wystarczy złożyć i opłacić w oddziale dyspozycję przygotowania takiego dokument.

  Zaświadczenie zostanie przygotowane w ciągu kilku dni i będzie do odbioru w oddziale, w który Klient złoży taką dyspozycję.

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Chcę złożyć reklamację.

  Jeśli masz zastrzeżenia odnośnie naszych usług, złóż reklamację w wygodnej dla Ciebie formie:

  • elektronicznie: za pośrednictwem systemu bankowości internetowej GOonline, GOmobile lub BiznesPl@net;
  • za pośrednictwem formularza internetowego;
  • telefonicznie:
   • +48 500 990 500 – dla połączeń krajowych
   • +48 22 134 00 00 – dla połączeń krajowych i z zagranicy (Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora)
  • pisemnie na adres:
   BNP Paribas Bank Polska S.A.,
   Zespół Obsługi Reklamacji,
   ul. Armii Krajowej 28,
   30-150 Kraków
  • osobiście: w dowolnym oddziale Banku. Reklamacja może zostać zgłoszona ustnie lub pisemnie. Listę oddziałów znajdziesz tutaj.
 • Jaki jest termin odpowiedzi na reklamację?

  Zgłoszone reklamacje przekazywane są do naszego doświadczonego zespołu ekspertów zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji, który dba o to, aby reklamacje rozpatrywane były rzetelnie i w najkrótszym możliwym terminie.

  Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż:

  • w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji rozpatrywanych w trybie „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” lub
  • w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji rozpatrywanych w trybie „Ustawy o Usługach Płatniczych”.


  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

 • Czym zajmuje się Rzecznik Klienta?

  Nasz Bank tworzą ludzie. Nie tylko pracownicy, ale również Klienci. To dzięki Tobie możemy się rozwijać i wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom i potrzebom. Czasami na naszej wspólnej drodze pojawiają się niestandardowe przypadki, które wymagają indywidualnego podejścia. Właśnie takimi wyjątkowymi sprawami zajmuje się Rzecznik Klienta.

 • W jakich sytuacjach możesz zwócić się do Rzecznika Klienta?

  Jeżeli uważasz, że Twoja sprawa nie jest wystarczająco wnikliwie przeanalizowana, a składałeś już reklamację w naszym Banku, czujesz niezadowolenie i brak satysfakcji jestem do Twojej dyspozycji. Bardzo proszę podziel się ze mną swoimi wątpliwościami, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby kolejnym razem Twoje oczekiwania zostały spełnione.

 • W jaki sposób skontaktować się z Rzecznikiem Klienta?

  Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwiem formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Czego dotyczy Twoje pytanie?

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • Dlaczego została mi wydana karta wirtualna?

  Karta wirtualna została wydana zgodnie z paragrafem 1 pkt. 2 Umowy o limit odnawialny Allegro aby dać możliwość płatności we wszystkich sklepach stacjonarnych i online, nie tylko na Allegro.

 • Co zyskuję z kartą wirtualną?

  Dzięki karcie wirtualnej będziesz miał więcej możliwości. Kartą wirtualną zapłacisz za zakupy w sklepach stacjonarnych i online, wszędzie gdzie akceptowane są płatności kartą Mastercard® w ramach posiadanego już limitu odnawialnego – bez dodatkowych formalności czy opłaty za wydanie karty.

 • Jak korzystać z karty wirtualnej?

  Karta wirtualna nie ma fizycznej formy.

  Aby zapłacić nią za zakupy w Internecie wystarczy podczas transakcji wpisać numer karty i trzycyfrowy kod CVC. Dane karty znajdziesz w aplikacji mobilnej GOmobile, w wersji 2.10 lub wyższej. Jeśli nie posiadasz jeszcze aplikacji GOmobile, ściągnij ją korzystając ze sklepu Google Play (dla Android) lub App Store (dla iOS).

  Aby płacić w sklepach stacjonarnych dodaj kartę wirtualną do portfela elektronicznego i płać telefonem. Otwórz aplikację mobilną GOmobile, wybierz kartę wirtualną i dodaj ją do Apple Pay (dla telefonu z systemem iOS) lub w Google Pay (dla telefonu z systemem Android).

 • Czy za wydanie karty będzie naliczona opłata?

  Nie, wydanie karty do rachunku Limitu odnawialnego jest bezpłatne.

 • Jak aktywować kartę?

  Kartę możesz aktywować:

  W aplikacji mobilnej GOmobile - Zaloguj się do aplikacji GOmobile w swoim telefonie, wybierz z menu: Produkty → Karty → Aktywuj

  lub

  W bankowości internetowej GOonline - Zaloguj się na goonline.bnpparibas.pl, wybierz z menu:

  Moje Finanse → Karty → Aktywuj

  W ten sam sposób ,z w kolejnym kroku możesz nadać do niej numer PIN.

 • Dokonałem spłaty raty przed sporządzeniem Zestawienia Transakcji. Co teraz?

  Spłata przed sporządzeniem Zestawienia Transakcji zostanie zaksięgowana jako nadpłata i nie zwalnia z obowiązku spłaty raty w kolejnym miesiącu. Nadpłata obniża kwotę rat pozostałych do spłaty.

  Jeżeli chcesz dokonać nadpłaty lub wcześniejszej spłaty Rat od Nowa możesz to zrobić w każdym momencie. Dostępny limit na zakupy na Raty Od.nowa odnawia się wraz z każdą wpłatą, którą wykonujesz. Po zaksięgowaniu przez nas Twojej wpłaty ponownie zrobisz zakupy na Raty Od.nowa.

 • Jak zaktualizować numer telefonu do kodów SMS dotyczących Limitu odnawialnego Allegro?

  Jeśli posiadasz numer telefonu, który wprowadziłeś we wniosku o limit odnawialny Allegro  na zakupy na Raty Od.nowa, to numer telefonu możesz zmienić samodzielnie w bankowości internetowej GOonline (Profil Osobisty > Ustawienia > Powiadomienia). Zmianę potwierdzisz kodem SMS, który otrzymasz na dotychczasowy numer telefonu.

  Jeśli nie masz dostępu do numeru telefonu, który wprowadziłeś we wniosku, to w przypadku, gdy:

  • w Banku BNP Paribas nie posiadasz innych produktów, numer telefonu do kontaktu zmienisz poprzez infolinię. Zadzwoń pod numer: +48 503 221 521 (infolinia czynna w godzinach 8-20 w dni robocze, koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

  Jeżeli chciałbyś zmienić numer telefonu do autoryzacji sms to udaj się do placówki banku.

  Lista oddziałów dostępna jest tutaj.

 • Czym jest kwota do spłaty?

  Znajdziesz ją w zestawieniu transakcji, w polu „Minimalna kwota do zapłaty”. Jest to suma rat wymaganych do spłaty.

 • Czym jest zestawienie transakcji?

  Zestawienie transakcji to podsumowanie Twoich zakupów  dokonanych w okresie rozliczeniowym. . Znajdziesz w nim także kwotę do zapłaty w danym miesiącu, termin do którego powinieneś spłacić raty oraz numer rachunku, na który należy to zrobić. Wyślemy je na adres e-mail, który podałeś we wniosku o limit odnawialny. Znajdziesz je również w bankowości internetowej GOonline (Moje Finanse > Limit Allegro > Szczegóły > Zestawienie transakcji).

 • Co się stanie w przypadku zwrotu towaru kupionego na Raty Od.nowa?

  Pieniądze zwrócone przez sprzedającego przekażemy na spłatę Twojego kredytu, a Ty będziesz mógł wybrać inny przedmiot i kupić go na Raty Od.nowa bez wypełniania kolejnego wniosku. Zwrot spłaca najstarszy kredyt - nie ten, którego dotyczy zakup (chyba, że jest to Twoja jedyna transakcja).

  W sprawie terminu zwrotu środków należy kontaktować się ze sprzedawcą. Sprawdź w jakich ofertach możesz skorzystać z Rat Od.nowa w aktualnym Regulaminie Rat ZERO na Allegro.  

Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • W jaki sposób mogę zlecić częściową/całkowitą spłatę kredytu hipotecznego?

  Częściową lub całkowitą spłatę kredytu hipotecznego zlecisz w oddziale lub bankowości internetowej GOonline w zakładce Moje finanse > Kredyty > Kredyt hipoteczny > Szczegóły > Wnioski > Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu (do wyboru częściowa/całkowita) > Złóż wniosek.

  Spłata kredytu może się wiązać z pobraniem przez bank prowizji rekompensacyjnej (za wcześniejszą spłatę) zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat lub zapisami w umowie kredytu.

  Podczas składania wniosku wskaż datę realizacji dyspozycji. Najbliższa możliwa data do wprowadzenia w formularzu to 3 dni robocze od daty złożenia wniosku. Środki na realizację dyspozycji powinny znaleźć się na rachunku w terminie wskazanym w dyspozycji. 

  Powyższa ścieżka dotyczy tylko Klientów indywidualnych. W przypadku kredytów hipotecznych na działalność gospodarczą wniosek należy złożyć w oddziale banku.

  W przypadku kredytu „Mieszkanie dla młodych”, złożenie dyspozycji wcześniejszej spłaty możliwe jest wyłącznie podczas wizyty w oddziale banku. 

  Aktualna lista oddziałów banku dostępna jest tutaj.

  Jeżeli środki przeznaczone na nadpłatę kredytu hipotecznego znajdują się na rachunku do bieżącej spłaty, wystarczy, że złożysz dyspozycję nadpłaty w bankowości internetowej GOonline (Moje Finanse > Kredyty > Kredyt Hipoteczny > Szczegóły > Wnioski). Załącznik ze wskazaniem numeru rachunku nie jest wymagany.

  Jeżeli środki przeznaczone na nadpłatę znajdują się na innym rachunku niż rachunek wskazany do spłaty kredytu dołącz odręcznie podpisaną dyspozycję z podpisem i wskazaniem numeru rachunku, na którym zgromadzone są środki przeznaczone na nadpłatę.

 • W jaki sposób mogę dostarczyć polisę ubezpieczeniową do Banku?

  Aby zaktualizować ubezpieczenie na życie lub/i na nieruchomość do posiadanego kredytu hipotecznego należy przesłać Umowę Polisy z poprawną cesją wystawioną na BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej:

  • jeśli jesteś Klientem indywidualnym wybierz w bankowości GOonline zakładkę Moje finanse > Kredyty > Szczegóły > Ubezpieczenia i Załącz (wymagane dokumenty). Jeśli nie posiadasz bankowości internetowej GOonline, w celu aktywacji, skontaktuj się numerem telefonu 500 990 500 lub 22 134 00 00),
  • jeśli chcesz dostarczyć dokumenty za pośrednictwem skrzynki e-mail wyślij polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na adres polisy-hipoteki@bnpparibas.pl

  Wymagane dane banku przy cesji to: BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, NIP: 526 -10-08-546.

 • Zdalne wnioskowanie o zaświadczenia

  Zawnioskować o zaświadczenia możesz:

  - listownie:

  • wniosek powinien być wypełniony i podpisany,
  • wniosek powinien zostać przesłany na adres oddziału banku, do którego zostałeś przypisany (w celu ustalenia oddziału banku skontaktuj się z nami poprzez serwis bankowości internetowej lub infolinię pod numerem telefonu, który dostępny jest tutaj) , bądź wyślij wniosek na adres siedziby banku: ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa,
  • wniosek powinien być przesłany na druku obowiązującym w banku (wzór druku pobierzesz ze strony internetowej banku tutaj - za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • wniosek powinien być wypełniony i podpisany,
  • wniosek powinien być przesłany z adresu e-mail podanego do wiadomości banku na adres e-mail opiekuna  (w celu ustalenia danych przypisanego opiekuna skontaktuj się z nami poprzez serwis bankowości internetowej lub infolinię pod numerem telefonu, który jest dostępny tutaj).

  Prześlij wniosek na druku obowiązującym w banku (wzór druku pobierzesz ze strony internetowej banku, np. tutaj)

  Przygotowanie dokumentu jest płatne zgodnie z zawartą umową lub Tabelą Prowizji i Opłat danego produktu.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand